Jak otworzyć nowe formaty plików we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 924074
Streszczenie
Jeśli używasz Microsoft Office 2003or pakietu Office XP można pobrać i zainstalować aktualizacje, tak aby można otwierać, edytować i zapisywać pliki, które zostały utworzone w nowszych wersjach pakietu Microsoft Office, a także pliki, które używają formatach Open XML. Aktualizacje obejmują wszystkie aktualizacje o wysokim priorytecie zWitryna Microsoft Updatea także pakiet zgodności Microsoft Office. Pakiet zgodności Microsoft Office można również użyć wraz z programem Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 i PowerPoint Viewer 2003 do przeglądania plików zapisanych w nowych formatów plików.

Uwaga W zależności od tego, jaka wersja pakietu Office, jest uruchomiona musisz mieć dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2003 lub Office XP Service Pack 3 (SP3). Jeśli używasz pakietu Office 2000, nie trzeba instalować żadnych aktualizacji. Aby pobrać dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 lub dodatku SP3 dla pakietu Office XP, przejdź do odpowiedniej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga Zobacz "Problemy występujące, gdy Urząd nie jest w pełni zaktualizowany" w sekcji podano przykłady problemów i błędów, które mogą się pojawić przy próbie użycia Office 2016 2013 2010 lub 2007 Office system dokumentów za pomocą wcześniejszych wersji programów pakietu Office bez zainstalowania pakietu zgodności i aktualizacji.
Wymagania wstępne
Przed zainstalowaniem pakietu zgodności, upewnij się, że komputer ma wszystkie niezbędne aktualizacje. Aby upewnić się, że jesteś gotowy do zainstalowania pakietu zgodności formatu plików, należy przejrzeć następujące informacje dotyczące używanej wersji pakietu Office.

Office 2003
Dla pakietu Office 2003 należy zainstalować dodatek SP3 dla pakietu Office 2003. Aby pobrać dodatek SP3 dla pakietu Office 2003, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft: Aby mieć pewność, że aktualizacje te są zainstalowane dla pakietu Office 2003, wykonaj kroki odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.

System Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj Program.
 2. Zlokalizuj produkt pakietu Office XP na liście zainstalowanych aplikacji.
 3. Kliknij opcję Organizuj, kliknij polecenie Układ, a następnie kliknij w okienku szczegółów.
 4. Zlokalizuj produkt pakietu Office 2003 na liście aplikacji, a następnie upewnij się, że dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2003: MAINSP3 się na liście zainstalowanych aktualizacji dla pakietu Office 2003.
Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.
 2. Po prawej stronie kliknij przycisk Zmień lub usuń programy .
 3. Zaznacz pole wyboruPokaż aktualizacje .
 4. Zlokalizuj produkt pakietu Microsoft Office 2003 na liście zainstalowanych programów.
 5. Upewnij się, że dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2003: MAINSP3 znajduje się wśród aktualizacji produktu pakietu Office 2003.


Office XP
Dla pakietu Office XP należy zainstalować dodatek SP3 dla pakietu Office XP. Aby pobrać dodatek SP3 dla pakietu Office XP, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Ponadto pakiet Office XP musi być zaktualizowany o następujące aktualizacje, które zostały wydane po dodatku SP3 dla:
918420 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Excel 2002: 11 lipca 2006
917153 Opis aktualizacji programu PowerPoint 2002: 11 lipca 2006
917347 Opis aktualizacji dla programu Word 2002: 11 lipca 2006
Aby mieć pewność, że aktualizacje te są instalowane dla pakietu Office XP, wykonaj kroki odpowiednie dla systemu operacyjnego, które są uruchomione.

System Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj Program.
 2. Zlokalizuj produkt pakietu Office XP na liście aplikacji, które są zainstalowane.
 3. Kliknij opcję Organizuj, kliknij polecenie Układ, a następnie kliknij w okienku szczegółów.
 4. Sprawdź, czy zainstalowana wersja jest 10.0.6626.0 lub nowszej wersji. Aby to zrobić, służy do wyświetlania informacji w dolnej części okna Odinstaluj lub zmień program. Ten numer wersji oznacza, że jest zainstalowany dodatek SP3 dla pakietu Office XP.

  Uwaga Może trzeba zmaksymalizować okno, aby zobaczyć informacje o wersji. Aby zmaksymalizować okno, kliknij dwukrotnie pasek tytułu.
 5. Na liście zadań po lewej stronie, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje .

  Uwaga Nowsze wersje aktualizacji dla programu Excel 2002, PowerPoint 2002 i Word 2002 zostały wydane po aktualizacji, które są wymienione w tym artykule. Jeśli te aktualizacje nie są wymienione jako zainstalowanych aktualizacji, należy sprawdzić wersję pliku pliki aplikacji, aby upewnić się, że jest spełniony minimalnego poziomu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, typ %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10 w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter:
  2. Zlokalizuj pliki Excel.exe, PowerPnt.exe i Winword.exe.

   Uwaga Rozszerzenie .exe mogą być ukryte. W takim przypadku nazwy plików są wyświetlane jako Excel, PowerPnt i Winword. W niektórych przypadkach gdy rozszerzenie nazwy pliku widoczny jest ukryty, następnie nazwa pliku będzie taka sama dla wielu plików. Wybierz plik, który maTyp , który jest wymieniony jako aplikacji. Aby wyświetlić atrybut typu , kliknij przycisk Szczegóły z menu Widok .
  3. Wybierz oddzielnie każdy plik, a następnie w menuplik kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Szczegóły , aby sprawdzić wersję. Wersje plików minimalne są wymienione w poniższej tabeli.
   ProgramWersja
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0
Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.
 2. Po prawej stronie kliknij przycisk Zmień lub usuń programy .
 3. Zaznacz pole wyboruPokaż aktualizacje .
 4. Zlokalizuj produkt pakietu Microsoft Office XP na liście zainstalowanych programów.
 5. Wybiera produktu pakietu Office XP, a następnie kliknij łączekliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej . Sprawdź, czy wersja, która jest wskazany jest 10.0.6626.0 lub nowszej wersji, a następnie zamknij okno dialogowe Informacje o pomocy technicznej .

  Uwaga Nowsze wersje aktualizacji dla programu Excel 2002, PowerPoint 2002 i Word 2002 zostały wydane po aktualizacji, które są wymienione w tym artykule. Jeśli te aktualizacje nie są wymienione jako zainstalowanych aktualizacji, należy sprawdzić wersję pliku pliki aplikacji, aby upewnić się, że jest spełniony minimalnego poziomu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Kopiuj a następnie wklej (lub wpisz) następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz wprowadź:
   %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10
  2. Zlokalizuj pliki Excel.exe, PowerPnt.exe i Winword.exe.
  3. Wybierz oddzielnie każdy plik, a następnie w menuplik kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę wersja , aby sprawdzić wersję. Wersje plików minimalne są wymienione w poniższej tabeli.
   ProgramWersja
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0

Pobierz i zainstaluj pakiet zgodności

Do otwierania dokumentów pakietu Office System 2016, 2013, 2010 lub 2007 w Office 2003, Office XP lub Office 2000, należy zainstalować pakiet zgodności Microsoft Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft Pobierz pakiet zgodności Microsoft Office.
 2. Aby pobrać pakiet zgodności (FileFormatConverters.exe), kliknij przycisk Pobierz.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Uruchom , aby zainstalować pakiet zgodności.
 4. Po zainstalowaniu pakietu zgodności, zamknij wszystkie programy pakietu Office, które są otwarte.
 5. Uruchom ponownie programy pakietu Office, aby otwierać dokumenty w formacie nowsze.
Uwaga Ręcznie należy zamknąć i ponownie uruchomić wszystkie programy pakietu Office, które były otwarte podczas instalowania pakietu zgodności. Po ponownym uruchomieniu tych programów, programy pakietu Office mogą otwierać pliki w formacie Open XML.

Aby uzyskać porady dotyczące otwierania i zapisywania plików pakietu Office System 2016, 2013, 2010 lub 2007 w wersji programów pakietu Office, zobacz następną sekcję, "Użyj or a później wersji Microsoft Office dokumentów w earlier programów pakietu Office 2007,".

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować pakiet zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923505 Jak zainstalować pakiet zgodności Microsoft Office tak, żeby można było otwierać i zapisywać pliki w formacie Office Open XML w starszych wersjach pakietu Microsoft Office
Jeśli otrzymujesz komunikat o błędzie lub instalator nie zakończył pracy, zobacz sekcję "dodatkowe informacje o pomocy".

Otwórz pliki, które zostały utworzone w systemie Office 2007 lub nowszym

Po zainstalowaniu wymaganych aktualizacji i pakietu zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office 2016 2013 2010 lub 2007 pliki można otworzyć we wcześniejszych wersjach programów pakietu Office.

Program Excel 2003 i Excel 2002
W programie Excel 2003 i Excel 2002 można teraz tworzyć, otworzyć, edytować i zapisywać następujące formaty plików programu Excel 2016, 2013, 2010 lub 2007:
 • Skoroszyt programu Excel (*.xlsx)
 • Skoroszyt programu Excel z włączoną obsługą makr (*.xlsm)
 • Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb)
 • Szablon programu Excel (*.xltx)
 • Szablon programu Excel z włączoną obsługą makr (*.xltm)
 • Dodatek programu Excel (*.xlam)
Ponadto można użyć Eksploratora Windows do otwierania i zapisywania plików w programie Excel 2016 2013, 2010 lub formatów plików programu Excel 2007.

Program Excel 2000
W programie Excel 2000 należy używać Eksploratora Windows do otwierania i zapisywania dokumentów programu Excel 2016, 2013, 2010 lub 2007. Aby otworzyć program Excel 2016, 2013, 2007 lub 2010 pliku w programie Excel 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik w Eksploratorze Windows.
 2. Kliknij dwukrotnie plik.
Uwaga Program Excel 2000 musi zainstalowany na komputerze. Jeśli są też zainstalowane inne wersje programu Microsoft Excel, plik może zostać otwarty w innej wersji programu Excel.

Aby zapisać plik otwarty w pliku programu Excel 2000 jako programu Excel 2016, 2013, 2010 lub 2007 plików, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik w Eksploratorze Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako.
 3. W oknie dialogowym Zapisz jakokliknij jeden z następujących formatów plików programu Excel w poluZapisz jako typ , a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Skoroszyt programu Excel (*.xlsx)
  • Skoroszyt programu Excel z włączoną obsługą makr (*.xlsm)
  • Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb)
 4. Kliknij przyciskOK.


Program PowerPoint 2003 i PowerPoint 2002
W programie PowerPoint 2003 i PowerPoint 2002 można teraz tworzyć, otworzyć, edytować i zapisywać następujące formaty plików programu PowerPoint:
 • Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx)
 • Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (*.pptm)
 • Szablon programu PowerPoint (*.potx)
 • Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (*.potm)
 • Pokaz programu PowerPoint (*.ppsx)
 • Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (*.ppsm)
Ponadto można użyć Eksploratora Windows do otwierania i zapisywania plików w formatach programu PowerPoint nowsze.

Program PowerPoint 2000
W programie PowerPoint 2000 należy używać Eksploratora Windows do otwierania i zapisywania dokumentów programu PowerPoint 2016 2013 2010 lub 2007. Aby otworzyć program PowerPoint 2016, 2013, 2007 lub 2010 pliku w programie PowerPoint 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik w Eksploratorze Windows.
 2. Kliknij dwukrotnie plik.
Uwaga Program PowerPoint 2000 musi zainstalowany na komputerze. Jeśli są też zainstalowane inne wersje programu Microsoft PowerPoint, plik może zostać otwarty w innej wersji programu PowerPoint.

Aby zapisać plik programu PowerPoint 2000 jako programu PowerPoint 2016, 2013, 2010 lub 2007 plików, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik w Eksploratorze Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako.
 3. W oknie dialogowym Zapisz jakokliknij jeden z następujących formatów plików programu PowerPoint w poluZapisz jako typ , a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx)
  • Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (*.pptm)
 4. Po ukończeniu zapisywania kliknij przycisk OK.
Program Word 2003, Word 2002 i Word 2000

W programie Word 2003 2002 i 2000, możesz można teraz utworzyć, otworzyć, edytować i zapisywać następujące formaty plików programu Word:
 • Dokument programu Word (*.docx)
 • Dokument programu Word z włączoną obsługą makr (*.docm)
Ponadto można użyć Eksploratora Windows do otwierania i zapisywania plików w formatach programu Word 2016 2013 2010 lub 2007.

Problemy, które występują, jeśli Office nie jest w pełni zaktualizowany


Następujące problemy mogą wystąpić, jeśli komputer nie został zaktualizowany do pełnej zgodności z 2016 pakietu Office 2013, 2007 i 2010 dokumentów i próbie Otwórz, Zapisz lub edytować pliki w nowym formacie pliku.

Podczas próby otwarcia pliku, który został zapisany w formatach pakietu Office 2016 2013 2010 lub 2007 we wcześniejszej wersji programu pakietu Office, może wystąpić jeden z następujących problemów.

Problem 1

Jeśli komputer nie został zaktualizowany i nie zainstalowano pakietu zgodności Office, otrzymasz jeden z następujących komunikatów o błędach podczas próby otwarcia pliku, w zależności od programu, którego używasz.

Program Word

Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub użycie operacji przeciągania i upuszczania do przenoszenia pliku do używanej wersji programu Word, którego używasz, jest wyświetlany następujący komunikat:
Wybierz kodowanie, które umożliwia odczytanie tego dokumentu.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows lub kliknij dwukrotnie plik jako załącznik wiadomości e-mail, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może otworzyć tego pliku.


Program Excel


Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub użyć operacji przeciągania i upuszczania do przenoszenia pliku do używanej wersji programu Excel, którego używasz, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Plik nie jest nierozpoznawalny format.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows lub kliknij dwukrotnie plik jako załącznik wiadomości e-mail, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może otworzyć tego pliku.


Program PowerPoint


Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub użyć operacji przeciągania i upuszczania do przenoszenia pliku do używanej wersji programu PowerPoint, którego używasz, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Program PowerPoint nie może otworzyć typu pliku reprezentowanego przez plik Nazwa pliku
Po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows lub kliknij dwukrotnie plik jako załącznik wiadomości e-mail, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może otworzyć tego pliku.

Rozwiązanie problemu 1

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zgodności Microsoft Office oraz wszystkie aktualizacje używanej wersji programu pakietu Office.

Problem 2

Jeśli komputer nie został zaktualizowany, ale zainstalowano pakiet zgodności Microsoft Office, może pojawić się komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku, w zależności od programu, którego używasz.

Program Word

Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub podczas przenoszenia pliku do używanej wersji programu Word, którego używasz za pomocą operacji przeciągania i upuszczania plik zostanie otwarty poprawnie. A po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows plik zostanie otwarty poprawnie.

Program Excel

Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub użyć operacji przeciągania i upuszczania do przenoszenia pliku do używanej wersji programu Excel, którego używasz, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Plik nie jest nierozpoznawalny format.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows plik zostanie otwarty poprawnie.

Program PowerPoint

Korzystając z okna dialogowego Otwieranie lub użyć operacji przeciągania i upuszczania do przenoszenia pliku do używanej wersji programu PowerPoint, którego używasz, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Program PowerPoint nie może odczytać konspektu z Nazwa pliku. Konwerter tekstu nie jest zainstalowany dla tego typu pliku.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows plik zostanie otwarty poprawnie.

Rozwiązanie problemu 2

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować wszystkie aktualizacje używanej wersji programu pakietu Office.

Problem 3

Jeśli komputer został zaktualizowany, ale nie zainstalowano pakietu zgodności, wyświetlany następujący komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku w programie Word, Excel lub PowerPoint:
Ten plik został utworzony za pomocą nowszej wersji programu Microsoft Program. Czy chcesz pobrać pakiet zgodności, tak, że można pracować z tym plikiem?

Rozwiązanie problemu 3

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zgodności Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919026 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania dokumentu pakietu Office 2007: "Czy chcesz pobrać pakiet zgodności, tak, że można pracować z tym plikiem"
Dodatkowe informacje o pomocy
Jeśli nie można pobrać lub zainstalować pakietu zgodności bądź aktualizacji, warto poprosić o pomoc administratora systemu. Witryny sieci Web firmy Microsoft umożliwiają również poszukać innych rozwiązań. Niektóre usługi, które zawiera strona internetowa Obsługi Klienta Microsoft:
 • Baza wiedzy: Wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzi do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centra kompetencyjne: Przejrzyj często zadawane pytania dotyczące produktu i najważniejsze informacje pomocy technicznej.
 • Inne opcje pomocy technicznej: Zadaj pytanie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Microsoft lub wysyłanie opinii za pomocą Internetu.
Jeśli nadal masz pytania, po skorzystaniu z tych witryn firmy Microsoft lub nie można znaleźć rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujące łącze, aby skontaktować się z obsługą:
XL2000 XL2002 XL2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2000 Excel2002 Excel2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013PPT2000 PPT2002 PPT2003 PPT2007 PPT2010 PPT2013 programu PowerPoint 2000 PowerPoint2002 PowerPoint2003 PowerPoint2007 PowerPoint2010 PowerPoint2013WD2000 WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 WD2013 programu Word 2000 Word2002 Word2003 Word2007 Word2010 Word2013 Office2000 OfficeXP Office2003 Office2007 Office2010 Office2013

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 924074 — ostatni przegląd: 09/18/2016 00:57:00 — zmiana: 21.0

Excel 2016, Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB924074 KbMtpl
Opinia