Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w październiku 2006 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania narzędzi, takich jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool oraz Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 10.10.06 roku.

Uwaga: Biuletyn MS06-055 dotyczący zabezpieczeń został wydany poza zwykłym cyklem wydawniczym zabezpieczeń 25 września 2006 roku. Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania dla pakietu MS06-055 zostały jednak uwzględnione w tym artykule wydanym w październiku 2006 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 10.10.06 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Microsoft Systemy Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924163 (MS06-058)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924164 (MS06-059)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924554 (MS06-060)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 922581 (MS06-062)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Witryna Microsoft Update
  • Systemy Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Pakiety Office XP i Office 2003
  • Programy Microsoft Exchange 2000 i Exchange 2003
  • Microsoft Programy Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Program Microsoft SQL Server
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924163 (MS06-058)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft PowerPoint 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924164 (MS06-059)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Excel 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924554 (MS06-060)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Word 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 922581 (MS06-062)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Microsoft Office 2000.
 • Microsoft Witryna Office Update
  • Microsoft Pakiety Office 2000, Office XP i Office 2003
 • Witryna Mactopia
  • Microsoft Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Microsoft Office X dla komputerów Macintosh
  • Microsoft Office 2004 dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0

Jeżeli program MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) w wersji 1.2.1 zawierający zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool) lub program MBSA 2.0 jest używany do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji wydanych października 10, 2006 roku. Poniżej podano szczegółowe informacje.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 925486 (MS06-055)
  Program MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z 26 września 2006 roku może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922770 (MS06-056)
  Program MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z października 10, 2006 roku może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924163 (MS06-058)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924164 (MS06-059)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924554 (MS06-060)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922581 (MS06-062)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu pakietu Office 2000.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia EST (Enterprise Scan Tool), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i korzystać z niego
Uwaga: W programie MBSA 1.2.1 narzędzie Office Detection Tool jest ograniczone tylko do lokalnego skanowania.

Uwaga: Program MBSA 1.2.1 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i wdrażania poprawek zabezpieczeń, można wykryć większość poprawek zabezpieczeń wydanych 10 października 2006 roku. Poniżej podano szczegółowe informacje.

Uwaga: Usługi SUS 1.0 z dodatkiem SP1 nie obsługują wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924163 (MS06-058)
  Program SUS 1.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji. Program WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924164 (MS06-059)
  Program SUS 1.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924554 (MS06-060)
  Program SUS 1.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924191 (MS06-061)
  Program SUS 1.0 obsługuje tylko program MSXML w wersji 3.0.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922581 (MS06-062)
  Program SUS 1.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Microsoft Office 2000.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Jeżeli do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń używasz programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT lub SMS 2003 z narzędziem ITMU, można wykryć i wdrożyć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 10.10.06 roku.

Uwaga: Program SMS 2.0 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 925486 (MS06-055)
  Narzędzie SUIT programu SMS 2.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922770 (MS06-056)
  Narzędzie SUIT programu SMS 2.0 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924163 (MS06-058)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924164 (MS06-059)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924554 (MS06-060)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 922581 (MS06-062)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Witryna Office Update Witryna Windows Update Witryna Microsoft Update Program MBSA 1.2 i narzędzie ODT (Office Detection Tool) Program MBSA 2.0 Usługi SUS Usługi WSUS Narzędzie EST (Enterprise Scan Tool) Narzędzie SUIT (Security Update Inventory Tool) programu SMS Narzędzie Inventory Tool programu SMS dla aktualizacji firmy Microsoft
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
925486 MS06-055 VML Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak, ESUIT Tak
922770 MS06-056 ASP.NET Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak TakTak, ESUIT Tak
923191 MS06-057 Powłoka Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
924163 MS06-058 PowerPoint Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
924164 MS06-059 Excel Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
924554 MS06-060 Word Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
924191 MS06-061 XML Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SUS Tak Nie dotyczy Tak Tak
922581 MS06-062 Office Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
923414 MS06-063 Usługa Serwer Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
922819 MS06-064 Protokół TCP/IP Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
924496 MS06-065 Pakowarka obiektów Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak

Wydane ponownie aktualizacje zabezpieczeń

W tym miesiącu brak nowych ponownych wydań

Często zadawane pytania

P1: Jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić wskazówki dotyczące wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 11.10.06 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie Enterprise Scan Tool jest kumulatywne, podobnie jak narzędzie Extended Security Update Inventory Tool dla programu SMS?

O2: Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie jest planowane utworzenie zbiorczej wersji narzędzia Enterprise Scan Tool.

P3: Czy za pomocą narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) mogę ustalić, czy wymagane jest zainstalowanie tych aktualizacji?

O3: Tak, korzystając z narzędzia MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane w dniu 10.10.06, jeżeli nie zaznaczono inaczej:
Numer artykułu KB Identyfikator biuletynu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
925486 MS06-055 VML Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
922770 MS06-056 ASP.NET Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
924163 MS06-058 PowerPoint Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
924164 MS06-059 Excel Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
924554 MS06-060 Word Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
922581 MS06-062 Office Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa program MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Program Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note dotyczące niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 is Available

Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu dotyczącego zabezpieczeń, wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z programem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4:
Numer artykułu KBIdentyfikator biuletynuSkładnik
925486MS06-055VML
922770MS06-056ASP.NET
P5: Czy mogę użyć programu Systems Management Server (SMS) w celu stwierdzenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Programy te podlegają ograniczeniom podobnym do ograniczeń programu MBSA 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Alternatywnie użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji mogą również używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926017 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:06:23 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB926017
Opinia