Podczas odwiedzania witryny sieci Web, która używa niestandardowych obiektów podręcznych, program Internet Explorer 6 jest nieoczekiwanie zamykany

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważna aktualizacja

Problem opisany w tym artykule rozwiązuje zainstalowanie poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer Aby zainstalować odpowiednią aktualizację dla Twojego środowiska, zainstaluj niezwłocznie wszystkie niezbędne lub najważniejsze aktualizacje z witryny Microsoft Update w sieci Web:Uwaga: Jeżeli występują problemy z aktualizacją zabezpieczeń, można uzyskać pomoc techniczną, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie problemów z aktualizacją zabezpieczeń, odwiedź witrynę obsługi międzynarodowej w sieci Web.Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z aktualizacjami zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych Pomocy technicznej.

Jak rozwiązywać podobne problemy:

 Pomoc z przewodnikiemAby rozwiązać podobne problemy związane z zatrzymywaniem lub ponownym uruchamianiem programu Internet Explorer albo awariami tego programu, należy skorzystać z procedur samodzielnej pomocy dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputera, dostępnych w wersji anglojęzycznej w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
£ącze Rozwiązywanie problemów polegających na zatrzymywaniu lub awarii programu Internet Explorer

Uwaga: Zawartość Pomocy z przewodnikiem może nie być dostępna we wszystkich wersjach językowych.
Streszczenie
Podczas odwiedzania witryny sieci Web, która używa niestandardowych obiektów podręcznych, program Internet Explorer 6 jest nieoczekiwanie zamykany i generuje błąd w pliku Mshtml.dll. Problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 918899 na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby rozwiązać ten problem, zaleca się zainstalowanie najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer.
Symptomy
Odwiedzasz witrynę sieci Web, w której zastosowano niestandardowy obiekt podręczny. Lub na stronie głównej usług Microsoft Windows SharePoint Services klikasz kolejno polecenia Modyfikuj stronę udostępnioną oraz Projektuj tę stronę. W obu scenariuszach program Microsoft Internet Explorer 6 jest niespodziewanie zamykany. Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone.
Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.
Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Microsoft Internet Explorer. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Raport o błędach zawiera następujące informacje o sygnaturze błędu.
ProduktNazwaApWerAplNazwaModWerModPrzesunięcie
Windows XP z dodatkiem SP2Iexplore.exe6.00.2900.2180Mshtml.dll6.0.2900.29630006d031
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1Iexplore.exe6.0.3790.1830Mshtml.dll6.0.3790.2759000b19d6
Problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 918899 na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 918899, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918899 MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Na przykład po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 918899 ten problem może występować podczas odwiedzania strony sieci Web, która używa niestandardowych menu, niestandardowych okien komunikatu lub niestandardowych etykietek narzędzi opisanych w witrynie sieci Web firmy Microsoft:
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu błędu regresyjnego w aktualizacji zabezpieczeń 918899.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszy zbiorczy pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer lub zainstaluj aktualizację 923996. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Ta poprawka została uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 922760.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 922760, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922760 MS06-067: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Informacje dotyczące aktualizacji 923996

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

PobierzPobierz dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

PobierzPobierz dodatek Service Pack 1 dla 32-bitowego wydania systemu Windows Server 2003.

PobierzPobierz pakiet dla systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64.

PobierzPobierz dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.Ta aktualizacja zostanie uwzględniona w kolejnej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 oraz systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wstępne wymagania do instalacji tej aktualizacji:
 • Internet Explorer 6
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918899
 • System operacyjny Windows XP SP2 lub Windows Server 2003 SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o rozmieszczaniu

Aby zainstalować aktualizację bez żadnego działania ze strony użytkownika, bez wyświetlania i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć opcji wiersza polecenia /quiet i /norestart. Aby na przykład wykonać tę czynność na komputerze z systemem Windows XP opartym na procesorze x86, w wierszu polecenia należy wpisać następujący tekst:
WindowsXP-kb923996-x86-enu.exe /quiet /norestart
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji wiersza polecenia do zainstalowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Aby zweryfikować, czy aktualizacja jest zainstalowana, sprawdź, czy pliki wymienione w sekcji „Informacje o pliku” są zainstalowane w folderze %systemroot%\System32 oraz czy istnieje następujący klucz rejestru:
Windows XP z dodatkiem SP2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB923996
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP2\KB923996

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
 2. Usuń poprawkę Windows XP Hotfix - KB923996. Jeśli poprawki nie są wymienione w aplecie Dodawanie lub usuwanie programów, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż aktualizacje.
Do usunięcia tej aktualizacji możesz również użyć narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst. Aby usunąć tę aktualizację bez żadnego działania ze strony użytkownika, bez wyświetlania i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć opcji wiersza polecenia /quiet i /norestart. Aby na przykład wykonać tę czynność na komputerze z systemem Windows XP opartym na procesorze x86, w wierszu polecenia należy wpisać następujący tekst:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania opcji wiersza polecenia w celu usunięcia tej aktualizacji, wpisz w wierszu polecenia następujący tekst:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /?

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniejszej aktualizacji oprogramowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie ze skoordynowanym czasem uniwersalnym (UTC, Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP z dodatkiem SP2 (wersje 32-bitowe)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.2900.29753 054 080Wtorek 16.08.0612:02SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.29753 058 176Wtorek 16.08.0612:09SP2SP2QFE
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 (wersje 32-bitowe)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.3790.27713 152 384Wtorek 16.08.0614:05SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.27713 153 920Wtorek 16.08.0614:33SP1SP1QFE
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .
Więcej informacji
Domyślnie komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” jest wyświetlany, gdy w programie Internet Explorer wystąpi nieodwracalny błąd. Komunikat o błędzie zawiera opcję wysłania informacji o problemie do firmy Microsoft. Firma Microsoft analizuje informacje o tych typach błędów w celu zidentyfikowania przyczyn ich generowania. Aby uzyskać informacje na temat zasad gromadzenia danych dotyczących zgłaszania błędów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzie Raportowanie błędów systemu Windows zapisuje następujące błędy w dzienniku aplikacji:

Windows XP z dodatkiem SP2
Data: Data
Godzina: Godzina
Typ: Błąd
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Źródło: Błąd aplikacji
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis: Błąd aplikacji Iexplore.exe, wersja 6.00.2900.2180, błąd modułu Mshtml.dll, wersja 6.0.2900.2963, adres błędu 0x0006d031.
Data: Data
Godzina: Godzina
Typ: Błąd
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Źródło: Błąd aplikacji
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1001
Opis: Pakiet błędów 315386536

Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
Data: Data
Godzina: Godzina
Typ: Błąd
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Źródło: Błąd aplikacji
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis: Błąd aplikacji Iexplore.exe, wersja 6.0.3790.1830, błąd modułu Mshtml.dll, wersja 6.0.3790.2759, adres błędu 0x000b19d6.
Data: Data
Godzina: Godzina
Typ: Błąd
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Źródło: Błąd aplikacji
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1001
Opis: Pakiet błędów 315429791
Uwagi:
 • Administratorzy IT mogą używać narzędzia do korporacyjnego raportowania błędów (CER) w celu zarządzania raportami o błędach oraz komunikatami o błędach tworzonymi przez klienta Raportowanie błędów systemu Windows (WER) w systemie Microsoft Windows XP, Microsoft Server 2003 oraz w klientach raportowania błędów (ER) w innych programach firmy Microsoft. Jeśli klient raportowania błędów zostanie tak skonfigurowany, aby współpracował z narzędziem CER 2.0, wówczas raporty błędów będą przekierowywane do udostępnionego folderu CER zamiast do firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • W wypadku używania narzędzia CER nie pojawia się identyfikator zdarzenia 1001.
 • Jeśli narzędzie Raportowanie błędów systemu Windows jest wyłączone, powiadomienie wizualne może się nie wyświetlić w przypadku wystąpienia nieodwracalnego błędu. W niektórych przypadkach może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  IEXPLORE.EXE – Błąd aplikacji
  Instrukcja spod adresu "0x7dc9d031" odwołuje się do adresu pamięci "0x00000020". Pamięć nie może być „odczytywana” .
  Kliknij przycisk OK, aby przerwać działanie programu.
  Kliknij przycisk Anuluj, aby rozpocząć debugowanie programu.
  Ponadto w dzienniku aplikacji może zostać zapisany błąd podobny do następującego:
  Data: Data
  Godzina: Godzina
  Typ: Informacje
  Użytkownik: Brak
  Komputer: Nazwa komputera
  Źródło: Podręczne okno aplikacji
  Kategoria: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 26
  Opis: Podręczne okno aplikacji: IEXPLORE.EXE – Błąd aplikacji: Instrukcja spod adresu "0x7dc9d031" odwołuje się do adresu pamięci "0x00000020". Pamięć nie może być „odczytywana” .
  Jeśli raportowanie błędów zostanie wyłączone, może zostać utworzony plik Drwtsn32.log lub User.dmp, lub oba, w zależności od konfiguracji systemu.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zdarzeń o identyfikatorze 1000 oraz 1001, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć raportowanie błędów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310414 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji raportowania błędów w systemie Windows XP
276550 Opis i dostępność narzędzia do raportowania błędów programu Internet Explorer
325075 Jak wyłączyć raportowanie błędów przez narzędzie Raportowanie błędów aplikacji w pakiecie Office XP
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików Drwtsn32.log oraz User.dmp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308538 Opis narzędzia Dr Watson dla Windows (Drwtsn32.exe)
WER Watson errorbucket unrecoverable application error user-mode fault crash hang STATUS_ACCESS_VIOLATION 0xC0000005 instruction referenced memory unhandled exceptions drwatson dr watson dr. watson memory dump ring 3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923996 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:46:46 — zmiana: 10.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbexpertisebeginner kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kberrmsg kbocabucket kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB923996
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)