Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można transkodować multimediów chronionych prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych w programie Windows Media Player 11

Symptomy
Program Windows Media Player może nie być w stanie transkodować multimediów chronionych prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych w celu dostosowania ich do przenośnego urządzenia multimedialnego.
Przyczyna
To zachowanie może występować, ponieważ nie można skonwertować plików chronionych prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych na jakikolwiek inny format. To zachowanie może także wystąpić, ponieważ nie można ponownie zakodować plików chronionych prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych w tym samym formacie przy innej szybkości transmisji.

To zachowanie może wystąpić nawet wtedy, gdy od dostawcy zawartości zostanie uzyskana licencja na skopiowanie tych plików. To zachowanie dotyczy także muzyki skopiowanej z płyty audio CD do plików Windows Media Audio (WMA) przez włączenie opcji „Kopiuj muzykę chronioną”.
Obejście problemu
Aktualnie pliki Windows Media Audio oraz Windows Media Video chronione prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych nie mogą być transkodowane. W celu obejścia tego ograniczenia należy użyć jednej z następujących metod, odpowiedniej w konkretnej sytuacji.

Metoda 1: Wyłączyć opcję „Kopiuj muzykę chronioną”, a następnie ponownie skopiować zawartość

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi programu Windows Media Player, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
  2. Kliknij kartę Zgraj muzykę.
  3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Kopiuj muzykę chronioną.
  4. Ponownie skopiuj muzykę.

Metoda 2: Wyłączyć transkodowanie

Można wyłączyć transkodowanie dla urządzenia, jeśli obsługuje ono odtwarzanie plików multimediów w oryginalnej postaci. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi programu Windows Media Player, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
  2. Kliknij kartę Urządzenia.
  3. Kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Kliknij kartę Jakość, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Konwertuj muzykę, obrazy, wideo i programy telewizyjne, gdy jest to wymagane.

Metoda 3: Wyłączyć opcję „Kopiuj muzykę chronioną”, a następnie nagrać i ponownie skopiować zawartość

Można nagrać zawartość na płytę audio CD, a następnie ponownie skopiować płytę audio CD do niechronionych plików Windows Media Audio lub do niechronionych plików MP3. Aby to zrobić, należy dysponować prawami do nagrywania muzyki chronionej prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych na płytę audio CD. Po nagraniu i skopiowaniu multimediów program Windows Media Player może transkodować multimedia dla urządzenia.

Uwaga: Podczas nagrywania zawartości na płytę audio CD i ponownego jej kopiowania do pliku Windows Media Audio lub MP3 może się pogorszyć jakość dźwięku. To pogorszenie jakości dźwięku jest szczególnie zauważalne, gdy jest używana mniejsza szybkość transmisji w stosunku do szybkości transmisji używanej w oryginalnym pliku.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących audio i wideo chronionych prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307689 "Digital Rights Restriction" error message when you attempt to convert licensed audio files
307692 Error message when you attempt to convert a licensed file: The file cannot be converted because of a digital rights restriction
303271 Windows Media Player does not transcode DRM files to your portable device
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925706 — ostatni przegląd: 05/10/2007 16:22:15 — zmiana: 1.5

Microsoft Windows Media Player 11

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB925706
Opinia