Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po uaktualnieniu do systemu Windows Vista nie można odinstalować programu

Streszczenie
W tym artykule opisano metody, które można zastosować w razie problemów z odinstalowaniem programu z systemu Windows Vista po uaktualnieniu komputera ze starszej wersji systemu Windows. Ten problem może wystąpić w sytuacji, gdy program lub jego instalator są niezgodne z systemem Windows Vista. Przedstawiono tu też instrukcje krok po kroku dotyczące odinstalowania programu.
Symptomy
Po uaktualnieniu do systemu Windows Vista ze starszej wersji systemu Windows nie można odinstalować programu. Ten problem występuje podczas korzystania z elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania lub instalatora programu.
Przyczyna
Problem może wystąpić w sytuacji, gdy program lub jego instalator są niezgodne z systemem Windows Vista.
Rozwiązanie
Problem ten można rozwiązać przy użyciu następujących metod w kolejności, w jakiej zostały przedstawione:

Metoda 1. Odinstalowanie programu za pomocą elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania

Jeżeli jeszcze nie była podejmowana próba odinstalowania programu za pomocą elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję appwiz.cpl na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Metoda 2. Odinstalowanie programu za pomocą oryginalnego pliku instalatora programu

Jeżeli program nie jest widoczny w oknie Programy i funkcje, można spróbować go odinstalować za pomocą instalatora programu przy użyciu jednej z następujących metod.

Uruchamianie instalatora za pomocą menu Start

Aby uruchomić instalatora przy użyciu menu Start, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie zlokalizuj folder programu.
 2. Kliknij instalatora programu w tym folderze.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Uruchamianie instalatora z folderu instalacyjnego programu

Aby uruchomić instalatora z folderu instalacyjnego programu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie wpisz nazwę programu w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Otwórz lokalizację pliku.
 3. Zlokalizuj instalatora, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Uruchamianie instalatora z nośnika instalacyjnego programu

Jeżeli instalatora nie ma w menu Start ani w folderze instalacyjnym, można go znaleźć na nośniku instalacyjnym programu. Przykładowe nośniki to dysk CD lub DVD.

Jeżeli po uruchomieniu instalatora pojawi się komunikat o błędzie lub jeżeli instalator nie odinstaluje programu, skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Ponowne instalowanie instalatora programu za pomocą Asystenta zgodności programów

Jeżeli instalator nie działa prawidłowo, Asystent zgodności programów może zostać uruchomiony automatycznie. Aby użyć Asystenta zgodności programów, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij polecenie Zainstaluj ponownie, używając ustawień zalecanych.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Konfigurowanie oryginalnego instalatora do używania trybu zgodności

Aby skonfigurować oryginalnego instalatora do używania trybu zgodności, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy instalatora programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zgodność.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności.
 4. Na liście kliknij pozycję Windows XP (Service Pack 2), a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij dwukrotnie instalatora.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Metoda 3. Odinstalowanie programu za pomocą jego pakietu msi

Aby odinstalować program za pomocą jego pakietu msi, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz %windir%\Installer w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie otwarty folder instalatora.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Szczegóły.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Nazwa, a następnie kliknij polecenie Więcej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Temat, wpisz wartość 340 w polu Szerokość wybranej kolumny (w pikselach), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Zanim tematy pojawią się obok wszystkich plików msi, może upłynąć parę minut.
 5. Kliknij dwukrotnie plik msi programu.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.

Metoda 4. Skorzystanie z pakietu msi programu z włączonym rejestrowaniem instalatora

Aby utworzyć dziennik odinstalowywania programu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie msiexec /x <nazwa pakietu> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", gdzie <nazwa pakietu> jest ścieżką i nazwą pliku msi programu, który próbujesz odinstalować, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wiersza polecenia z pełnymi uprawnieniami w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program.
 4. Otwórz plik msi.log znajdujący się na pulpicie. Za pomocą tego pliku można badać problemy występujące podczas odinstalowywania programu.

  Uwaga Jeżeli podczas odinstalowywania wystąpi błąd, przed zakończeniem lub anulowaniem tego procesu należy skopiować plik dziennika. Następnie można przejrzeć plik dziennika w miejscu, w którym wystąpił błąd.
Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania rejestracji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314852 How to enable Windows Installer logging in Windows XP

Metoda 5. Odwiedzenie witryny dostawcy programu w sieci Web

Należy odwiedzić witrynę dostawcy programu w sieci Web. Dostawca może udostępniać program do odinstalowywania, zaktualizowany pakiet msi lub instrukcje dotyczące ręcznego odinstalowywania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927395 — ostatni przegląd: 03/19/2007 23:27:20 — zmiana: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395
Opinia