Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia diagnostycznego Pomocy technicznej firmy Microsoft (Microsoft Support Diagnostics Tool — MSDT)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące narzędzia diagnostycznego Pomocy technicznej firmy Microsoft (Microsoft Support Diagnostics Tool — MSDT). MSDT to usługa zbierania danych dla komputerów, na których występują problemy z następującymi systemami operacyjnymi:
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Pomoc techniczna firmy Microsoft używa informacji zebranych przez narzędzie MSDT do analizy problemów występujących na komputerze i znalezienia ich właściwego rozwiązania.
Więcej informacji
Pyt. 1: Czy dane zbierane przez narzędzie MSDT są zabezpieczone przed nieupoważnionym wykorzystaniem?

Odp. 1: Tak. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Pyt. 2: W jaki sposób narzędzie MSDT zmienia konfigurację systemu?

Odp. 2:Narzędzie MSDT może zmienić konfigurację komputera. Może ono na przykład włączyć rejestrowanie związane z debugowaniem, a następnie zażądać od użytkownika odtworzenia występującego problemu. Narzędzie MSDT włącza również diagnostykę zbierającą dodatkowe informacje o problemie.

Na zakończenie działania narzędzia MSDT przywracany jest dokładny stan konfiguracji systemu sprzed uruchomienia tego narzędzia. W przypadku zamknięcia okna narzędzia MSDT w trakcie jego działania ten proces oczyszczania nie zostanie zakończony. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pracownikiem Pomocy technicznej firmy Microsoft, który dostarczył plik manifestu.

Pyt. 3: Jakie składniki i pliki pozostają na komputerze po przekazaniu przez narzędzie MSDT plików do firmy Microsoft?

Odp. 3: Jeśli jest używany system Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, na komputerze pozostaje plik Msdcode.dll (formant zbierania danych przez firmę Microsoft). Plik ten jest formantem ActiveX używanym do bezpiecznego transferu plików do firmy Microsoft. Jest on przechowywany w folderze %windir%\Downloaded Program Files.

Wszystkie pliki tworzone przez narzędzie MSDT w folderze %temp%\~odc w trakcie procesu zbierania danych są usuwane po ich przesłaniu do firmy Microsoft. Pliki te są również usuwane w przypadku wybrania opcji Nie wysyłaj plików do firmy Microsoft w oknie dialogowym Wysyłanie plików do firmy Microsoft.

Uwaga: W przypadku zamknięcia programu Windows Internet Explorer w trakcie procesu zbierania danych lub po jego zakończeniu niektóre pliki mogą pozostać w folderze %temp%\~odc.

Jeśli jest używany system Windows Vista lub Windows Server 2008, wszystkie pliki, które narzędzie MSDT pobiera do systemu i tworzy podczas swojego działania znajdują się w folderze %temp%\MSDT_GUID w trakcie procesu zbierania danych. Pliki te są usuwane po ich przesłaniu do firmy Microsoft. Pliki te są również usuwane w przypadku wybrania opcji Nie wysyłaj plików do firmy Microsoft w oknie dialogowym Wysyłanie plików do firmy Microsoft.

Pyt. 4: Jak uzyskać kopię plików wysyłanych do firmy Microsoft?

Odp. 4: Jeśli jest używany system Windows Vista lub Windows Server 2008, należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz kopię wyników przed wysłaniem przed wybraniem opcji Wyślij wyniki.

Jeśli jest używana starsza wersja systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Przed wybraniem opcji Wyślij pliki do firmy Microsoft skopiuj plik Odc.cab z folderu %temp%\~ODC do innego folderu.
 2. Aby skopiować pliki po ich przesłaniu do firmy Microsoft, należy poprosić o kopię pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft.
Pyt. 5: Co można zrobić, jeśli narzędzie MSDT nie może połączyć się z firmą Microsoft?

Odp. 5: W niektórych scenariuszach komputer, który musi zostać poddany analizie, nie może połączyć się bezpośrednio z firmą Microsoft. W takim przypadku należy użyć innego komputera, który ma połączenie z Internetem, w celu wybrania opcji wskazującej, że na innym komputerze występuje problem. Zostanie wtedy utworzony samowyodrębniający się plik wykonywalny o nazwie Msdt-portable.exe. Ten plik należy skopiować na komputer, którego dotyczy problem, uruchomić ten plik, a następnie skopiować wynikowe dane do systemu mającego połączenie z Internetem. Następnie można przekazać pliki do firmy Microsoft.

Jeśli nie ma dostępnego innego komputera, który może połączyć się z firmą Microsoft, należy poprosić pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft o utworzenie pliku Msdt-portable.exe jako autonomicznego pliku wykonywalnego i wysłanie go wskazaną metoda dystrybucji. Pliku Msdt-portable.exe należy użyć do zebrania danych diagnostycznych z systemu, a następnie należy wysłać wygenerowany plik cab do pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft. Należy do tego użyć bezpiecznej metody, na przykład obszaru roboczego Bezpieczny transfer plików, którą pracownik Pomocy technicznej firmy Microsoft może skonfigurować.

Komputer, na którym występuje ten problem, może być w stanie połączyć się z Internetem, ale nie z firmą Microsoft, ponieważ jego ustawienia serwera proxy są niepoprawne. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer wskaż menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 3. W obszarze Konfiguracja automatyczna zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zaznacz pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN, a następnie wpisz poprawny adres i port, a następnie kliknij OK.
 4. Na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe wybierz ikonę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
 5. Dodaj do listy adres „https://*.microsoft.com”, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 6. Upewnij się, że serwer proxy jest tak skonfigurowany, że zezwala użytkownikom na dostęp do następujących adresów URL przy użyciu uwierzytelniania zintegrowanego lub anonimowego:
  • https://support.microsoft.com/dcode
  • https://dcupload.microsoft.com
Pyt. 6: Czy narzędzie MSDT działa poprawnie w zlokalizowanej wersji systemu operacyjnego Windows?

Odp. 6: Narzędzie MSDT działa poprawnie w zlokalizowanej wersji systemu Windows. Jednak tylko niektóre opisy zawartości są zlokalizowane. Dlatego część interfejsu użytkownika pojawia się w języku angielskim. Wszelkie występujące problemy z zawartością zlokalizowaną należy zgłosić lokalnemu inżynierowi pomocy technicznej, aby wspólnie z deweloperami zawartości mógł on rozwiązać dany problem.

Pyt. 7: Dlaczego przy próbie uruchomienia narzędzia MSDT w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 przez kliknięcie przycisku Data Collection znajdującego się na stronie sieci Web narzędzia MSDT jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie?
Bieżące ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na pobranie tego pliku.
Odp. 7: Ten problem występuje, ponieważ dla opcji Pobieranie pliku w strefie zabezpieczeń programu Internet Explorer jest ustawiona wartość Wyłącz.

Pyt. 8: Czy trzeba mieć poświadczenia administracyjne, aby uruchomić narzędzie MSDT na komputerze klienckim?

Odp. 8: Jeśli jest używany system Windows Vista lub Windows Server 2008, to aby uruchomić narzędzie MSDT, trzeba mieć poświadczenia administracyjne.

Jeśli jest używany system Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, trzeba mieć poświadczenia administracyjne, aby zainstalować na komputerze klienckim formant ActiveX Msdcode.dll. Po zainstalowaniu tego formantu ActiveX każdy użytkownik może uruchomić narzędzie MSDT na komputerze klienckim.

Narzędzie MSDT używa poświadczeń użytkownika, który jest zalogowany. Aby zagwarantować, że wszystkie informacje będą mogły być poprawnie zebrane, należy zalogować się przy użyciu poświadczeń administracyjnych, o ile to możliwe. Jeśli użytkownik nie zaloguje się przy użyciu konta, które ma poświadczenia administracyjne, narzędzie MSDT może nie uzyskać dostępu do wszystkich niezbędnych danych. Pracownik Pomocy technicznej firmy Microsoft ustala typ uprawnień, jakie musi mieć użytkownik, aby zostały zebrane informacje niezbędne do rozwiązania problemu.

Aby zainstalować formant ActiveX na komputerze klienckim z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 jako użytkownik, który ma poświadczenia administracyjne, należy wykonać następujące kroki:
 1. W przeglądarce internetowej otwórz adres URL otrzymany od pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft.
 2. Potwierdź lokalizację swojego regionu, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Kliknij opcję Na tym komputerze występuje problem, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Na stronie Warunki kliknij przycisk Akceptuję.
 5. Na stronie Pobierz dane z tego komputera kliknij monit wyświetlany u góry strony, aby pobrać formant ActiveX.
 6. Przed zebraniem danych zamknij okno programu Internet Explorer.
 7. Zaloguj się przy użyciu konta, które zostanie użyte do uruchomienia narzędzia MSDT.
Pyt. 9: Jak uruchomić narzędzie MSDT w instalacji Server Core systemu Windows Server 2008?

Odp. 9: W instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 nie ma funkcji przeglądarki. Dlatego należy uruchomić narzędzie MSDT ręcznie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie Msdt.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz klucz dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby uzyskać wartość klucza dostępu, otwórz łącze URL w wiadomości e-mail w systemie z przeglądarką, a następnie zanotuj 10-cyfrową wartość klucza dostępu. Ewentualnie skontaktuj się z pracownikiem Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Pyt. 10: Jak można użyć narzędzia MSDT do zebrania danych przed skontaktowaniem się z pracownikiem Pomocy technicznej firmy Microsoft?

Odp. 10: Użytkownik mający umowę Premier widzi opcję uruchomienia narzędzia MSDT po otwarciu zgłoszenia online za pośrednictwem usługi Microsoft Premier Online. Użytkownik niemający umowy Premier może uruchomić narzędzie MSDT w systemie przez otwarcie zgłoszenia online. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pyt. 11: Jakie są różnice między uruchomieniem narzędzia MSDT za pośrednictwem usługi Online Assistance lub Microsoft Premier Online, a jego uruchomieniem przez pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft?

Odp. 11: Różnice są następujące:
 • Pracownicy Pomocy technicznej mogą skonfigurować jedno łącze URL umożliwiające pewną liczbę uruchomień, zanim przestanie ono umożliwiać uruchomienie narzędzia MSDT za pomocą danego adresu URL, klucza dostępu lub opcji Upload to Microsoft. Jednak usługi Online Assistance i Microsoft Premier Online nie pozwalają tworzyć wielu wystąpień na zgłoszenie problemu.
 • Usługa Online Assistance nie pozwala na uruchomienie narzędzia MSDT na komputerze innym niż komputer, który jest połączony z Internetem i dla którego jest tworzone zgłoszenie. Usługa Microsoft Premier Online i pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą uruchomić narzędzie MSDT na komputerze rozłączonym.
 • Zawartość narzędzia MSDT prezentowana za pośrednictwem usług Microsoft Premier Online i Online Assistance zależy od produktu wybranego przez użytkownika w momencie tworzenia zgłoszenia. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą ukierunkować wystąpienie na określony problem.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926079 — ostatni przegląd: 09/10/2011 06:10:00 — zmiana: 3.0

Customer Service and Support Information, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbcspl kbpubtypecs kbPubTypeKC kmcustomerservice kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbfaq KB926079
Opinia