Opis dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Project 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu ustalania, czy ten dodatek jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft Office Project 2003 zapewnia znaczną poprawę zabezpieczeń i stabilności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku Service Pack były poprzednio wydane jako osobne aktualizacje. W tym dodatku Service Pack połączono je w jedną aktualizację.
Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938797 Błędy naprawiane w programie Project 2003 po zainstalowaniu Service Pack 3 dla tego programu

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: Luki w zabezpieczeniach filtrów pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
901190 MS06-009: Luka w koreańskiej wersji językowej edytora Input Method Editor (IME) umożliwia podwyższenie uprawnień

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

Dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003 zawiera następujące wcześniej wydane aktualizacje:
837240 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Project 2003
887620 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Project 2003
914455 Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Office 2003, Project 2003 oraz OneNote 2003: 11 lipca 2006
913571 Opis aktualizacji pakietu Office 2003: 14 marca 2006
905645 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 lutego 2006
909118 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack: luty 14, 2006
941466 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003 wyświetlana jest informacja o zablokowaniu niektórych formatów plików programu Project 2003

Multilingual User Interface Pack

W tym artykule opisano zmiany zawarte w dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003 oraz w dodatku Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003. Jeśli w danej instalacji jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003, należy zainstalować zarówno dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003, jak i dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003, aby program Project 2003 był na pewno zaktualizowany.

Uwagi

Nowe i zaktualizowane funkcje

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003 można w programie Project 2003 otwierać pliki programu Project 2007, które nie są chronione hasłem. Po otwarciu pliku programu Project 2007 w programie Project 2003 z dodatkiem Service Pack 3 jest otwierane okienko zadań Pomoc z informacją, że pliku programu Project 2007 nie można edytować w programie Project 2003.

Znane problemy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office może zostać nieoczekiwanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Sposób uzyskiwania i instalowania dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003

Dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003 jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003

Jeśli w danej instalacji jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003, aby uzyskać pełną funkcjonalność programu Project 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003. Aby pobrać dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Project 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu

Tego dodatku nie można usunąć za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek Service Pack 3 dla programu Project 2003, należy usunąć program Project 2003, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD z programem Project 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Winproj.exe11.3.2007.1529
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, która wersja pakietu Office 2003 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Podczas instalowania dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003 są instalowane dodatkowo następujące pliki:
Nazwa plikuWersja
Aer_1033.adm
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Cpicoff.dll11.2004.0.310
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Intlband.htm
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msmdcb80.dll8.0.2039.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msolui80.dll8.0.0.2039
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Oclncore.opc
Oclncust.opc
Oclnintl.opc
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Olapuir.rll8.0.2039.0
Owc11.dll11.0.8166.0
Pjcalend.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Png32.flt2003.1100.8165.0
Prjres.dll11.3.2007.1529
Serconv.dll11.3.2007.1529
Setlang.exe11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Winproj.exe11.3.2007.1529
Anlyzts.dll11.2004.0.726
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Authzax.dll11.0.8164.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Mscdm.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmdgd80.dll8.0.2039.0
Msmh.dll11.0.8161.0
Msolap80.rll8.0.2039.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Name.dll11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Owc10.dll10.0.6829.0
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Riched20.dll5.50.99.2050
Aw.dll11.0.8161.0
Blnmgr.dll11.0.8164.0
Blnmgrps.dll11.0.8164.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Compprj.dll11.2004.0.226
Dfuicom.exe11.0.8164.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpext.msg
Intldate.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.its
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msconv97.dll2003.1100.8166.0
Msdmine.dll8.0.2039.0
Msdmine.rll8.0.2039.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mso.acl
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Msolap80.dll8.0.2216.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msoxev.dll11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Owci10.dll10.0.6765.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pjspooli.dll11.3.2007.1529
Selfcert.exe11.0.8164.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdmeng.dll8.0.2039.0
Msmdun80.dll2000.80.2039.0
Mso.dll11.0.8172.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3ena.lex
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mswarp.dll11.3.2007.1529
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Oclean.dll11.0.8156.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Offcln.exe11.0.8156.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Osa.exe11.0.8161.0
Owc11pia.dll11.0.8161.0
Owci11.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pjintl.dll11.3.2007.1529
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjmsgmgr.dll11.2.2006.1117
Pjmsgsdr.dll11.2.2006.1117
Pjspool.exe11.3.2007.1529
Saext.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Visprj.dll11.2005.0.208
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji programu Project 2003 zainstalowanej na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Projectsp3.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Project 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[ lista funkcji ] . Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Project 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku Service Pack 3 dla programu Project 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji programu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 project office security patch performance reliability update download 2003 fix service pack sp sp3 servicepack sp-3 mui
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923622 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:42:16 — zmiana: 1.4

Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner atdownload kbfix kbupdate KB923622
Opinia