Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) Angielski pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 i Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 925228
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano pakiet aktualizacji angielskiej Microsoft Windows PowerShell 1.0 Release Candidate (RC2) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Pakiet aktualizacji angielskiej środowiska Windows PowerShell 1.0 zostanie wydana pod koniec 2006 roku kalendarzowego.
Więcej informacji
Windows PowerShell to nowa powłoka wiersza polecenia i język skryptowy do administrowania systemem i zarządzania aplikacji uruchamianych w systemie Windows. Windows PowerShell pomaga w zwiększaniu automatyzacji i łatwo dla organizacji, aby dowiedzieć się i użyć.

Windows PowerShell 1.0 korzysta z technologii Instalatora pakietu dla komputerów z systemem Windows XP i dla instalacji systemu Windows Server 2003. Nie konfiguruje się lokalizacja folderu instalacji środowiska Windows PowerShell. Dla komputerów, które są uruchomione x 86 na podstawie wersji systemu Windows Instalator systemu Windows PowerShell jest instalowane w następującym folderze:
%Windir%\system32\WindowsPowerShell\V1.0
Domyślnie 32-bitowy i 64-bitowe wersje środowiska Windows PowerShell są instalowane na komputerach, które są uruchomione x 64-bitowych wersjach systemu Windows.

64-Bitowej wersji środowiska Windows PowerShell jest instalowane w następującym folderze:
%Windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
32-Bitową wersję środowiska Windows PowerShell jest instalowane w następującym folderze:
%Windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Uwaga % Windir % reprezentuje ścieżkę folderu systemu Windows. Zazwyczaj C:\Windows jest ścieżką folderu systemu Windows.

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania z witryny Microsoft — Centrum pobierania:

Aktualizacja dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 x 86 wersje

PobierzPobierz teraz angielską wersję językową systemu Windows PowerShell 1.0 RC2 WindowsXP-x 86.

Aktualizacja dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, x 64-bitowego

PobierzPobierz teraz angielską wersję językową systemu Windows PowerShell 1.0 RC2 WindowsXP-x 64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 x 86 wersje

PobierzPobierz teraz angielską wersję językową systemu Windows PowerShell 1.0 RC2 WindowsServer2003-x 86.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x 64-bitowego

PobierzPobierz teraz angielską wersję językową systemu Windows PowerShell 1.0 RC2 WindowsServer2003-x 64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 z Service Pack 1 dla komputerów z procesorami Itanium

PobierzPobierz teraz angielską wersję językową systemu Windows PowerShell 1.0 RC2 WindowsServer2003-ia64.

Data wydania: Koniec roku kalendarzowego 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najbardziej aktualne oprogramowania wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu zaksięgowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, musi mieć oryginalnie wydanej wersji programu Microsoft.NET Framework 2.0 (wersja 2.0.50727) zainstalowane na komputerze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji.

Uwaga Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli pliki, które są instalowane lub odinstalować są używane. Jeśli używane są te pliki, pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, chyba że działania Instalatora w trybie nienadzorowanym. W tym scenariuszu występuje tylko wtedy, gdy ta sama wersja środowiska Windows PowerShell jest zainstalowana na komputerze i nie zostanie całkowicie odinstalowany.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące rejestru

Nie można zainstalować pakiet aktualizacji angielskiej RC2 środowiska Windows PowerShell 1.0, jeśli na komputerze zainstalowany jest system Windows PowerShell 1.0. Aby ustalić, czy na komputerze jest zainstalowany system Windows PowerShell 1.0, zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
Jeśli
Zainstaluj
wpis rejestru jest ustawiona na 1, Windows PowerShell 1.0 jest zainstalowany na komputerze. Jeśli brakuje wpisu rejestru instalacji Windows PowerShell 1.0 nie jest zainstalowany na komputerze.

Uwaga Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows PowerShell 1.0, należy usunąć Windows PowerShell 1.0, aby zainstalować pakiet aktualizacji angielskiej środowiska Windows PowerShell 1.0. Aby usunąć program Windows PowerShell 1.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij, aby zaznaczyć Pokaż aktualizacje pole wyboru.
 3. W Aktualnie zainstalowane programy Kliknij pozycję Windows PowerShell(TM) 1.0, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć Windows PowerShell(TM) 1.0 Program.

Informacje o pliku

Aktualizacja obejmuje następujące pliki:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.XML.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt
 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt
 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt
 • About_regular_expression.help.txt
 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt
 • About_types.help.txt
 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.dll
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Management.resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.resources.dll
 • System.Management.Automation.resources.dll
 • System.Management.Automation.dll
 • System.Management.Automation.dll help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • FileSystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • PowerShell.exe
 • PowerShell.exe.MUI
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • GettingStarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf
Aby uzyskać więcej informacji na temat środowiska Windows PowerShell odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) zlokalizowanej aktualizacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923567Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) zlokalizowany pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 i Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2

Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie wielojęzycznego interfejsu użytkownika systemu Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) aktualizacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
924386Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) wielojęzycznego interfejsu użytkownika pakietu aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 i Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Monad PowerShell Windows PowerShell

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 925228 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:52:14 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbPubTypeKC kbfix kbbug kbqfe kbhowto atdownload kbmt KB925228 KbMtpl
Opinia