MS07-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Visual Basic 6.0

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-043. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Ważne zmiany w tej aktualizacji zabezpieczeń

W wersjach programu Microsoft Visual Basic 6.0 starszych niż program Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6.0 (SP6) kreator Visual Basic Package and Deployment Wizard uzyskuje plik Oleaut32.dll z następującej lokalizacji:
Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist
Ten folder zawiera pojedynczą kopię pliku Oleaut32.dll. Ten plik może być używany przez dostawców i producentów oprogramowania we wszystkich systemach operacyjnych obsługiwanych przez program Visual Basic 6.0.

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera wiele wersji pliku Oleaut32.dll dotyczących konkretnych systemów operacyjnych. Ta aktualizacja zabezpieczeń tworzy nowe foldery w oryginalnym folderze Redist. Wersje pliku Oleaut32.dll dotyczące konkretnych systemów operacyjnych są kopiowane do tych folderów zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli.
System operacyjnyFolder
Windows Server 2003Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003SP1
Windows XP z dodatkiem SP2Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\RedistWinXPSP2
Windows 2000Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist\Win2000
Windows NT 4.0Folder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist\NT4
Windows NT 4.0 Terminal ServerFolder_instalacyjny_programu_VisualBasic\Wizards\PDWizard\Redist\NT4TS

Co te zmiany oznaczają dla dostawców oprogramowania dołączających do pakietów i rozpowszechniających plik Oleaut32.dll wraz z aplikacją

Zmiana w sposobie dostarczania pliku Oleaut32.dll ma następujące skutki. Dostawca oprogramowania dołączający do pakietów i rozpowszechniający plik Oleaut32.dll wraz z aplikacją nie może dostarczać pojedynczego pliku dla wszystkich systemów operacyjnych, w których działa aplikacja. Musi za to dostarczyć wersję pliku Oleaut32.dll odpowiednią dla konkretnego systemu operacyjnego, w którym pakiet będzie zainstalowany.

Uwaga: Zaleca się, aby nie wybierać jedynie kopii pliku Oleaut32.dll zlokalizowanej w folderze %WINDIR%\System32. Zaleca się to, ponieważ wersja zlokalizowana w tym folderze została przetestowana jedynie pod kątem używania w konkretnym systemie operacyjnym.

Jeśli na przykład do utworzenia aplikacji i przygotowania jej pakietu jest używany komputer z systemem Windows XP i jeśli zostanie wybrana kopia pliku Oleaut32.dll zlokalizowana w folderze %WINDIR%\System32 na tym komputerze, aplikacja nie będzie działać w jakimkolwiek innym systemie operacyjnym niż Windows XP. Aplikacja nie będzie na przykład działać na komputerze z systemem Windows Server 2003.

Dlatego zaleca się zastosowanie następującego procesu podczas dołączania do pakietów pliku Oleaut32.dll w celu rozpowszechniania go wraz z aplikacją:
 1. Określ systemy operacyjne, w których musi działać aplikacja.
 2. Zdecyduj, którą z poniższych opcji preferujesz:
  • Utwórz osobne pakiety lub programy instalacyjne dla każdego docelowego systemu operacyjnego
  • Utwórz pojedynczy pakiet lub program instalacyjny obsługujący wszystkie docelowe systemy operacyjne
 3. Jeśli chcesz utworzyć osobne pakiety lub programy instalacyjne dla każdego docelowego systemu operacyjnego, użyj następujących wytycznych:
  • Każdy pakiet lub program instalacyjny musi zawierać właściwą wersję pliku Oleaut32.dll. Folder, z którego wybierzesz plik, zależy od systemu operacyjnego, dla którego jest przeznaczony konkretny tworzony pakiet lub program instalacyjny.
  • Pakiet musi wykryć system operacyjny podczas instalacji. Dodatkowo pakiet może przeprowadzić instalację tylko wtedy, gdy wykryje poprawny system operacyjny.
 4. Jeśli chcesz utworzyć pojedynczy pakiet lub program instalacyjny dla wszystkich docelowych systemów operacyjnych, użyj następujących wytycznych:
  • Pakiet lub program instalacyjny musi zawierać wszystkie wersje pliku Oleaut32.dll.
  • Podczas instalacji pakiet lub program instalacyjny musi wykryć docelowy system operacyjny. Dodatkowo pakiet lub program instalacyjny musi wybrać właściwą kopię pliku Oleaut32.dll, który ma być zainstalowany.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aktualizacje programu Visual Basic 6.0 używają instalatora IExpress Microsoft Windows. Z tego powodu nie można usunąć tej aktualizacji.

Przełączniki wiersza polecenia obsługiwane przez tę aktualizację:

Informacje na temat różnych przełączników wiersza polecenia dostępnych dla tej aktualizacji są dostępne w biuletynie zabezpieczeń wymienionym w sekcji „Wprowadzenie”.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych przełączników wiersza polecenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 Visual Basic VB 6.0 oleaut32.dll security update patch bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry WinNT Win2000 Win2003 WinXP !error
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924053 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:48:55 — zmiana: 1.3

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Professional Edition for Windows, Versions 6.0, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924053
Opinia