MS09-010: Opis aktualizacji dla konwertera programu Windows WordPad: 14 kwietnia 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-010. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie można zainstalować tej aktualizacji zabezpieczeń, jeśli zastosowano obejście problemu opisane w dokumencie dotyczącym zabezpieczeń nr 960906

Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może się nie powieść, jeśli zastosowano obejście problemu opisane w dokumencie Microsoft Security Advisory nr 960906. Ten problem jest to skutkiem tego, że w wyniku zastosowania obejścia problemu zostały usunięte wszystkie uprawnienia do pliku. Instalator nie może więc zastąpić pliku nową wersją.

W dokumencie Security Advisory nr 960906 przedstawiono obejście problemu służące do ochrony przed wykorzystaniem luki w zabezpieczeniach opisanej w dokumencie CVE-2008-4841. Zastosowanie tego obejścia problemu powoduje zmianę listy kontroli dostępu dotyczącej odpowiednich plików binarnych. To obejście problemu pozwalało zabezpieczyć się na wypadek ataku przez uniemożliwienie załadowania zagrożonego pliku binarnego.

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy wycofać to obejście problemu. W tym celu administrator musi wpisać w wierszu polecenia następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER.

Uwaga Niektóre z tych poleceń mogą powodować pojawienie się komunikatu o błędzie. Ten komunikat o błędzie jest oczekiwany:
echo y| cacls "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\TextConv\mswrd832.cnv" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\TextConv\mswrd832.cnv" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd864.wpc" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles(x86)%\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R everyone

INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mswrd6.wpc10.0.803.10186,88010-Apr-200810:10Not Applicable
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55210-Apr-200810:10Not Applicable
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205-Jan-200907:07x86
Sysmain.sdbNot Applicable333,00825-Mar-200902:23Not Applicable
Wordpad.exe5.0.2195.7155187,66430-Apr-200806:08x86
Write.wpc10.0.803.1089,08810-Apr-200810:10Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003


  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221-Apr-200809:56Not ApplicableSP2SP2GDR
Sysmain.sdbNot Applicable1,193,41427-Mar-200907:09Not ApplicableSP2SP2GDR
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221-Apr-200810:02x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415-Feb-200809:06x86SP2SP2GDR
Acadproc.dll5.1.2600.354339,42425-Mar-200905:54x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221-Apr-200809:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Sysmain.sdbNot Applicable1,198,44227-Mar-200905:59Not ApplicableSP2SP2QFE
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221-Apr-200809:26x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415-Feb-200809:06x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55221-Apr-200812:20Not ApplicableSP3SP3GDR
Sysmain.sdbNot Applicable1,203,92227-Mar-200906:58Not ApplicableSP3SP3GDR
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221-Apr-200812:08x86SP3SP3GDR
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,56003-May-200811:55x86SP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55222-Apr-200800:58Not ApplicableSP3SP3QFE
Sysmain.sdbNot Applicable1,203,92227-Mar-200906:33Not ApplicableSP3SP3QFE
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221-Apr-200812:15x86SP3SP3QFE
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,56003-May-200811:55x86SP3SP3QFE


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90427-Mar-200919:42x64NoneNot Applicable
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR
Sysmain.sdbNot Applicable18,16027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827-Mar-200919:20x64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,344,02227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627-Mar-200919:20x86SP1SP1GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827-Mar-200919:20x86SP1SP1GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE
Sysmain.sdbNot Applicable18,16027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827-Mar-200919:20x64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,348,57027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027-Mar-200919:30Not ApplicableSP2SP2GDR
Sysmain.sdbNot Applicable19,47427-Mar-200919:30Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027-Mar-200919:30x64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827-Mar-200919:30x64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:30Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,359,39427-Mar-200919:30Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827-Mar-200919:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827-Mar-200919:30x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE
Sysmain.sdbNot Applicable19,83827-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027-Mar-200919:20x64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827-Mar-200919:20x64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,359,20627-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827-Mar-200919:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827-Mar-200919:20x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200811:10Not ApplicableSP1SP1GDR
Sysmain.sdbNot Applicable1,344,02227-Mar-200908:03Not ApplicableSP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1GDR
Acgenral.dll5.2.3790.33131,860,60825-Mar-200908:09x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55225-Mar-200921:28Not ApplicableSP1SP1QFE
Sysmain.sdbNot Applicable1,348,57027-Mar-200907:10Not ApplicableSP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:38Not ApplicableSP2SP2GDR
Sysmain.sdbNot Applicable1,359,39427-Mar-200907:47Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814-Feb-200809:51x86SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:47x86SP2SP2GDR
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Sysmain.sdbNot Applicable1,359,20627-Mar-200907:38Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814-Feb-200809:51x86SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:35x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72827-Mar-200919:41IA-64NoneNot Applicable
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR
Sysmain.sdbNot Applicable18,24027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227-Mar-200919:20IA-64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,344,02227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627-Mar-200919:20x86SP1SP1GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827-Mar-200919:20x86SP1SP1GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE
Sysmain.sdbNot Applicable18,24027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227-Mar-200919:20IA-64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,348,57027-Mar-200919:20Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827-Mar-200919:20x86SP1SP1QFE\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427-Mar-200919:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Sysmain.sdbNot Applicable19,11827-Mar-200919:25Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427-Mar-200919:25IA-64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227-Mar-200919:25IA-64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,359,39427-Mar-200919:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827-Mar-200919:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827-Mar-200919:25x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE
Sysmain.sdbNot Applicable19,48227-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427-Mar-200919:20IA-64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227-Mar-200919:20IA-64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbNot Applicable1,359,20627-Mar-200919:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827-Mar-200919:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827-Mar-200919:20x86SP2SP2QFE\WOW
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923561 — ostatni przegląd: 04/21/2009 19:08:18 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB923561
Opinia