Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępne jest narzędzie Diagnostyka analizy zmian dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W artykule opisano narzędzie Diagnostyka analizy zmian dla systemu Microsoft Windows XP. Narzędzie to zapewnia łatwy sposób śledzenia zmian pewnych części systemu operacyjnego. Dzięki temu pracownicy pomocy technicznej mogą lepiej zorientować się w modyfikacjach wprowadzonych na komputerach użytkowników, które mogą być przyczyną problemów. Pracownicy pomocy technicznej mogą następnie zasugerować procedurę rozwiązywania problemów.
Więcej informacji
W miarę jak programy komputerowe stają się coraz bardziej złożone, rozszerzalne i wzajemnie połączone, użytkownicy mają większe trudności ze zorientowaniem się, co sprawia, że ich komputery zachowują się w odmienny niż wcześniej sposób. Łączność sieciowa umożliwia komputerom automatyczne pobieranie programów. Następnie te programy są automatycznie instalowane. Dzięki rozszerzalności przeglądarki składniki mogą być do niej dodawane na różne wyrafinowane sposoby, co zmienia sposób działania przeglądarki. Użytkownicy nie zawsze rozumieją funkcje programów i ich wzajemne interakcje. Dlatego rozwiązywanie problemów może być bardzo trudnym zadaniem.

Narzędzie Diagnostyka analizy zmian jest szczególnie pomocne z następujących powodów:
 • Użytkownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z niedawnych zmian, jakie zaszły na ich komputerach.
 • Użytkownicy mogą nie rozumieć znaczenia niedawnych zmian.
 • Użytkownicy mogą się denerwować, gdy pracownicy pomocy technicznej pytają o szczegółowe informacje dotyczące ich systemów.
 • Użytkownicy mogą nie być w stanie podać dokładnych informacji na temat niedawnych zmian.
 • Odczytywanie informacji o komputerze przez telefon zabiera użytkownikom dużo czasu.
Narzędzie Diagnostyka analizy zmian pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu problemów, które mogą występować na skutek zmian zachodzących na ich komputerach. Przyczyną tych problemów mogą być aktualizacje, nowe programy lub zmiany sprzętu. Mogą one prowadzić między innymi do obniżenia wydajności i awarii.

Narzędzie Diagnostyka analizy zmian skanuje komputer i wyświetla informacje o zmianach wprowadzonych w następujących obszarach:
 • Programy: Programy wyświetlane w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
 • Składniki systemu operacyjnego: Poprawki i pliki pobrane z witryny Windows Update.
 • Obiekty Pomocnika przeglądarki (Browser Helper Object, BHO): Składniki COM, które program Internet Explorer ładuje podczas jego uruchamiania. Obiekty BHO mogą przechwytywać zdarzenia przeglądarki, uzyskiwać dostęp do formantów programu Internet Explorer, tworzyć okna oraz instalować dodatki, które monitorują komunikaty i działania.
 • Sterowniki: Sterowniki urządzeń trybu jądra i sterowniki systemu plików.
 • Formanty ActiveX: Formanty COM ładowane przez program Internet Explorer lub używane przez niektóre strony sieci Web.
 • Inne punkty ASEP (Auto-Start Extensibility Point): Punkty ASEP umożliwiają uruchamianie programów bez interwencji użytkownika. Punkt ASEP może przechwycić jeden lub więcej punktów zaczepienia ASEP, z których każdy jest skojarzony z jakimś programem.
Narzędzie to wyświetla również zmiany dotyczące ładowanych aplikacji i obiektów startowych.

Narzędzie Diagnostyka analizy zmian bada dane narzędzia Przywracanie systemu z liczby dni wybranej przez użytkownika. Narzędzie znajduje zmiany wprowadzone w rejestrze i systemie plików, dotyczące wyżej wymienionych kategorii. Następnie prezentuje te zmiany wraz z informacjami kontekstowymi. Na koniec narzędzie wyświetla zmiany w pliku XML, który można wysłać do pracownika pomocy technicznej.

Zazwyczaj ten proces rozpoczyna się, gdy użytkownik dzwoni do pracownika pomocy technicznej. Użytkownik zgłasza, że komputer zaczął zachowywać się inaczej niż dotychczas. Na przykład komputer może działać wolniej lub ulegać awarii. Pracownik pomocy technicznej kieruje użytkownika do odpowiedniej witryny firmy Microsoft w sieci Web, aby pobrał najnowszą wersję narzędzia Diagnostyka analizy zmian. Użytkownik uruchamia narzędzie, a informacje dotyczące wyżej wymienionych kategorii są zapisywane w pliku XML. Następnie użytkownik może przejrzeć ten plik lub wysłać go pocztą e-mail do pracownika pomocy technicznej do dalszej analizy. Pracownik pomocy technicznej może przy użyciu tego pliku pomóc użytkownikowi rozwiązać problem.

Pracownik pomocy technicznej prowadzi użytkownika przez następującą procedurę:
 1. Pracownik pomocy technicznej prosi użytkownika o odwiedzenie witryny sieci Web Centrum pobierania Microsoft i zainstalowanie narzędzia Diagnostyka analizy zmian dla systemu Windows XP.
 2. Pracownik pomocy technicznej prosi użytkownika o uruchomienie tego narzędzia diagnostycznego.

  Aby uruchomić narzędzie diagnostyczne, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz statechangediag.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Narzędzie monituje użytkownika o podanie ram czasowych, których ma dotyczyć wyszukiwanie.
 4. Narzędzie wykrywa zmiany wprowadzone w systemie. Następnie zapisuje dane w pliku xml.
 5. Użytkownik klika przycisk Wyświetl raport lub odnajduje ten plik na komputerze. Następnie użytkownik wysyła plik pocztą e-mail do pracownika pomocy technicznej do dalszej analizy.

  Uwaga: Zazwyczaj ten plik xml jest przechowywany w folderze Dysk:\Documents and Settings\Użytkownik.
 6. Pracownik pomocy technicznej przegląda wyniki w celu ustalenia, co może być przyczyną problemu.

Jak uzyskać narzędzie Diagnostyka analizy zmian

Zapisz plik WindowsXP-KB924732-x86-ENU.exe w dowolnym folderze. Następnie uruchom ten plik w celu zainstalowania narzędzia.

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz pakiet Diagnostyka analizy zmian (KB924732).

Data wydania: 27 marca 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Po zainstalowaniu narzędzia diagnostycznego kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz statechangediag.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

Tryby działania

Narzędzie diagnostyczne można uruchomić w trybie kreatora lub w trybie wiersza polecenia.

Tryb kreatora

Narzędzie Diagnostyka analizy zmian uruchamia się domyślnie w trybie kreatora. W tym trybie narzędzie samodzielnie się instaluje i uruchamia, gdy użytkownik połączy się z lokalizacją pobierania. Kreator zadaje użytkownikowi kilka podstawowych pytań, a następnie zbiera żądane dane. Gdy kreator zakończy pracę, narzędzie wyświetla informacje o tym, co uległo zmianie na komputerze. Następnie użytkownik może wysłać plik xml pocztą e-mail do pracownika pomocy technicznej do dalszej analizy. Użytkownik może znaleźć ten plik przy użyciu ścieżki, która jest podawana na zakończenie pracy kreatora. Zazwyczaj tą lokalizacją jest folder Dysk:\Documents and Settings\Użytkownik.

Tryb wiersza polecenia

W trybie wiersza polecenia narzędzie Diagnostyka analizy zmian zapewnia te same funkcje. Jednak ten tryb pozwala pracownikom pomocy technicznej na uruchamianie narzędzia przy użyciu skryptów i przetwarzania wsadowego.

W trybie wiersza polecenia są obsługiwane następujące opcje:
 • Opcja -nogui zmienia tryb aplikacji opartej na graficznym interfejsie użytkownika na tryb aplikacji konsoli.
 • Opcja -verbose powoduje, że w pliku dziennika są rejestrowane pełne dane wyjściowe.
 • Opcja -history <liczba_dni> umożliwia określenie liczby dni, których ma dotyczyć skanowanie. Domyślnie jest to 7 dni.

Ograniczenia

Narzędzie Diagnostyka analizy zmian ma na celu jedynie pomoc w ustaleniu niedawnych zmian, które mogą wpływać na pracę użytkownika. Narzędzie to jest programem, który wyłącznie odczytuje i wyświetla informacje dotyczące zmian wprowadzonych na komputerze z systemem Windows XP. Dlatego należy zdawać sobie sprawę z następujących ograniczeń:
 • Narzędzie Diagnostyka analizy zmian nie jest narzędziem zabezpieczeń. Nie pomaga ono na przykład w usuwaniu szkodliwego oprogramowania.
 • Narzędzia Diagnostyka analizy zmian nie można używać do automatycznego cofania zmian ustawień systemu, odinstalowywania aplikacji ani usuwania innego oprogramowania.
 • Narzędzie Diagnostyka analizy zmian nie wykrywa wszystkich zmian zachodzących na komputerze. Nie umożliwia ono również poprawienia wszystkich zmian.
 • Narzędzie Diagnostyka analizy zmian nie odzyskuje żadnych składników systemu. Nie modyfikuje ono również żadnych składników systemu.
 • Narzędzie Diagnostyka analizy zmian nie działa w trybie awaryjnym.
Narzędzie Diagnostyka analizy zmian wymaga systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Wymaga również, aby na komputerze były tworzone punkty przywracania. To narzędzie diagnostyczne nie wykrywa zmian, jeśli nie ma punktów przywracania.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302796 Rozwiązywanie problemów z narzędziem Przywracanie systemu w systemie Windows XP
306084 JAK: Przywracanie systemu operacyjnego Windows XP do poprzedniego stanu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924732 — ostatni przegląd: 12/09/2015 07:00:53 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB924732
Opinia