Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby uruchomienia systemu Windows Vista występuje błąd zatrzymania lub komputer przestaje odpowiadać

Symptomy
Podczas próby uruchomienia systemu Windows Vista występuje błąd zatrzymania lub komputer przestaje odpowiadać.
Przyczyna
Problem ten może wystąpić w wielu przypadkach. Mogą to być sytuacje, w których:
 • Rejestr jest uszkodzony.
 • Brakuje pliku systemowego lub jest on uszkodzony.
 • Brakuje sterownika urządzenia lub jest on uszkodzony.
Rozwiązanie
Do rozwiązania tego problemu należy użyć narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania. Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania może rozwiązać część problemów, które uniemożliwiają prawidłowe uruchomienie systemu Windows Vista.

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania można uruchomić za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows Vista lub opcji odzyskiwania, które zostały preinstalowane na komputerze.

Uruchamianie narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania z dysku instalacyjnego systemu Windows Vista

Jeśli posiadasz dysk instalacyjny systemu Windows Vista, w celu użycia narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk instalacyjny.

  Uwaga: Komputer musi być skonfigurowany w sposób umożliwiający jego uruchomienie z dysku CD lub DVD. Informacje dotyczące sposobu konfigurowania komputera, aby można go było uruchamiać z dysku CD lub DVD, można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.
 2. Ponownie uruchom komputer. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zablokuj ten komputer, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Uwaga: Jeśli nie można uruchomić komputera tą metodą, należy wyłączyć komputer za pomocą przycisku zasilania. Następnie ponownie włącz komputer.
 3. Ustaw preferencje językowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W większości przypadków naprawa podczas uruchamiania rozpoczyna się automatycznie, a opcja wyboru tego procesu jest niedostępna w menu Opcje odzyskiwania systemu.
 4. Kliknij opcję Napraw komputer.
 5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, aby rozpocząć proces naprawy.
 7. Po zakończeniu procesu naprawy kliknij przycisk Zakończ.

Uruchamianie narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania za pomocą opcji odzyskiwania preinstalowanych na komputerze

Jeśli na komputerze zostały preinstalowane opcje odzyskiwania, w celu użycia narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: W większości przypadków proces naprawy podczas uruchamiania rozpoczyna się automatycznie. Poniższe kroki należy wykonać tylko wtedy, gdy narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania nie uruchamia się automatycznie.
 1. Wyjmij wszystkie dyskietki, dyski CD i DVD z komputera, a następnie uruchom ponownie komputer.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden system operacyjny, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy uruchomić komputer ponownie i spróbować jeszcze raz.
  • Jeśli na komputerze zainstalowano dwa lub więcej systemów operacyjnych, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać system operacyjny, który chcesz naprawić. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.
 3. W menu Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wybrać polecenie Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij układ klawiatury na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij nazwę użytkownika na liście, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Naprawa systemu podczas uruchamiania.
 7. Po zakończeniu procesu naprawy kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga: Problem może nie zostać rozwiązany po jednokrotnym uruchomieniu narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po ponownym uruchomieniu komputera, wykonaj te kroki jeszcze raz.
Więcej informacji
Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania rozwiązuje wiele typowych problemów. Umożliwia ono także szybkie diagnozowanie i naprawę bardziej złożonych problemów związanych z uruchamianiem. Po wykryciu takiego problemu komputer uruchamia narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania, które rozpoczyna diagnozowanie. Diagnostyka obejmuje analizę plików dziennika uruchamiania, mającą na celu ustalenie przyczyny wystąpienia problemu. Po ustaleniu przyczyny narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamia próbuje rozwiązać problem automatycznie.

W przypadku gdy narzędzie nie może rozwiązać danego problemu, system powraca do ostatniego znanego stanu. Jeśli automatyczne odzyskanie systemu nie jest możliwe, narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania udostępnia informacje diagnostyczne i opcje pomocy technicznej w celu ułatwienia rozwiązania problemu.

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania generuje plik dziennika, który może pomóc użytkownikowi zrozumieć problemy związane z uruchamianiem oraz dokonane naprawy. Plik dziennika znajduje się w następującej lokalizacji:
%windir%\System32\LogFiles\Srt\Srttrail.txt,
gdzie %windir% jest folderem, w którym jest zainstalowany system Windows.
SRT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925810 — ostatni przegląd: 11/22/2007 21:26:00 — zmiana: 4.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbtshoot kbbug kbprb kbexpertisebeginner KB925810
Opinia