Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft wydała biuletyn MS07-012 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje rozmieszczania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym czy specjalistą IT:

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Więcej informacji

Przełączniki wiersza polecenia obsługiwane przez tę aktualizację

Biuletyn zabezpieczeń MS07-012 zawiera informacje na temat przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia Instalatora Microsoft Windows, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
security update patch bulletin Visual Studio VS 2002 Service Pack 1 VS2002 SP1 MFC mfc70u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924642 — ostatni przegląd: 02/13/2014 10:16:45 — zmiana: 1.3

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924642
Opinia