Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie przy próbie otwarcia w programie Excel 2007 skoroszytu programu Excel 5.0/95 zawierającego arkusz modułu VBA: „Otwarcie projektu VBA w tym pliku wymaga składnika, który nie jest obecnie zainstalowany”

Symptomy
Przy próbie otwarcia w programie Microsoft Office Excel 2007 skoroszytu programu Microsoft Excel dla systemu Windows w wersji 5.0/95, który zawiera arkusz modułu VBA (Visual Basic for Applications), jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Otwarcie projektu VBA w tym pliku wymaga składnika, który nie jest obecnie zainstalowany. Ten plik zostanie otwarty bez projektu VBA. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj frazę „konwertery VBA” w witrynie Microsoft Office Online.
Przy próbie zapisania skoroszytu programu Excel 2007 zawierającego projekty VBA w formacie skoroszytu programu Microsoft Excel 5.0/95 (xls) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Zapisanie projektu VBA tego skoroszytu w formacie pliku programu Excel 5.0/95 wymaga składnika, który nie jest obecnie zainstalowany. Czy chcesz kontynuować zapisywanie w tym formacie?
  • Aby zachować ten format, kliknij przycisk Tak. Projekt VBA nie zostanie zapisany.
  • Aby zapisać plik w najnowszym formacie programu Excel, kliknij przycisk Nie.
Aby zapisać projekt VBA w formacie programu Excel 5.0/95, wyszukaj frazę „konwertery VBA” w witrynie Microsoft Office Online.
Zestaw konwerterów języka VBA dla programu Microsoft Office Excel 2007 umożliwia konwertowanie arkuszy modułów VBA na skoroszyty w formacie programu Excel 5.0/95, jednak wszystkie projekty VBA i formanty oparte na standardzie COM umieszczone w arkuszach tego skoroszytu są przy tym usuwane.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ program Excel 2007 nie obsługuje bezpośrednio konwertowania makr napisanych przy użyciu języka VBA w programie Excel 5.0/95. Zestaw konwerterów języka VBA nie jest dołączany do pakietu Microsoft Office 2007. Należy go zainstalować osobno.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenia telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista ds. pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.
XL2007 XL2k7 XL12 Excel2007 Excel2k7 Excel12
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926430 — ostatni przegląd: 06/30/2009 17:31:07 — zmiana: 1.4

Microsoft Office Excel 2007

  • kberrmsg kbmacro kbvba kbfilters kbconvert kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB926430
Opinia