Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 3 dla programu OneNote 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office OneNote 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu ustalania, czy ten dodatek jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft Office OneNote 2003 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP3 dla programu OneNote 2003 były poprzednio wydane jako osobne aktualizacje. Dodatek SP3 dla programu OneNote 2003 scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.
Więcej informacji

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP3 dla programu OneNote 2003 rozwiązuje problemy opisane w następujących biuletynach zabezpieczeń firmy Microsoft:

901190 MS06-009: Luka w koreańskiej wersji językowej edytora Input Method Editor (IME) umożliwia podwyższenie uprawnień

917284 MS06-038: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

915384 MS06-039: Luki w zabezpieczeniach filtrów pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

917151 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 11 lipca 2006

905645 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 lutego 2006

914455 Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Office 2003, Project 2003 oraz OneNote 2003: 11 lipca 2006

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP3 dla programu OneNote 2003 uwzględniono poprzednio wydane aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

842774 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu OneNote 2003

887619 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu OneNote 2003

917148 Opis aktualizacji programu OneNote 2003: 9 maja 2006

917151 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 11 lipca 2006

913571 Opis aktualizacji pakietu Office 2003: 14 marca 2006

905645 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 lutego 2006

914455 Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Office 2003, Project 2003 oraz OneNote 2003: 11 lipca 2006

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla programu OneNote 2003 rozwiązuje następujący problem, który nie był dotychczas udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Adres hiperłącza jest niepoprawny, jeśli program Microsoft Office OneNote 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) jest używany na komputerze z systemem Windows Vista.

Po wykonaniu wycinka ekranu za pomocą programu Microsoft Office OneNote 2003 z dodatkiem SP2 na komputerze z systemem Windows Vista adres hiperłącza jest niepoprawny.

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalowania dodatku Service Pack

Podczas instalowania tego dodatku Service Pack nie występują żadne znane problemy.

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania dodatku SP3 dla programu OneNote 2003 są dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany


Ten dodatek Service Pack zawiera plik, którego wersję podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Onenote.exe11.0.8165.0

Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku wymienionego w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu określania wersji programu OneNote 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Podczas instalowania dodatku SP3 dla programu OneNote 2003 są instalowane dodatkowo następujące pliki.
Nazwa plikuWersja
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Authzax.dll11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Blank.one
Business.one
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpext.msg
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.acl
Msointl.dll11.0.8161.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msosvint.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lex
Onenote.pip
Onmain.dll11.0.8164.0
Ontour.swf
Planners.one
Png32.flt2003.1100.8165.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Bssym7.ttf1.3.0.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msosv.dll11.0.8161.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3en.lexNie dotyczy
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Name.dll11.0.8164.0
Onenote.exe11.0.8165.0
Onenotem.exe11.0.8164.0
Onmain.chmNie dotyczy
Onreadme.htmNie dotyczy
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Saext.dll11.0.8161.0
Tabletl.oneNie dotyczy
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Aer_1033.admNie dotyczy
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Intlband.htmNie dotyczy
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Mso.dll11.0.8172.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Onfilter.dll11.0.8161.0
Onlibs.dll11.0.8161.0
Opw11usr.iniNie dotyczy
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tabletp.oneNie dotyczy
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Academic.oneNie dotyczy
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Designer.oneNie dotyczy
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.itsNie dotyczy
Msgr3fr.lexNie dotyczy
Msocf.dll11.0.8161.0
Msocfu.dll11.0.8161.0
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexNie dotyczy
Msxml5.dll5.20.1081.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Oinfop11.mofNie dotyczy
Onconv.dll11.0.8164.0
Onintl.dll11.0.8161.0
Onmain.awNie dotyczy
Ontoc.xmlNie dotyczy
Ontour.htmNie dotyczy
Ontournf.jpgNie dotyczy
Ontourst.htmNie dotyczy
Riched20.dll5.50.99.2050
Setlang.exe11.0.8164.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Dodatek SP3 dla programu OneNote 2003 składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
OneNoteSP3.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Microsoft Office OneNote 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=ALL.
onenote onenote2003 2003 SP3 onenote2k3 office security performance reliability update download hotfix fix service pack sp-3 sp 3 servicepack
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923633 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:16:25 — zmiana: 1.1

Microsoft Office OneNote 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbhotfixserver KB923633
Opinia