Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w sierpniu 2006 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania narzędzi, takich jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool oraz Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 08.08.06 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 sierpnia 2006 roku są dostępne w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web. Wymienione są również produkty obsługiwane przez tę witrynę sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Systemy Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 922968 (MS06-048)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Witryna Microsoft Update
  • Systemy Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Pakiety Office 2002/XP i Office 2003
  • Programy Exchange 2000 i Exchange 2003
  • Programy Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Program SQL Server
   • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000, Project 2000, Access 2000 lub VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 922968 (MS06-048)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000 lub PowerPoint 2000.
 • Witryna Office Update
  • Pakiety Office 2000, Office 2002 XP i Office 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
    Witryna Office Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktu VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4.
 • Mactopia
  • Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Office X dla komputerów Macintosh
  • Office 2004 dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, które wykrywają aktualizacje za pomocą programu MBSA w wersji 1.2.1 lub MBSA w wersji 2.0

Jeżeli program MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) w wersji 1.2.1 zawierający zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool) lub program MBSA 2.0 jest używany do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji wydanych 8 sierpnia 2006 roku. Poniżej podano szczegółowe informacje.

Uwaga: W programie MBSA 1.2.1 narzędzie Office Detection Tool jest ograniczone tylko do lokalnego skanowania.

Uwaga: Program MBSA 1.2.1 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 920214 (MS06-043)
  Program MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z sierpnia 2006 obsługuje tę część aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
  Program MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000, Project 2000 i Access 2000. Programy MBSA 1.2.1 i MBSA 2.0 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktu VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4. Żadne narzędzie EST nie będzie dostępne dla części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktu VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Enterprise Scan Tool (EST), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 How to obtain and use the Enterprise Scan Tool

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i wdrażania poprawek zabezpieczeń, można wykryć większość poprawek zabezpieczeń wydanych 8 sierpnia 2006 roku. Poniżej podano szczegółowe informacje.

Uwaga: Usługi SUS 1.0 z dodatkiem SP1 nie obsługują wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
  Usługi SUS nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000, Project 2000, Access 2000 lub VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922968 (MS06-048)
  Usługi SUS nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000 lub PowerPoint 2000.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Jeżeli do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń używasz programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT lub SMS 2003 z narzędziem ITMU, można wykryć i wdrożyć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 sierpnia 2006 roku.

Uwaga: Program SMS 2.0 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 920214 (MS06-043)
  Program SMS 2.0 obsługuje tylko skanowanie dla tej aktualizacji przy użyciu narzędzia ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool).
 • Aktualizacja zabezpieczeń 921645 (MS06-047)
  Program SMS 2003 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000, Project 2000 i Access 2000. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktu VBA SDK w wersji 6.0, 6.2, 6.3 lub 6.4.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922968 (MS06-048)
  Program SMS 2003 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla produktów Office 2000 lub PowerPoint 2000.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie na temat wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateProgram MBSA 1.2 i narzędzie Office Detection ToolProgram MBSA 2.0Usługi SUSUsługi WSUSNarzędzie Enterprise Scan ToolSMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
921883MS06-040NetAPINie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
920683MS06-041DNSNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
918899MS06-042Internet ExplorerNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
920214MS06-043Windows\OENie dotyczyTakTakNieTakTakTakTakTak, przy użyciu narzędzia ESUIT. Zobacz sekcję dotyczącą programu SMS w tym artykule.Tak
917008MS06-044MMCNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
921398MS06-045Identyfikator GUID folderuNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
922616MS06-046HH1.xNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
921645MS06-047Office\VBACzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą witryny Office Update w tym artykule.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update w tym artykule.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS w tym artykule.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu SMS w tym artykule.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu SMS w tym artykule.
922968MS06-048PowerPointTakNie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update w tym artykule.TakCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS w tym artykule.Nie dotyczyTakCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu SMS w tym artykule.
920958MS06-049Jądro – NTQueryNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
920670MS06-050COMNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
917422MS06-051Jądro – DLLNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak

Wydane ponownie aktualizacje zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń 887219 (MS05-004) została ponownie wydana 8 sierpnia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący zaktualizowany biuletyn:Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania, zamieszczone w artykule wydanym w lutym 2005 roku, nie zostały zmienione, ponieważ następująca aktualizacja została wydana ponownie:

Często zadawane pytania

 1. Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

  Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 09.08.06 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Czy wydanie narzędzia Enterprise Scan Tool jest kumulatywne, tak jak wydanie narzędzia Extended Security Inventory Tool dla programu SMS?

  Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie jest planowane utworzenie zbiorczej wersji narzędzia Enterprise Scan Tool.
 3. Czy za pomocą programu MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) mogę ustalić, czy wymagane jest zainstalowanie tych aktualizacji?

  Tak. Korzystając z programu MBSA w wersji 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące wymagane aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 sierpnia 2006 roku, jeżeli nie zaznaczono inaczej:
  Numer artykułu KBIdentyfikator biuletynuSkładnikUwaga dotycząca wykrywania
  920214MS06-043Windows\OEZobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule
  921645MS06-047Office\VBAZobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule
  922968MS06-048PowerPointZobacz sekcję dotyczącą programu MBSA w tym artykule
  Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa program MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
  895660 Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 is Available
  Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu dotyczącego zabezpieczeń, wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z programem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?
  Numer artykułu KBIdentyfikator biuletynuSkładnik
  920214MS06-043Windows\OE
 5. Czy za pomocą programu Systems Management Server (SMS) mogę ustalić, które komputery wymagają zainstalowania aktualizacji?

  Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Programy te podlegają ograniczeniom podobnym do ograniczeń programu MBSA 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
  Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

  Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji mogą również używać narzędzia ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates). Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923752 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:00:31 — zmiana: 1.5

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB923752
Opinia