Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zarządzanie szablonami w programach pakietu Office 2007

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2003: 889495.


Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że w razie wystąpienia problemu znany jest sposób przywrócenia rejestru. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano różne typy i lokalizacje szablonów w programach pakietu Microsoft Office 2007. Zawarto w nim też informacje na temat ustawień rejestru kontrolujących lokalizację szablonów niestandardowych.
Więcej informacji
W programach pakietu Office 2007 wszystkie nowe szablony niestandardowe są zapisywane. Program pakietu Office 2007 szuka należących do niego szablonów w jednej z następujących lokalizacji:
 • Lokalizacja pliku szablonów użytkownika
 • Lokalizacja pliku szablonów grupy roboczej
 • Lokalizacja pliku anonsowanych i instalowanych szablonów
 • Lokalizacja pliku szablonów nie opartych na plikach

Lokalizacja pliku szablonów użytkownika

Nowe utworzone lub zmodyfikowane szablony zapisywane są w folderze katalogu profilu użytkownika. Foldery znajdujące się w profilu zawierają preferencje i opcje konfiguracji użytkownika. Foldery te zawierają wszystkie elementy wymagane dla profilu użytkownika mobilnego.

Domyślnie pliki szablonów użytkownika są przechowywane w następującej lokalizacji:
C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Templates
Uwaga: Lokalizacje plików szablonów użytkownika można zmienić.

Jak zmienić lokalizację, w której zapisywane są szablony

Lokalizację zapisywania nowych szablonów można zmienić przy użyciu pakietu Microsoft Office Word 2007. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeżeli lokalizacja zapisywania nowych szablonów jest zmieniana przy użyciu programu Word 2007, zmieniana jest również lokalizacja, w której zapisywane są wszystkie szablony programów pakietu Office 2007.
 1. Uruchom program Word 2007.
 2. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Word.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W obszarze Ogólne kliknij przycisk Lokalizacje plików.
 5. Kliknij pozycję Szablony użytkownika, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.
 6. W oknie dialogowym Modyfikuj położenie zmień ustawienia na liście Nazwa folderu lub liście Wyszukaj, wybierając folder, w którym mają być zapisywane nowe szablony. Następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK lub Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.
Zmieniona ścieżka zostanie zapisana w rejestrze Windows. Ścieżka zostanie użyta przy kolejnym zapisywaniu nowego szablonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Zmiany w rejestrze systemu Windows dotyczące lokalizacji pliku szablonów użytkownika i pliku szablonów grupy roboczej" .

Uwaga: Administrator sieci może zmienić lokalizację, w której nowe szablony są zapisywane przy użyciu szablonów zasad dostępnych w zestawie Microsoft Office 2007 Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Można również utworzyć niestandardowe karty wyświetlane w oknie dialogowym Szablony przez utworzenie nowego folderu w folderze Szablony w swoim profilu. Karty o takiej samej nazwie jak nowy folder pojawią się w oknie dialogowym Szablony. Karty te umożliwiają dokładniejszą kategoryzację nowych szablonów.

Następujące opcje szablonów są dostępne po kliknięciu przycisku pakietu Microsoft Office, a następnie polecenia Nowy.

Uwaga: W obszarze Microsoft Office Online dostępnych jest więcej szablonów.
W programie Access 2007
 • Pusta baza danych
W programie Excel 2007
 • Zainstalowane szablony
 • Moje szablony
 • Nowy z istniejącego
 • Puste i niedawno używane
W programie PowerPoint 2007
 • Zainstalowane szablony
 • Moje szablony
 • Nowy z istniejącego
 • Puste i niedawno używane
 • Zainstalowane motywy
W programie Word 2007
 • Zainstalowane szablony
 • Puste i niedawno używane
 • Moje szablony
 • Nowy z istniejącego
Uwaga: Programy Microsoft Office Publisher 2007 i Microsoft Office SharePoint Designer 2007 nie korzystają z tego samego interfejsu użytkownika, co wcześniej wymienione programy pakietu Office 2007.
W programie Publisher 2007
 • W menu Plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij jeden z rodzajów publikacji.
W programie SharePoint Designer 2007
 • W menu Plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij jeden z szablonów.

Lokalizacja pliku szablonów grupy roboczej

Szablony zapisywane w tej lokalizacji są zazwyczaj takie same, jak szablony zapisywane w lokalizacji pliku szablonów użytkownika. Lokalizacja ta jest jednak zazwyczaj udostępnionym folderem na dysku sieciowym.

Uwaga: Administrator sieci może skonfigurować lokalizację udostępnioną jako źródło, z którego będą dostarczane szablony używane w grupie roboczej lub firmie. Lokalizacja pliku szablonów grupy roboczej jest zazwyczaj udostępnionym folderem o atrybucie tylko do odczytu.

Programy pakietu Office 2007 szukają istniejących szablonów w domyślnej lokalizacji pliku szablonów użytkownika, ale oprócz tego szukają dodatkowych szablonów w lokalizacji pliku szablonów grupy roboczej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji pliku szablonów grupy roboczej oraz sposobu udostępniania szablonu grupy roboczej lub firmy, skontaktuj się z administratorem sieci.

Lokalizacja pliku anonsowanych i instalowanych szablonów

Anonsowane szablony to szablony dostępne w programach pakietu Office 2007. Są one wyświetlane w oknie dialogowym Szablony. W zależności od wersji pakietu Office 2007 na komputerze mogą nie być zainstalowane wszystkie szablony. Jeżeli jednak szablony są dostępne, każdy z programów pakietu Office 2007 wyświetla je w oknie dialogowym Szablony.

Po wybraniu szablonu program pakietu Office 2007 ustala, czy szablon jest zainstalowany. Jeżeli szablon jest zainstalowany, otwierany jest nowy dokument oparty na tym szablonie. Jeżeli szablon jest anonsowany, ale nie jest zainstalowany, program monituje o jego zainstalowanie.

Szablony zainstalowane dla programu Publisher 2007 można usunąć przez uruchomienie programu instalacyjnego pakietu Office 2007. Następnie należy wybrać dla grupy szablonów opcję Instalowane przy pierwszym użyciu. Powoduje to usunięcie szablonów z komputera. Wówczas te szablony stają się ponownie anonsowanymi szablonami. Program Microsoft Office Access 2007 nie zezwala na anonsowanie szablonów. Można jednak ustawić dla szablonów opcję Niedostępne. Inne programy pakietu Office 2007 nie wyświetlają listy szablonów jako oddzielnego składnika.

Domyślnie wszystkie szablony instalowane z pakietem Microsoft Office są instalowane w następującym folderze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Numer identyfikatora języka
Uwaga: Numer identyfikatora języka to czterocyfrowy kod odpowiadający rodzajom języków, które są aktualnie zainstalowane. Na przykład wersja angielska (Stany Zjednoczone) pakietu Office 2007 instaluje folder 1033. Wersja arabska instaluje folder 1025. Wersja niemiecka - folder 1031. Programy pakietu Office 2007 obsługują wiele innych języków. Ponadto można mieć zainstalowanych wiele języków naraz. Dlatego w folderze Szablony może znajdować się wiele folderów o nazwach odpowiadających identyfikatorom języków.

Lokalizacja pliku szablonów nie opartych na plikach

Programy pakietu Office 2007 używają szablonów nie opartych na plikach do tworzenia nowych skoroszytów, dokumentów, baz danych i slajdów. Tak jak wynika z nazwy, nie ma fizycznego szablonu, na podstawie którego tworzone są te specjalne pliki. Każdy program pakietu Office 2007 zawiera informacje niezbędne do utworzenia nowego pliku prawidłowego typu.

Jeżeli na przykład do utworzenia dokumentu używany jest szablon globalny programu Word (Normal.dotm), program używa wewnętrznych zapisanych ustawień do utworzenia nowego pustego dokumentu.

Zmiany w rejestrze systemu Windows dotyczące lokalizacji pliku szablonów użytkownika i pliku szablonów grupy roboczej

Ostrzeżenie: Błędy popełnione podczas modyfikowania rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody mogą być przyczyną poważnych problemów. W przypadku tych problemów może być wymagane ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Programy pakietu Office 2007 używają dwóch kluczy rejestru do rejestrowania lokalizacji pliku szablonów użytkownika i szablonów grupy roboczej. Oba ustawienia są rejestrowane w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
Lokalizacja szablonów użytkownika jest przechowywana w wartości ciągu
UserTemplates
.

Lokalizacja szablonów grupy roboczej jest przechowywana w wartości ciągu
SharedTemplates
.

Te wartości ciągów nie istnieją do momentu, kiedy w domyślnych lokalizacjach szablonów niestandardowych zostaną wprowadzone zmiany. Domyślnie wszystkie programy pakietu Office 2007 szukają swoich zainstalowanych szablonów. Dlatego dla programów pakietu Office 2007 nie jest wymagana żadna wartość rejestru.

Jeżeli lokalizacja pliku szablonów użytkownika zostanie zmieniona na lokalizację domyślną, tak jak opisano w sekcji "Lokalizacja plików szablonów użytkownika" , wartość ciągu
UserTemplates
jest usuwana z rejestru. Jeżeli natomiast lokalizacja pliku szablonów grupy roboczej zostanie zmieniona na lokalizację domyślną, wartość ciągu
SharedTemplates
jest zachowywana w rejestrze.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 SPD2007 PUB2007 OL2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924460 — ostatni przegląd: 03/25/2008 19:13:41 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbtemplate kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924460
Opinia