MS06-078: Luka w formacie Windows Media umożliwia zdalne wykonanie kodu

Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-078, który zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje instalacji. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Według stanu na dzień 10 lipca 2007 r. aktualizacja zabezpieczeń 925398 może być instalowana w systemie Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 w celu zabezpieczenia programu Windows Media Player 6.4. Poprawka ta została udokumentowana w wersji 3.0 biuletynu zabezpieczeń MS06-078. Klientom, u których wystąpił ten znany problem i którzy nie zainstalowali wspomnianej aktualizacji zabezpieczeń, zostanie ponownie zaoferowana aktualizacja zabezpieczeń dołączona do biuletynu zabezpieczeń MS06-078. Uprzednio aktualizacja zabezpieczeń nie umożliwiała poprawnej instalacji aktualizacji zabezpieczeń 925398 w systemie Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Programy MBSA i SMS będą oferować aktualizację zabezpieczeń 925398 klientom używającym systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Zaleca się natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji. W przypadku systemów, w których aktualizacja zabezpieczeń została pomyślnie zainstalowana, nie są wymagane żadne czynności. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE Win2000
Autor: secure; kariz
Tekst: v-chsu
Weryfikacja tech.: secure; kbsec
Redaktor: v-valedo
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925398 — ostatni przegląd: 07/16/2007 18:19:28 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows Media Player 6.4

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB925398
Opinia