Aktualizacja zmian czasu na letni/zimowy w 2007 roku dla programu Exchange 2003 z dodatkiem Service Pack 2

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy uwzględnić potencjalne problemy, które mogą wpływać na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych problemach, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912918 Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń przenośnych lub udostępnionych skrzynek pocztowych w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003
WPROWADZENIE
Aktualizacja zmian czasu na letni (DST) w 2007 roku jest teraz dostępna dla komputerów, na których uruchomiony jest program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Uwaga: W przypadku programu Microsoft Exchange Server 2007 poprawka nie jest wymagana do poprawnego odwoływania się do zmian czasu na letni.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Wiosną 2007 roku daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, w którym obowiązuje czas letni (DST) w Stanach Zjednoczonych, zostaną zmienione zgodnie z ustawą energetyczną Energy Policy Act z 2005 roku. Daty zostaną zmienione w następujący sposób:
Czas letni (DST)W 2007 rokuW poprzednich latach
Data rozpoczęciaDruga niedziela marca o godz. 02:00.Pierwsza niedziela kwietnia o godz. 02:00.
Data zakończeniaPierwsza niedziela listopada o godz. 02:00.Ostatnia niedziela października o godz. 02:00.
Aktualizacja stref czasowych dla czasu letniego umożliwiająca rozwiązanie tego problemu, przeznaczona dla programu Microsoft Exchange Server 2003, jest już dostępna. W tej aktualizacji uwzględniono następujące elementy:
  • Nowe daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, w którym obowiązuje czas letni (DST) w 2007 w Stanach Zjednoczonych.
  • Zmiany ustawień czasu letniego i stref czasowych, które zostaną wprowadzone w Kanadzie w 2007 roku (z wyjątkiem Nowej Funlandii).
  • Zmiany ustawień czasu letniego i stref czasowych, które zostały wprowadzone po wydaniu produktów uwzględnionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Na przykład w tej aktualizacji uwzględniono niektóre zmiany, które zostały uprzednio wydane jako indywidualne aktualizacje i udokumentowane w artykułach w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Uwaga: Ta aktualizacja jest zbiorcza. Dlatego, jeżeli nie zastosowano jeszcze którejkolwiek z aktualizacji zabezpieczeń opisanych w następujących biuletynach zabezpieczeń, konieczna może być zmiana uprawnień Wysyłanie jako na urządzeniu mobilnym w celu upewnienia się, że dane urządzenie mobilne funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami.
  • MS06-019 (program Store.exe w wersji 6.5.7233.69 lub nowsza wersja programu Store.exe)
  • MS06-029 (program Store.exe w wersji 6.5.7650.28 lub nowsza wersja programu Store.exe)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kroków wymaganych do odpowiedniej aktualizacji uprawnień użytkowników, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912918 Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń przenośnych lub udostępnionych skrzynek pocztowych w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003
907434 The "Send As" right is removed from a user object after you configure the "Send As" right in the Active Directory Users and Computers snap-in in Exchange Server
Jeżeli używany jest program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń MS06-019 może mieć wpływ na program Microsoft Entourage i usługi innych firm, takie jak Blackberry lub GoodLink. Jeżeli używany jest program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń MS06-029 może niekorzystnie wpłynąć na usługi innych firm, takie jak BlackBerry lub GoodLink. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916803 MS06-019: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Server umożliwia zdalne wykonywanie kodu
912442 MS06-029: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Server umożliwia dodanie skryptu podczas uruchamiania programu Outlook Web Access przez serwer Exchange

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Wymagania wstępne

Przed instalacją tej aktualizacji dla programu Exchange, należy zainstalować program Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i aktualizację stref czasowych dla systemu Windows.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003
931836 February 2007 cumulative time zone update for Microsoft Windows operating systems

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jednak usługa Magazyn informacji programu Microsoft Exchange i wszystkie zależne usługi zostaną ponownie uruchomione.

Informacje dotyczące plików

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz pakiet Exchange2003-KB926666-v2-x86-ENU.exe teraz.
Data wydania: 16 stycznia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). W trakcie wyświetlania informacji o pliku są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina dostępnego w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Cdo.dll6.5.7651.61718 84814-gru-200623:00x86
Cdoex.dll6.5.7651.613 945 47214-gru-200622:15x86
Davex.dll6.5.7651.611 139 71214-gru-200622:08x86
Excdo.dll6.5.7651.613 692 54414-gru-200622:15x86
Exoledb.dll6.5.7651.612 616 32014-gru-200606:08x86
Expsrv.dll6.5.7651.6169 12013-gru-200623:33x86
Lsmexhc.dll6.5.7651.61125 44014-gru-200621:23x86
Madfb.dll6.5.7651.61525 31214-gru-200622:15x86
Mdbmsg.dll6.5.7651.613 375 10414-gru-200600:16x86
Rtdsmcal.dll6.5.7651.6133 28014-gru-200621:29x86
Store.exe6.5.7651.614 879 36013-gru-200623:37x86

Dlaczego ta aktualizacja jest wymagana w przypadku programu Exchange?

Oprogramowanie kalendarza firmy Microsoft, takie jak program Outlook, wyświetla godziny zależnie od informacji dotyczących stref czasowych, udostępnianych przez system operacyjny. Programy korzystające z obiektów współpracy danych (CDO, Collaboration Data Objects), takie jak program Outlook Web Access, są zależne od oddzielnych wewnętrznych tabel stref czasowych. Ta aktualizacja modyfikuje te wewnętrzne tabele stref czasowych zgodnie ze zmianami ustawień stref czasowych.

Bez tej aktualizacji elementy kalendarza w programach opartych na obiektach CDO i w programie Outlook Web Access będą funkcjonować, tak jakby czas standardowy obowiązywał podczas dodatkowych tygodni czasu letniego. Na przykład bez tej aktualizacji programy oparte na obiektach CDO będą funkcjonować w czasie standardowym w następujących okresach w 2007 roku:
  • 11 marca 2007 do 1 kwietnia 2007
  • 28 października 2007 do 4 listopada 2007

Jak ta aktualizacja wpływa na starsze wersje programu Exchange

Program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Tej aktualizacji nie można zainstalować, jeżeli używany jest program Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania wersji tej poprawki zgodnej z programem Exchange Server 2003 z dodatkiem SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931978 Update for daylight saving time changes in 2007 for Exchange 2003 Service Pack 1

Programy Exchange 2000 Server i Exchange Server 5.5

Użytkownicy korzystający z programów Exchange 2000 Server i Exchange Server 5.5 lub innych starszych wersji programu Exchange Server powinni skontaktować się z menedżerem firmy Microsoft ds. relacji z klientami lub menedżerem Pomocy technicznej w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
XCCC OWA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926666 — ostatni przegląd: 12/09/2015 07:44:15 — zmiana: 12.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseadvanced KB926666
Opinia