Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2007: 13 lutego 2007 r.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2007 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w lutym 2007 r.
Więcej informacji

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja jest pierwszą aktualizacją filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2007.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz informacje o strategii wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak określić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera wersję pliku podaną w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Outlfltr.dat12.0.4904.11333,611,45612-sty-200703:56
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby ustalić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania w okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (plik .msp). Plik .msp jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące sposobu ponownego instalowania określonych składników

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2007 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2007 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury opisujące sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich znajdują się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Witryna Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, przeznaczona dla specjalistów IT, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Więcej informacji na temat witryny Microsoft Office Desktop Applications TechCenter można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 outlook office security patch performance reliability update download 2007 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924884 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:17:41 — zmiana: 1.2

  • Microsoft Office Outlook 2007
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB924884
Opinia