Nie można odinstalować programu Windows Internet Explorer 7 w wersji Beta 2

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.
Symptomy tego problemu
Nie można odinstalować programu Windows Internet Explorer 7 Beta 2. Nie można odnaleźć wpisu dla programu Internet Explorer 7 Beta 2 w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Kroki umożliwiające obejście tego problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki.

Krok 1: Upewnij się, że spełnione są wymagania dotyczące uruchomienia narzędzia Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool

Narzędzia Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool można użyć do usunięcia programu Internet Explorer 7 Beta 2, jeżeli komputer i program Internet Explorer spełniają następujące wymagania.

Ostrzeżenie: Narzędzia Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool należy używać tylko wtedy, gdy komputer i program Internet Explorer spełniają następujące wymagania. Użycie tego narzędzia na komputerze niespełniającym tych wymagań może spowodować poważne problemy. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows.

Krok A: Ustal wersję programu Internet Explorer 7

Aby ustalić, która wersja programu Internet Explorer 7 jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Internet Explorer 7.
  2. Naciśnij klawisz ALT, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer — informacje w menu Pomoc.
Wersja programu Internet Explorer 7 jest wyświetlana w oknie dialogowym Internet Explorer — informacje. Aby użyć narzędzia Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool, należy zainstalować program Internet Explorer 7 w wersji 7.0.5346.5.

Krok B: Upewnij się, że ścieżka folderu, w którym jest zainstalowany system Windows, to C:\Windows

Aby ustalić ścieżkę folderu, w którym jest zainstalowany system Windows, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir% w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli w polu Adres Eksploratora Windows jest widoczny folder C:\WINDOWS, system Windows jest zainstalowany w tym folderze.

Krok C: Upewnij się, że ścieżka folderu, w którym są zainstalowane programy, to C:\Program Files

Aby ustalić ścieżkę folderu, w którym są zainstalowane programy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %ProgramFiles% w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli w polu Adres Eksploratora Windows jest widoczny folder C:\Program Files, programy są zainstalowane w tym folderze.

Krok D: Upewnij się, że korzystasz z systemu Windows XP na komputerze 32-bitowym
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msinfo32.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Informacje o systemie wpisz tekst Processor w obszarze Znajdź, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
Jeżeli w kolumnie Wartość elementu Procesor widoczny jest wpis „x86”, system Windows XP jest uruchomiony na komputerze 32-bitowym.

Krok 2: Pobierz narzędzie Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool

Aby pobrać to narzędzie, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij łącze dostępne bezpośrednio po kroku 2d.
  2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom.
  3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru uruchomienia tego oprogramowania w oknie dialogowym ostrzeżenia o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom.
  4. W oknie dialogowym Ostrzeżenie kliknij przycisk Tak, aby odinstalować program Internet Explorer 7 Beta 2.
Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet narzędzia Internet Explorer 7 Beta 2 Uninstall Tool.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
IE7 InternetExplorer7 ie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923721 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:16:31 — zmiana: 4.2

Windows Internet Explorer 7

  • kbnosurvey kbarchive kbceip kbtshoot kbuninstall kbexpertisebeginner kbprb KB923721
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)