Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 916281 na komputerze z systemem Windows XP program oparty na sieci Web nie może zaimportować zewnętrznego arkusza stylów

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informacje na temat rejestru systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych
Symptomy
Rozpatrzmy następujący scenariusz:
 • Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP jest instalowana aktualizacja zabezpieczeń 916281.
 • Program oparty na sieci Web jest otwierany za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 6.
 • Ten program został utworzony za pomocą programu Microsoft ASP.NET i korzysta z funkcji SmartNavigation.
W tym scenariuszu program nie może zaimportować zewnętrznego arkusza stylów. Ten problem występuje tylko po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 916281.

Uwaga: Aktualizacja zabezpieczeń 916281 została opisana w biuletynie zabezpieczeń MS06-021.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biuletynu zabezpieczeń MS06-021, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916281 MS06-021: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeżeli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania). Jeżeli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeżeli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi działać system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Konieczne jest jednak ponowne uruchomienie programu Internet Explorer 6.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP z dodatkiem SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll6.0.2900.30093,060,73605-Oct-200612:14x86
Internet Explorer 6
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iecustom.dll6.0.2800.150236,86419-Apr-200509:26x86
Mshtml.dll6.0.2800.15812,711,04004-Oct-200607:51x86

Włączanie poprawki

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Po zainstalowaniu poprawki należy utworzyć klucz rejestru, aby ją włączyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl


  Uwaga: Jeżeli na komputerze nie ma któregokolwiek z podkluczy rejestru, należy je utworzyć.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz tekst FEATURE_EXTERNAL_STYLE_SHEET_FIX_FOR_SMARTNAVIGATION_KB926131, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz tekst iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926131 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:28:35 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbregistry kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB926131
Opinia