POPRAWKA: Program konfiguracyjny aplikacji nie jest uruchamiany, a klucz rejestru RunOnceEx jest czyszczony po ponownym uruchomieniu komputera z programem Internet Explorer 7

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Na komputerze zostaje zainstalowany program Windows Internet Explorer 7.
  • Następnie instalowana jest inna aplikacja.
  • Program instalacyjny drugiej aplikacji ustawia klucz rejestru
    RunOnceEx
    w taki sposób, aby uruchamiał program konfiguracyjny przy kolejnym uruchomieniu komputera.
W tym scenariuszu program konfiguracyjny drugiej aplikacji nie jest uruchamiany po ponownym uruchomieniu komputera. Ponadto klucz rejestru
RunOnceEx
zostaje oczyszczony.
Przyczyna
Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 7, plik Iernonce.dll nie przetwarza klucza rejestru
RunOnceEx
.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy muszą zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej technicznych informacji na temat najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Ta poprawka została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 928090 (MS07-016). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Cumulative security update for Internet Explorer
Obejście problemu
Podczas programowania aplikacji ustaw opcję No Status Dialog w kluczu rejestru
RunOnceEx
.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących klucza rejestru RunOnceEx, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310593 Description of the RunOnceEx registry key
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927357 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:20:14 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbbug kbfix kbprb kbexpertisebeginner KB927357
Opinia