Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania systemu Windows Vista: „Brak wymaganych informacji w pliku danych konfiguracji rozruchu systemu Windows”

Symptomy
Podczas uruchamiania systemu Windows Vista może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Plik: \Boot\BCD
Stan: 0xc0000034
Informacje: Brak wymaganych informacji w pliku danych konfiguracji rozruchu systemu Windows.
Przyczyna
Ten błąd występuje, jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków:
 • Magazyn danych konfiguracji rozruchu (BCD) nie zawiera wpisu Menedżera rozruchu systemu Windows (Bootmgr).
 • Plik Boot\BCD na partycji aktywnej jest uszkodzony lub nie istnieje.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Metoda 1. Naprawienie magazynu BCD przy użyciu opcji Naprawa systemu podczas uruchamiania

W celu naprawienia magazynu BCD można użyć opcji Naprawa systemu podczas uruchamiania, która jest dostępna w środowisku odzyskiwania systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows Vista w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Napraw komputer.
 5. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Naprawa systemu podczas uruchamiania.
 7. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 2. Ponowne utworzenie magazynu BCD przy użyciu narzędzia Bootrec.exe

Jeśli zastosowanie poprzedniej metody nie rozwiązało problemu, można ponownie utworzyć magazyn BCD przy użyciu narzędzia Bootrec.exe dostępnego w środowisku odzyskiwania systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows Vista w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Napraw komputer.
 5. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 7. Wpisz polecenie Bootrec /RebuildBcd i naciśnij klawisz ENTER.
  • Jeśli narzędzie Bootrec.exe zostanie pomyślnie uruchomione, wyświetli ścieżkę instalacji katalogu systemu Windows. Aby dodać wpis do magazynu BCD, wpisz polecenie Yes (Tak). Pojawi się komunikat potwierdzający pomyślne dodanie wpisu.
  • Jeśli narzędzie Bootrec.exe nie będzie mogło zlokalizować brakujących instalacji systemu Windows, należy usunąć magazyn BCD i utworzyć go ponownie. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenia w kolejności, w jakiej są przedstawione. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz ENTER.
   Bcdedit /export C:\BCD_Backup
   ren c:\boot\bcd bcd.old
   Bootrec /rebuildbcd
 8. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 3. Ręczne ponowne utworzenie magazynu BCD przy użyciu narzędzia Bcdedit.exe

Jeśli zastosowanie poprzedniej metody nie rozwiązało problemu, można ręcznie ponownie utworzyć magazyn BCD przy użyciu narzędzia Bcdedit.exe dostępnego w środowisku odzyskiwania systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows Vista w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Napraw komputer.
 5. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 7. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd /d Partycja:\Windows\System32
  Uwaga Partycja oznacza literę partycji, na której zainstalowano system Windows Vista. Zazwyczaj jest to partycja C.
 8. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit /enum all
  W danych wyjściowych tego polecenia znajduje się sekcja Moduł ładujący rozruchu systemu Windows (albo: Windows Boot Loader). Zanotuj identyfikator GUID wymieniony dla pozycji resumeobject. Zostanie on użyty później.
 9. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit -create {bootmgr} -d "Opis"
  Uwaga Opis oznacza opis nowego wpisu.
 10. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit -set {bootmgr} device partition=Partycja:
  Uwaga Partycja oznacza literę partycji. Zazwyczaj jest to litera C.
 11. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit /displayorder {Identyfikator GUID}
  Uwaga Identyfikator GUID oznacza identyfikator GUID uzyskany w kroku 8.
 12. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit /default {Identyfikator GUID}
  Uwaga Identyfikator GUID oznacza identyfikator GUID uzyskany w kroku 8.
 13. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bcdedit /timeout Wartość
  Uwaga Wartość oznacza czas w sekundach, po jakim Menedżer rozruchu systemu Windows wybiera domyślny wpis utworzony w kroku 12.
 14. Ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927391 — ostatni przegląd: 06/30/2009 17:37:17 — zmiana: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB927391
Opinia