Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd 1935 podczas próby zainstalowania pakietu Microsoft Office 2010 lub 2007

Rozwiązanie

Jeśli podczas instalowania pakietu Office 2010 lub 2007 albo produktu autonomicznego pakietu Office, na przykład programu Excel, pojawi się komunikat Błąd 1935. Podczas instalacji składnika zestawu wystąpił błąd, należy ponownie uruchomić komputer i w pierwszym szybkim kroku ponownie spróbować uruchomić program instalacyjny.

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nadal występuje, należy spróbować go rozwiązać tymi metodami:
Uruchomienie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu
WAŻNE Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu można używać tylko w systemach operacyjnych Windows 7 i Windows Vista. W systemie Windows XP należy wypróbować jedną z innych metod podanych w tym artykule.

Wybierz i pobierz Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu odpowiednie do swojej wersji systemu Windows:

Aby uzyskać więcej informacji o Narzędziu analizy gotowości aktualizacji systemu oraz łącza do pobrania go dla systemów operacyjnych Windows Server, przeczytaj artykuł Co to jest Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu
.
Naprawienie lub zaktualizowanie składników programu Microsoft .NET Framework
Najpierw należy sprawdzić w zainstalowanych programach, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu .NET Framework. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start (lub pozycję Start > Uruchom w systemie Windows XP).
 2. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Na liście zainstalowanych programów odszukaj pozycję Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Pokaż obraz.
W przypadku znalezienia programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile wykonaj następujące czynności, aby go naprawić:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij przycisk Start (lub pozycję Start > Uruchom w systemie Windows XP).
 3. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Kliknij pozycję Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj/Zmień (lub Zmień/Usuń w systemie Windows XP). Pokaż obraz.

 5. Wybierz opcję Napraw program .NET Framework 4 Client Profile, przywracając pierwotny stan, a następnie kliknij przycisk Dalej. Pokaż obraz.

 6. Po zakończeniu naprawiania kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.
W przypadku nieznalezienia programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile należy go pobrać i zainstalować, aby zaktualizować komputer. Plik można pobrać z tej lokalizacji:

Microsoft .NET Framework 4 (Instalator w sieci Web)
Należy ponownie spróbować zainstalować pakiet Microsoft Office. Jeśli błąd 1935 nadal występuje, należy wykonać podane czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania programu .NET Framework na komputerze.

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie składników programu Microsoft .NET Framework
WAŻNE Udostępnionego tu narzędzia do oczyszczania instalacji programu .NET Framework, .NET Framework Setup Cleanup Utility, należy używać dopiero po wypróbowaniu poprzednich opcji.

Aby odinstalować składniki programu .NET Framework z komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Na pulpicie utwórz tymczasowy folder.
 2. Odwiedź blog .NET Framework Cleanup Tool User's Guide (Podręcznik użytkownika narzędzia .NET Framework Cleanup Tool) i pobierz plik dotnetfx_cleanup_tool.zip.
 3. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij pozycję Wyodrębnij teraz. Wyodrębnij pliki do utworzonego przez siebie folderu.
 4. W utworzonym przez siebie folderze znajdź program cleanup_tool.exe i kliknij go dwukrotnie.
 5. Po wyświetleniu komunikatu Do you want to run the .NET Framework Setup Cleanup Utility? (Czy chcesz uruchomić program .NET Framework Setup Cleanup Utility?) kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. W oknie Product to cleanup (Produkt do wyczyszczenia) wybierz wersję programu .NET Framework, którą chcesz usunąć.

  Uwaga Nie można usunąć wersji programu .NET Framework będących częściami systemu operacyjnego Windows. W systemie Windows 7 nie można usunąć programu .NET Framework 3.5 ani starszych wersji. W systemie Windows Vista nie można usunąć programu .NET Framework 3.0 ani starszych wersji. W systemie Windows XP nie można usunąć programu .NET Framework 2.0 ani starszych wersji.
 8. Kliknij przycisk Cleanup Now (Wyczyść teraz).
 9. Po usunięciu składnika programu .NET Framework ponownie uruchom komputer.
 10. Pobierz i zainstaluj poniższe składniki, pojedynczo, odpowiednio do używanego systemu operacyjnego:
 11. Ponownie uruchom komputer i uruchom usługę Windows Update, aby zainstalować aktualizacje.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Pomoc można uzyskać w społeczności online Microsoft Community, wyszukując dodatkowe informacje w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w witrynie pomocy i instrukcji dotyczących pakietu Office albo korzystając z informacji o opcjach asystowanej pomocy technicznej.

Więcej informacji
Jeśli błąd 1935 występuje w trakcie instalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2010, należy wykonać czynności opisane w artykule z bazy wiedzy Opis aktualizacji pakietu Office 2010: 13 września 2011.

Powiązane informacje o błędzie 1935 można znaleźć w artykule Błąd 1935 podczas instalowania programu .NET Framework.

Błąd 1935 może wystąpić podczas instalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office 2010. Ponieważ pakiet Office 2010 zawiera obsługę programowania w środowisku .NET, ten problem może być powodowany przez zakłócenia powstające między Instalatorem Windows (msiexec.exe) i usługą Windows Search (SearchIndexer.exe) lub innym modułem w procesie kopiowania plików zestawu. Ten problem może też wystąpić podczas stosowania innych aktualizacji, na przykład poprawki dla składników programu Microsoft .NET Framework. W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
 • Metoda 1. Ponowienie próby zainstalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2010
 • Metoda 2. Zatrzymanie usługi Windows Search i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010

  Aby zatrzymać usługę Windows Search, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg services.msc w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję services.msc w wynikach wyszukiwania.
  2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Search, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.
 • Metoda 3. Wykonanie czystego rozruchu i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010
 • Metoda 4. Zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji za pomocą usługi Microsoft Update i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010


office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926804 — ostatni przegląd: 12/19/2014 09:48:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010

 • kbtshoot kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal KB926804
Opinia