Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 13 lutego 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w lutym 2007.
Więcej informacji

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące dotychczas wydane aktualizacje:
925534 Description of the Outlook 2003 Junk E-mail Filter update: 9 stycznia 2007

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie rozmieszczania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak określić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w następującej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Outlfltr.dat1.4.2932.03,354,00015-sty-200718:53
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,44004-lis-200520:36
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby ustalić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania w okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (plik .msp) firmy Microsoft. Plik .msp jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące sposobu ponownego instalowania określonych składników

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizowania obrazu administracyjnego i aktualizowania komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Witryna Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, przeznaczona dla specjalistów IT, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z rozmieszczaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Więcej informacji na temat witryny Microsoft Office Desktop Applications TechCenter można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 outlook office security patch performance reliability update download 2003 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924885 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:26:12 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB924885
Opinia