POPRAWKA: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-042 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003: „Odmowa uprawnień”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uruchomieniu skryptu na stronie sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer 6 może się pojawić następujący komunikat o błędzie dotyczący skryptu:
Odmowa uprawnień
Ten problem występuje w sytuacji, gdy skrypt uzyska dostęp do właściwości window.closed po zamknięciu okna przeglądarki.

Ten problem występuje po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-042 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UwagaTa poprawka została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 928090 (MS07-016). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Informacje o dodatku Service Pack

Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce 926046

Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze muszą być zainstalowane program Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2) oraz system Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie ze skoordynowanym czasem uniwersalnym (UTC, Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

System Microsoft Windows XP (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll6.0.2900.30093,060,73605-Oct-200612:12x86
Obejście problemu
Aby obejść ten problem na komputerze z systemem Windows Server 2003, zaimplementuj obsługę wyjątków, na przykład blok try-catch używany w czasie uzyskiwania dostępu do właściwości window.closed. Gdy wyjątek zostanie wywołany, okno zostaje zamknięte, a program Internet Explorer obsługuje wyjątek.

Na przykład można użyć kodu podobnego do następującego przykładu.
<html><head><script language="JavaScript">window.onerror = showError;function showError(msg,url,line){  var errorString = "eClient caught the following error on line "+ line +    ":\n\n\t" + msg + "\n\nURL:\t" + url + "\nBrowser:\t"    + navigator.appName + " " + navigator.appName    + " " + navigator.appVersion;  alert(errorString);  return true;}var nw = null;function openWindow(){  nw = window.open("about:blank", "blank",    'resizable=1,scrollbars=1,height=300,width=500');}function closeWindow(){  nw.close();}function closeWindow_again(){  var winIsOpen = true;  try{     if(nw != null && !nw.closed)    {      winIsOpen = true;      nw.close();    }  }  catch(e)  {    winIsOpen = false;  }  if (winIsOpen)    return true;  else    return false;} </script></head><body onload = "openWindow();"><a href="about:blank" onClick="closeWindow();closeWindow_again()">Zamknij okno podrzędne. Ta operacja wywoła błąd języka JavaScript.>/a<</body></html>
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS06-042, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918899 MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926046 — ostatni przegląd: 12/09/2015 07:28:41 — zmiana: 5.6

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbsecurity kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB926046
Opinia