Nie można zainstalować sterownika urządzenia w systemie operacyjnym Windows Vista za pomocą programu instalacyjnego

Symptomy
Próba zainstalowania sterownika urządzenia za pomocą programu instalacyjnego w systemie Windows Vista kończy się niepowodzeniem.

Problem występuje wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Sterownik używa wykonywalnego programu instalacyjnego opartego na plikach.
 • Program instalacyjny nie jest przeznaczony do użycia w połączeniu z systemem Windows Vista.
Przyczyna
Problemy z użyciem wykonywalnych programów instalacyjnych opartych na plikach mogą występować, gdy jest spełniony choć jeden z następujących warunków:
 • Program instalacyjny jest niezgodny z systemem Windows Vista.
 • Sterownik jest niezgodny z systemem Windows Vista.
 • Występuje problem związany z prawami użytkownika wymaganymi do zainstalowania sterownika.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić program instalacyjny sterownika w trybie zgodności lub za pomocą konta z poświadczeniami administracyjnymi. Można też zlokalizować plik inf sterownika, a następnie zainstalować sterownik ręcznie.

Ważne Przed zastosowaniem jednej z metod warto skontaktować się z producentem urządzenia lub sterownika w celu uzyskania dodatkowych informacji o instalowaniu sterownika w systemie Windows Vista.

Aby uruchomić program instalacyjny sterownika w trybie zgodności

Należy skonfigurować program instalacyjny sterownika pod kątem uruchomienia go w trybie zgodności w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik wykonywalny dla programu instalacyjnego sterownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości NazwaPakietu kliknij kartę Zgodność.
 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, kliknij polecenie Windows XP (Service Pack 2) na liście Uruchom ten program w trybie zgodności z, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny w celu rozpoczęcia instalacji programu.

Aby uruchomić program instalacyjny sterownika, używając poświadczeń administracyjnych

Należy skonfigurować program instalacyjny sterownika pod kątem uruchomienia go za pomocą konta administratora. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik wykonywalny dla programu instalacyjnego sterownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Wykonaj kroki, aby zainstalować sterownik.

Aby zlokalizować plik inf i zainstalować sterownik ręcznie

Należy zainstalować sterownik za pomocą Menedżera urządzeń. W tym celu wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Zlokalizuj plik inf

Zlokalizuj plik inf dołączony do programu instalacyjnego sterownika. Plik inf zazwyczaj jest zwykle w jednym z następujących folderów na nośniku instalacyjnym sterownika.
 • W tym samym folderze, w którym jest zapisany program instalacyjny.
 • W podfolderze znajdującym się w folderze, w którym jest zapisany program instalacyjny. Nazwa podfolderu to zazwyczaj Windows XP, Drivers lub WinXP.
Jeśli pliki sterownika są spakowane w jednym pliku wykonywalnym, można je wyodrębnić lub uzyskać do nich dostęp w inny sposób. W tym celu — zależnie od sytuacji — zastosuj jedną z następujących metod:
 • Wyodrębnij pliki za pomocą programu do kompresji.

  Jeśli pliki sterownika są spakowane do jednego pliku wykonywalnego, można wyodrębnić zawartość pakietu sterownika do folderu za pomocą narzędzia do kompresji, jak WinZip czy WinRAR. Wśród wyodrębnionych plików powinien się znajdować plik inf.
 • Wyodrębnij pliki za pomocą funkcji Foldery skompresowane dostępnej w systemie Windows.

  Jeśli nie masz programu WinZip ani WinRAR, możesz wyodrębnić pliki za pomocą funkcji Foldery skompresowane dostępnej w systemie Windows. W tym celu zmień rozszerzenie nazwy pliku z exe na zip. Następnie skopiuj pliki ze skompresowanego folderu za pomocą Eksploratora Windows.
 • Wyodrębnij zawartość z pliku cab.

  Jeśli w pakiecie sterownika nie ma pliku inf, ale znajduje się w nim choć jeden plik cab, możesz wyodrębnić zawartość plików cab.

  Uwaga Ta metoda zazwyczaj okazuje się nieskuteczna. Zazwyczaj pakiety sterowników tego rodzaju są tworzone za pomocą programu InstallShield. Program InstallShield używa zwykle specjalnego formatu pliku cab, który nie jest zgodny z takimi narzędziami, jak WinZip czy WinRAR.
 • Zlokalizuj pliki w folderze Temp.

  Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do plików instalacyjnych, spróbuj zlokalizować wyodrębnione pliki tymczasowe. Podczas instalacji programu pliki są zazwyczaj wyodrębniane do lokalnego folderu Temp. Zawartość pakietu sterownika można poznać, przeglądając zawartość folderu Temp. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Usuń zawartość folderu Temp. Usuwając zawartość folderu Temp, można łatwiej zlokalizować pliki tymczasowe utworzone po uruchomieniu programu instalacyjnego sterownika. Aby usunąć zawartość folderu Temp, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie polecenie Komputer.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, na którym został zainstalowany system Windows Vista, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   3. W oknie dialogowym Właściwości dysku lokalnego (LiteraDysku) kliknij kartę Ogólne, a następnie polecenie Oczyszczanie dysku.
   4. W oknie dialogowym Opcje oczyszczania dysku kliknij polecenie Pliki wszystkich użytkowników na tym komputerze.

    Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   5. W obszarze Pliki do usunięcia wyczyść wszystkie pola wyboru, zaznacz pole wyboru Pliki tymczasowe, a następnie kliknij przycisk OK.
   6. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie trwałego usunięcia plików, kliknij przycisk Usuń pliki.
  2. Otwórz folder Temp za pomocą Eksploratora Windows. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz %temp% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Uruchom program instalacyjny sterownika.

   Uwaga W przypadku niektórych programów instalacyjnych pliki tymczasowe są automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dlatego należy pozostawić program instalacyjny sterownika uruchomiony w tle.
  4. Sprawdź zawartość folderu Temp, aby zlokalizować pliki sterownika.

Krok 2. Zainstaluj sterownik ręcznie

Po zlokalizowaniu pliku inf dla sterownika, który ma zostać zainstalowany, należy zainstalować ten nowy sterownik ręcznie. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W okienku Zadania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W Menedżerze urządzeń zlokalizuj urządzenie, którego sterownik chcesz zainstalować.

  Uwaga Aby wyświetlić ukryte urządzenia, należy kliknąć polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 5. Kliknij polecenie Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika , polecenie Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze oraz opcję Z dysku.
 6. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij polecenie Przeglądaj, znajdź plik inf dla sterownika urządzenia, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 7. Wykonaj kroki opisane w oknie dialogowym Kreator aktualizacji sterowników — NazwaUrządzenia, aby zaktualizować sterownik.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927524 — ostatni przegląd: 03/19/2007 23:27:51 — zmiana: 2.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524
Opinia