Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych we wrześniu 2006 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą korzystania z narzędzi takich jak Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool i Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 września 2006 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 września 2006 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.

Uwaga: Niektóre aktualizacje zabezpieczeń nie są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • System Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 910729 (biuletyn zabezpieczeń MS06-054)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Witryna Microsoft Update
  • Systemy Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
  • Pakiety Microsoft Office 2002, Office XP i Office 2003
  • Programy Microsoft Exchange 2000 i Microsoft Exchange 2003
  • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Program Microsoft SQL Server
   • Aktualizacja zabezpieczeń 910729 (biuletyn zabezpieczeń MS06-054)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Publisher 2000.
 • Witryna Microsoft Office Update
  • Pakiet Office 2000
  • Pakiet Office XP lub Office 2002
  • Pakiet Office 2003
 • Witryna Mactopia
  • Pakiet Microsoft Office 2001 dla komputerów Mac
  • Pakiet Microsoft Office w wersji X dla komputerów Mac
  • Pakiet Microsoft Office 2004 dla komputerów Mac

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0

Jeżeli narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) w wersji 1.2.1 zawierające zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool) lub program MBSA 2.0 jest używany do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 września 2006 roku. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
 • 910729 (biuletyn zabezpieczeń MS06-054)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Publisher 2000.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia EST (Enterprise Scan Tool), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i korzystać z niego

Uwagi
 • Narzędzie ODT (Office Detection Tool) stanowiące część narzędzia MBSA 1.2.1 jest używane tylko do lokalnego skanowania.
 • Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 września 2006 roku. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
 • 910729 (biuletyn zabezpieczeń MS06-054)
  Usługi SUS nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Publisher 2000.
Uwaga: Usługi SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie obsługują wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Jeżeli do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń używany jest program SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub program SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), można wykryć i wdrożyć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 września 2006 roku. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
 • 910729 (biuletyn zabezpieczeń MS06-054)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Publisher 2000.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Program SMS 2.0 nie obsługuje wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Witryna Office Update Witryna Windows Update Witryna Microsoft Update Program MBSA 1.2 i narzędzie ODT (Office Detection Tool) Program MBSA 2.0 Usługi SUS Usługi WSUS Narzędzie EST (Enterprise Scan Tool) Narzędzie SUIT (Security Update Inventory Tool) programu SMS Narzędzie Inventory Tool programu SMS dla aktualizacji firmy Microsoft
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
919007 MS06-052 Oprogramowanie PGM Niedostępna Yes Tak Tak Tak Tak Tak Niedostępne Tak Tak
920685 MS06-053 Indeksowanie Niedostępne Tak Tak Tak Tak Tak Tak Niedostępne Tak Tak
910729 MS06-054 Program Publisher Niedostępne Niedostępne Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Niedostępne Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Niedostępne Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wydane w sierpniu 2006 roku nie zostały zmienione ze względu na te ponowne wydania.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923752 Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w sierpniu 2006 roku

Często zadawane pytania

P1: Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tej aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się września 13, 2006 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy wydanie narzędzia EST (Enterprise Scan Tool) jest kumulatywne, tak jak wydanie narzędzia ESIT (Extended Security Inventory Tool) dla programu SMS?

O2: Nie, narzędzie EST nie jest kumulatywne. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem kumulatywnym.

P3: Czy można użyć narzędzia MBSA, aby określić, czy aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, korzystając z narzędzia MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 września 2006 roku, jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu zabezpieczeń Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
910729 MS06-054 Program Publisher Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA.
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 is available
Jeżeli na danym komputerze zainstalowany jest program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu zabezpieczeń, wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST w połączeniu z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4: Żadne aktualizacje zabezpieczeń z tego miesiąca nie wymagają użycia narzędzia EST do wykrywania.

P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje przy użyciu technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2003 i SMS 2.0 mają podobne ograniczenia jak technologia MBSA 1.2.1. Więcej informacji o programie SMS można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Microsoft: Narzędzia SUIT i ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w przypadku witryny Microsoft Windows oraz innych produktów firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji

Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje zabezpieczeń wymagane dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word, przy użyciu narzędzia Microsoft Office Inventory Tool.

Użytkownicy programu SMS 2003 mogą także używać do wykrywania i wdrażania aktualizacji narzędzia ITMU. To narzędzie korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925109 — ostatni przegląd: 01/15/2015 18:03:55 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB925109
Opinia