Opis dodatku Service Pack 3 dla programu SharePoint Portal Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i sposobu uzyskiwania listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu określania, czy ten dodatek jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
W dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 uwzględniono znaczne ulepszenia zabezpieczeń. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 były poprzednio wydawane jako osobne aktualizacje. W tym dodatku Service Pack połączono te aktualizacje.
Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 rozwiązuje problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938795 Błędy naprawiane w programie SharePoint Portal Server 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla tego programu

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Żadne biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft nie są związane z dodatkiem SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003.

Poprzednio wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 uwzględniono poprzednio wydane aktualizacje opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887623 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji tego dodatku Service Pack

W przypadku niepowodzenia uaktualnianej bazy danych programu SharePoint Portal Server 2003 lub anulowania jej przez użytkownika należy zmodyfikować rejestr w celu ponownego rozpoczęcia uaktualnienia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
907308 Nie można uruchomić ponownie uaktualnienia bazy danych programu SharePoint Portal Server 2003 lub serwery wirtualne wyświetlają informację o uaktualnieniu na stronie sieci Web Administracji centralnej programu SharePoint

Znane problemy występujące po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003

Dodatek SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 jest dostępny w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać dodatek SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 oraz uzyskać instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu

Nie można usunąć tego dodatku Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć dodatek SP3 dla programu SharePoint Portal Server 2003 z komputera, należy najpierw usunąć program SharePoint Portal Server 2003. Następnie trzeba ponownie zainstalować program SharePoint Portal Server 2003 z dysku CD z programem SharePoint Portal Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja pliku
Aclrepair.mstNie dotyczy
Binder.dll11.0.8167.0
Catutil.exe11.0.8168.0
Chsbrkr.dll11.0.8168.0
Chsettbl.chrNie dotyczy
Chtbrkr.dll11.0.8168.0
Config.sqlNie dotyczy
Configup.sqlNie dotyczy
Content.sqlNie dotyczy
Contentup.sqlNie dotyczy
Dfastlog.dll11.0.8168.0
Diaglogs.asxNie dotyczy
Enablewatson.mstNie dotyczy
Engdic.datNie dotyczy
Engidx.datNie dotyczy
Filteng.dll11.0.8168.0
Form.dll11.0.8167.0
Ftsqlpar.dll11.0.8168.0
Helphtml_wsapsubc.htmNie dotyczy
Infosoft.dll11.0.8168.0
Invqrypi.dll11.0.8168.0
Jfont.datNie dotyczy
Korwbrkr.dll11.0.8168.0
Langwrbk.dll11.0.8168.0
Latin1.shpNie dotyczy
Lcdetect.dll11.0.8168.0
Lookup.datNie dotyczy
Lrpolish.dllNie dotyczy
Mimefilt.dll11.0.8168.0
Mir_fi.dllNie dotyczy
Msdaipp.dll11.0.5510.0
Msir5jp.dll5.0.2130.0
Msonsext.dll11.0.5510.0
Mspfilt.dll11.0.8166.2
Mspfltrs.dll11.0.8125.2
Mssca.mstNie dotyczy
Msscntrs.dll11.0.8168.0
Mssctlbm.dll11.0.8168.0
Mssdmn.exe11.0.8168.0
Mssdmn_exe.configNie dotyczy
Mssearch.exe11.0.8168.0
Msserror.dll11.0.8168.0
Mssitlb.dll11.0.8168.0
Mssitlbm.dll11.0.8168.0
Mssmsg.dll11.0.8168.0
Mssmulpi.dll11.0.8168.0
Mssph.dll11.0.8168.0
Mssphm.dll11.0.8168.0
Mssrch.dll11.0.8168.0
Msstools.dll11.0.8168.0
Msstrc.dll11.0.8168.0
Mswbtr32.dll1.18.0.0
Mxcache.dll11.0.8168.0
Mxdefalt.xmlNie dotyczy
Nlhtml.dll11.0.8168.0
Nls400.dll5.0.4301.0
Notesph.dll11.0.8168.0
Notestup.exe11.0.8168.0
Ocrhc.datNie dotyczy
Ocrvc.datNie dotyczy
Offfilt.dll11.0.8168.0
Ows.jsNie dotyczy
Pkmnpw.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Pqsutil.dll11.0.8168.0
Profile.sqlNie dotyczy
Profilup.sqlNie dotyczy
Propdefs.dll11.0.8168.0
Psom.dll11.0.8167.0
Ptcrt.asxNie dotyczy
Pubfilt.dll11.0.8168.0
Purge.mstNie dotyczy
Putildm.dll11.0.8168.0
Query9x.dll11.0.8168.0
Resmgru.dll11.0.8168.0
Reverse.dll11.0.8167.0
Rtmmsifilehash.mstNie dotyczy
Service.sqlNie dotyczy
Servicecontrol.mstNie dotyczy
Serviceup.sqlNie dotyczy
Settngs.gifNie dotyczy
Sitessiteslistschema.xmlNie dotyczy
Sp2dbupdatefilehash.mstNie dotyczy
Spdisco.aspxNie dotyczy
Splogo.gifNie dotyczy
Spsadm.exeNie dotyczy
Spsadmin.exe11.0.8168.0
Spsback.exe11.0.8168.0
Spsbackup.dll11.0.8168.0
Spsutil.dll11.0.8168.0
Sqlbakup.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchom.dll11.0.8168.0
Sso_sch.sqlNie dotyczy
Sso_up.sqlNie dotyczy
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoperf.dll11.0.8168.0
Ssosrv.exe11.0.8168.0
Subpi.dll11.0.8168.0
Thawbrkr.dll11.0.8168.0
Thocr.psp11.0.8167.0
Thocrapi.dll11.0.8167.0
Tocdoclibschema.xmlNie dotyczy
Topicdoclibschema.xmlNie dotyczy
Tquery.dll11.0.8168.0
Triggerdatabaseupdate.mstNie dotyczy
Twcutchr.dll11.0.8167.0
Twcutlin.dll11.0.8167.0
Twlay32.dll11.0.8167.0
Tworient.dll11.0.8167.0
Twrecc.dll11.0.8163.0
Twrece.dll11.0.8167.0
Twrecs.dll11.0.8167.0
Twstruct.dll11.0.8167.0
Vaiddmanager.dll11.0.8168.0
Xfile.psp11.0.8167.0
Ximage3b.dll11.0.8167.0
Xocr3.psp11.0.8168.0
Xpage3c.dll11.0.8167.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu określania wersji programu SharePoint Portal Server 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
V2sp3packlet.msp
SPS2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923644 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:42:38 — zmiana: 1.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbshareptportalsvr2003sp3fix atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923644
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)