Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Skompresowane pliki o rozmiarze przekraczającym 4 KB mogą zostać uszkodzone podczas tworzenia lub aktualizowania plików.

Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 920958 (MS06-049) na komputerze z funkcją kompresji systemu plików NTFS skompresowane pliki o rozmiarze przekraczającym 4 KB mogą zostać uszkodzone podczas tworzenia lub aktualizacji plików.
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu błędu regresyjnego w aktualizacji zabezpieczeń 920958 (MS06-049) z 8 sierpnia 2006.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nową wersję aktualizacji zabezpieczeń 920958 (MS06-049), wydaną 26 września 2006. Rozwiązuje ona problem opisany w niniejszym artykule i dotyczy użytkowników, którzy ten problem napotkali.

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe informacje dotyczą aktualizacji zabezpieczeń 925308. Aktualizacja 925308 została zastąpiona nową aktualizacją zabezpieczeń 920958.

Uwaga Ta aktualizacja nie odzyskuje uszkodzonych plików. Aby odzyskać uszkodzone pliki, przywróć pliki z kopii zapasowych utworzonych przez zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 920958.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem i zapobiec uszkadzaniu plików w przyszłości w przypadku, gdy instalacja aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie zabezpieczeń MS06-049 kończy się niepowodzeniem, należy wyłączyć kompresję NTFS. Aby wyłączyć kompresję NTFS dla folderu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 5. Gdy pojawi się odpowiedni monit, użyj jednej z następujących metod:
  • Kliknij opcję Zastosuj zmiany tylko do tego folderu, aby wyłączyć kompresję NTFS tylko dla tego folderu. Użyj tej opcji, jeśli nie masz kopii zapasowej i chcesz spróbować ręcznie przywrócić dane z uszkodzonych plików. Jeśli wybierzesz tę opcję, nowe pliki dodawane do tego folderu nie będą kompresowane. Skompresowane pliki znajdujące się w folderze pozostaną skompresowane.
  • Kliknij opcję Zastosuj zmiany do tego folderu, podfolderów i plików, aby wyłączyć kompresję NTFS dla folderu i podfolderów oraz aby zdekompresować wszystkie pliki. Użyj tej opcji, jeśli nie planujesz ręcznie przywracać danych z uszkodzonych plików. Jeśli wybierzesz tę opcję, nowe pliki dodawane do tego folderu nie będą kompresowane. Ponadto skompresowane pliki znajdujące się w folderze i wszystkich podfolderach zostaną zdekompresowane.

   Ważne Po zdekompresowaniu uszkodzonych plików ręczne przywrócenie danych ze zdekompresowanych plików może okazać się niemożliwe.
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga Administratorzy mogą użyć przełącznika /U razem z poleceniem compact wiersza polecenia, aby zdekompresować pliki i oznaczyć foldery jako nieskompresowane. Na przykład w celu wyłączenia kompresji NTFS tylko dla folderu C:\Test należy użyć następującego polecenia:
compact /u c:\test
Aby wyłączyć kompresję NTFS dla folderu C:\Test i wszystkich podfolderów oraz aby zdekompresować skompresowane pliki w folderze i wszystkich podfolderach, należy użyć następującego polecenia:
compact /u /s c:\test
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania przełączników wiersza polecenia razem z poleceniem compact, należy w wierszu polecenia wpisać następujący tekst:
compact /?
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Biuletyn zabezpieczeń MS06-049 został wydany w celu poinformowanie o poprawionej aktualizacji zawierającej poprawkę 925308.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji zabezpieczeń 920958, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925308 — ostatni przegląd: 09/29/2006 12:51:16 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe KB925308
Opinia