Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 jest dostępny

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
WPROWADZENIE
W tym artykule szczegółowo opisano pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Opisano w nim także poprawki i aktualizacje wchodzące w skład jego pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Więcej informacji

Numery kompilacji i nazwy plików

Numer kompilacji dla pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 to 3.0.5300.1561. Ten numer kompilacji jest także numerem kompilacji klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook. Ten numer kompilacji jest również numerem kompilacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM. Nazwy plików pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Uwaga: Symbol ENU jest symbolem zastępczym skrótu pobieranej i instalowanej wersji językowej.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 zawiera wszystkie poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922815 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 jest dostępny

Informacje o usuwaniu

Pakietu zbiorczego aktualizacji 2 nie można usunąć. Dlatego też należy wykonać kopię zapasową następujących baz danych przed jego instalacją:
 • NazwaOrganizacji_MSCRM
 • NazwaOrganizacji_Metabase

Wymagania wstępne dotyczące instalacji poprawek nowszych od pakietu zbiorczego aktualizacji 2

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 stanowi nową linię bazową kodu. Dlatego też należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 przed instalacją poprawek dostępnych później niż pakiet zbiorczy aktualizacji 2.

Narzędzia „poprawki zmiany czasu letniego”

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 zawiera narzędzia „poprawki zmiany czasu letniego” , opisane w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 925874 i 932984. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
925874 Aktualizacja dotycząca zmian czasu letniego w 2007 roku jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook
932984 Jak zmienić czas na letni w roku 2007 za pomocą kreatora aktualizacji stref czasowych dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0
Jeśli nie uruchomiono kreatora aktualizacji stref czasowych dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0, opisanego w artykule 932984 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, zalecane jest jego uruchomienie. Następnie, jeśli jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM zawierają datę lub sygnaturę czasową, zostaną one poprawnie dostosowane do zmiany czasu.

Zaktualizuj pliki pomocy programu Microsoft Dynamics CRM

Firma Microsoft zaleca instalację najnowszej aktualizacji plików pomocy programu Microsoft Dynamics CRM. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji plików pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
921467 Aktualizacja plików pomocy online dla programu Microsoft CRM 3.0 została wydana 5 lipca 2006
Aby uzyskać najnowszą aktualizację plików pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wersja chińska i wersja japońska

Planowane są pakiety zbiorcze aktualizacji dla następujących wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Chiński (uproszczony)
 • Japoński

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Planowane są pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 jest zgodny z klientem aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook. Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 nie zapewnia jednak zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook z następującymi programami:
 • Windows Vista
 • Pakiety Microsoft Office 2007

Informacje dotyczące zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook z systemem Windows Vista i programami pakietu Office 2007 znajdują się w aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Pakiety zbiorcze aktualizacji 2 klienta zawierają poprawki aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, jeśli klient jest już zainstalowany.

Aby pobrać aktualizację narzędzia do sprawdzania zgodności klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Kluczowe problemy rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 rozwiązuje kluczowe problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918990 Po zmianie roli zabezpieczeń oraz po zaimportowaniu pliku dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność
920135 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby zaimportowania dostosowań do programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „The selected customization file does not conform to the required customization file schema” (Wybrany plik dostosowania jest niezgodny z żądanym schematem pliku dostosowania)
920859 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation” (Nie masz wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu do obiektu programu Microsoft CRM lub do wykonania żądanej operacji)
921065 Internetowe usługi informacyjne przestają odpowiadać na serwerze Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235 Po ponownym przypisaniu rekordów jednego użytkownika innemu użytkownikowi w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność
923281 Klient przestaje odpowiadać po próbie przejścia w tryb offline lub uruchomienia funkcji „Synchronizuj program Outlook z aplikacją CRM” w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
925437 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail z klienta w sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Insufficient Permissions” (Niewystarczające uprawnienia)
925505 Program Microsoft Office Outlook przestaje odpowiadać po kliknięciu przycisku polecenia na pasku narzędzi programu Microsoft Dynamics CRM
925874 Aktualizacja dotycząca zmian czasu letniego w 2007 roku jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook
928272 Program Outlook w nieoczekiwany sposób kończy pracę po kliknięciu przycisku „Przejdź do trybu offline” w kliencie przenośnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
929488 Komunikat o błędzie wyświetlany po załączeniu pliku docx do rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „File Upload Failure” (Błąd podczas przekazywania pliku)
931270 Podczas korzystania z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook wyświetlany jest komunikat o błędzie: Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
932984 Jak zmienić czas na letni w roku 2007 za pomocą kreatora aktualizacji stref czasowych dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Złożone problemy rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 zawiera rozwiązania złożonych problemów opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894183 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wdrażania zdarzenia wywołania PreCreate dla jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Server was unable to read the request” (Serwer nie może przeczytać żądania)
913275 Nie jest wykonywane zdarzenie wywołania PreSetState ani PostSetState przy zablokowaniu użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
915722 Działanie wolniejsze niż zwykle w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 po uruchomieniu zadania Priming procedury przechowywanej MSCRM
917348 Nie można skonfigurować relacji w oknie dialogowym „Relacja: Konto-konto” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
917797 Na karcie „Notatki” nie jest widoczny tytuł notatki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
918745 Wiadomość e-mail jest niepoprawnie skojarzona z kampanią marketingową w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 po wysłaniu wiadomości e-mail w programie Outlook
918786 W szybkiej kampanii numer telefonu został skojarzony z kontaktami nie mającymi numeru telefonu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
918990 Po zmianie roli zabezpieczeń oraz po zaimportowaniu pliku dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność
919008 Rekordy skojarzone z kontem podrzędnym nie pojawiają się przy ustawieniu opcji „Dołącz” na „Tylko ten rekord” , „Rekordy pokrewne” ani „Wszystkie stowarzyszone rekordy” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
919152 Zdarzenie OnChange dla pola w formularzu nie występuje zgodnie z oczekiwaniami podczas korzystania z Asystenta formularzy do wypełniania pola w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
919177 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby otwarcia karty Mapowanie w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Query Builder Error. No Attribute” (Błąd Konstruktora kwerend. Brak atrybutu)
919354 Nie można utworzyć działań uzupełniających z formularza działań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 po zainstalowaniu poprawki 912153
919419 Powielone elementy kolejki są tworzone po otrzymaniu wiadomości e-mail, która została wysłana do kolejki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby zaimportowania dostosowań do programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „The selected customization file does not conform to the required customization file schema” (Wybrany plik dostosowania jest niezgodny z żądanym schematem pliku dostosowania)
920815 W programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 nie można wysłać wiadomości e-mail z innego konta użytkownika podczas korzystania z funkcji „Wysyłanie bezpośredniej poczty e-mail”
920859 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation” (Nie masz wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu do obiektu programu Microsoft CRM lub do wykonania żądanej operacji)
920929 Właściciel oferty, zamówienia lub faktury nie pasuje do właściciela szansy sprzedaży po dodaniu oferty, zamówienia lub faktury do szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065 Internetowe usługi informacyjne przestają odpowiadać na serwerze Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235 Po ponownym przypisaniu rekordów jednego użytkownika innemu użytkownikowi w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność
921261 Funkcja „Wiadomość e-mail korespondencji seryjnej” działa niezgodnie z oczekiwaniami podczas dystrybucji działania kampanii w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook
921290 W polu wyszukiwania może pozostać fokus podczas korzystania z Asystenta formularzy do wyboru wartości pola wyszukiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
921621 Można utworzyć i wysłać szybką kampanię mimo zalogowania w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 jako użytkownik bez uprawnień do jednostki Kampania
921653 Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook przestaje odpowiadać po awansowaniu wiadomości e-mail
922530 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby tworzenia szansy sprzedaży z kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „The record you are requesting is currently unavailable” (Żądany rekord jest obecnie niedostępny)
922662 Nie można zmienić ani usunąć relacji z klientem utworzonej przez innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
922807 Nie można wyszukać wyrazów zawartych w polu Słowa kluczowe w jednostce Materiały sprzedażowe podczas korzystania z funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
922840 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas zmiany widoku kalendarza w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Conflicts with another appointment on your calendar” (Koliduje z innym terminem w Twoim kalendarzu)
922953 Brakuje informacji o właściwości w oknie dialogowym „<Jednostka> Właściwości” podczas próby wyświetlenia właściwości jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923057 Nie znaleziono kontaktu lub potencjalnego klienta po użyciu pola pełnej nazwy w funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923071 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas przechodzenia do trybu offline klienta przenośnego aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook: „Wpisane dane w co najmniej jednym polu są za długie. Rekord zostanie zapisany w programie CRM z obciętymi danymi”
923074 Lista Działania nie jest sortowana w kolejności alfabetycznej po użyciu kolumny Dotyczy do posortowania listy w aplikacji w sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 3.0
923168 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby zainstalowania pakietu Data Migration Pack dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Fail to install the required database tables” (Nie zainstalowano wymaganych tabel bazy danych)
923258 Właściwość invariantname jest lokalizowana w sposób nieoczekiwany podczas dostosowywania atrybutu statuscode jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923278 Asystent formularza nie wyświetla danych po utworzeniu działania uzupełniającego w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 Klient przestaje odpowiadać po próbie przejścia w tryb offline lub uruchomienia funkcji „Synchronizuj program Outlook z aplikacją CRM” w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
923387 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wyświetlania raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „System.Web.Services.Protocols.SoapException: The feature: "Report history snapshots" is not supported in this edition of Reporting Services” (Ta wersja programu Reporting Services nie obsługuje funkcji „Migawki historii raportu” )
923613 Pomoc jest niedostępna dla folderu Raporty w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
923818 Zmiany opcji Typ zachowania w jednostce relacji nie są zapisywane po zaimportowaniu dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923999 Wyeksportowany plik dostosowań nie zawiera pola relacji, nawet jeśli poziom wymagań został ustawiony na „Wymagany podmiot gospodarczy” lub „Zalecany podmiot gospodarczy” dla tego pola relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
924105 Nie można wyświetlić rekordów powiązanych, które są skojarzone z kontem podrzędnym i znajdują się jeden poziom niżej w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
924309 Zmiany rekordów Kolejka i Produkt nie są widoczne po zmianie tych rekordów w trybie offline klienta przenośnego aplikacji Microsoft CRM dla programu Outlook
924343 Po przesunięciu wskaźnika nad elementami menu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 może wystąpić niska wydajność
924369 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby użycia niestandardowego widoku wyszukiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu. Kod błędu: 0x80040248”
924371 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wykonywania raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „An Unexpected error occurred in Report Processing.(rsInternalError)” (Wystąpił nieoczekiwany błąd w przetwarzaniu raportu. [rsInternalError])
924383 Nie można przewinąć strony składników Web Part w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook
924425 Strona sieci Web „Dostępne godziny” jest wypełniania powoli po kliknięciu opcji „Znajdź dostępne godziny” na stronie sieci Web „Zaplanuj wykonanie usługi” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
924454 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas uruchomienia rozwiązania, które ustala status żądania lub odpowiedzi jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „This method can only be called in the context of web service request” (Ta metoda może być wywoływana tylko w kontekście żądania usługi sieci Web)
924803 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wykonywania funkcji „Synchronizuj program Outlook z aplikacją CRM” w kliencie stacjonarnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook: „The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action” (Zalogowany użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień zabezpieczeń, aby wyświetlać te rekordy lub wykonywać określone działania)
924879 Zdezaktywowane rekordy jednostki niestandardowej są w sposób nieoczekiwany widoczne w skojarzonym widoku w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
924882 Występuje kilka problemów, jeśli lista relacji jest dłuższa niż jedna strona podczas próby wyświetlania relacji z szansami sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
924896 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby zaznaczenia drugiego wiersza w edytorze widoku w funkcji szukania zaawansowanego lub funkcji Dostosowanie w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Permission denied” (Odmowa uprawnień)
924997 Zdarzenie wywołania nie jest wykonywane w oczekiwany sposób, gdy zdarzenie wywołania następuje wskutek reguły przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925163 Brak praw udostępniania rekordu podrzędnego po scaleniu dwóch rekordów zawierających różne prawa udostępniania w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925233 Wartość właściwości „Z możliwością wyszukiwania” nie jest importowana podczas importowania dostosowań zawierających właściwość „Z możliwością wyszukiwania” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925437 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail z klienta w sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Insufficient Permissions” (Niewystarczające uprawnienia)
925473 Można wyświetlić dane wszystkich użytkowników systemu po kliknięciu przycisku „Znajdź dostępne godziny” w oknie dialogowym „Zaplanuj wykonanie usługi” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925505 Program Microsoft Office Outlook przestaje odpowiadać po kliknięciu przycisku polecenia na pasku narzędzi programu Microsoft Dynamics CRM
925532 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas śledzenia wiadomości e-mail w formacie RTF w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook: „An error occurred promoting this item to Microsoft CRM” (Podczas awansowania tej pozycji do programu Microsoft CRM wystąpił błąd)
925536 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas przeglądania wyników widoku zawierającego kolumnę mającą typ ntext: „Wystąpił błąd serwera SQL Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu Kod błędu: 0x80044150”
925540 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby wyświetlenia drugiej strony działań e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Invalid Argument” (Nieprawidłowy argument)
925541 Nie można wybrać opcji Oferty na liście „Typ rekordu” mimo posiadania uprawnień do ofert w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Synchronizacja dostawcy książki adresowej dla klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook może trwać kilka godzin, jeśli istnieje wiele rekordów w jednostkach w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925874 Aktualizacja dotycząca zmian czasu letniego w 2007 roku jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 oraz dla klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook
926009 Po dodaniu członka do listy marketingowej w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest wyświetlany komunikat o błędzie
926162 Zamiast pewnych znaków specjalnych wyświetla się kod HTML w wierszu tematu wiadomości e-mail po użyciu funkcji „Wysyłanie bezpośredniej poczty e-mail” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
926581 Proces przepływu pracy korzystający z dynamicznych pól danych dla daty nie może pobrać daty w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
926811 Program Outlook przestaje odpowiadać po przypisaniu co najmniej jednego zadania innemu użytkownikowi w kliencie przenośnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
927114 Akcja nie jest wykonywana po utworzeniu reguły przepływu pracy, która korzysta z opcji „Wait for timer” (Czekaj na czasomierz) w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
927205 W programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 w oknie dialogowym Sprawa: Nowy zamiast ikony „Klient” dla konta oraz dla kontaktu wyświetlany jest czerwony znak zapytania
927206 Lista wpisów zawierających znaki fińskie lub norweskie nie jest sortowana w oczekiwany sposób w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
927207 Załączniki do wiadomości e-mail mają niepoprawne deklaracje typu zawartości po wysłaniu wiadomości e-mail na zewnętrzny adres w programie Microsoft Dynamics CRM
927667 Strona sieci Web Importowanie dostosowań nie zamyka się zgodnie z oczekiwaniami przy próbie zaimportowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 po zainstalowaniu programu Internet Explorer 7
927854 Podczas próby załadowania formularzy w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 wydajność jest niska
927875 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby scalenia rekordów w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „An error has occurred” (Wystąpił błąd)
928272 Program Outlook w nieoczekiwany sposób kończy pracę po kliknięciu przycisku „Przejdź do trybu offline” w kliencie przenośnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
928463 Wiadomość e-mail nie jest wysyłana na konto po użyciu polecenia „Wysyłanie bezpośredniej poczty e-mail” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
928593 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby ponownego zaimportowania dostosowań do programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „The selected customization file does not conform to the required customization file schema” (Wybrany plik dostosowania jest niezgodny z żądanym schematem pliku dostosowania)
928958 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas scalania kont lub kontaktów w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Istnieje już rekord z takimi wartościami. Nie można utworzyć zduplikowanego rekordu”
929082 Aktualizacja dla zachodnioaustralijskiej zmiany czasu letniego dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 jest dostępna
929147 Brak kontaktów dodanych na karcie Inne kontakty dla oferty lub zamówienia po scaleniu kontaktów w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
929148 Domyślna wartość nie jest wypełniona w polu listy wyboru po utworzeniu działania uzupełniającego w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
929350 Nie można wyświetlić śledzonych przez program CRM wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 po zainstalowaniu poprawki 917277
929421 Program Microsoft Dynamics CRM 3.0 nie uwzględnia podatku przy obliczaniu wartości dla produktu z szansą sprzedaży
929488 Komunikat o błędzie wyświetlany po załączeniu pliku docx do rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „File Upload Failure” (Błąd podczas przekazywania pliku)
929634 Po uaktualnieniu wersji programu Microsoft CRM 1.2 do wersji Microsoft Dynamics CRM 3.0 nie można usunąć ani zmienić nazwy niestandardowych atrybutów, które zawierają rozszerzone znaki w nazwach schematów
929692 Niektórzy użytkownicy mogą nadal dodawać kontakty do rekordu po jego dezaktywacji w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
929904 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby wysłania wiadomości e-mail zawierającej załączniki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „The Server was unable to process the request” (Serwer nie był w stanie przetworzyć żądania) lub „External component has thrown an exception” (Zewnętrzny składnik zgłosił wyjątek)
931270 Podczas korzystania z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook wyświetlany jest komunikat o błędzie: Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
931996 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas aktualizacji działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „SQL Server Timeout expired” (Wygasł limit czasu serwera SQL)
932984 Jak zmienić czas na letni w roku 2007 za pomocą kreatora aktualizacji stref czasowych dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0
933064 Komunikat o błędzie wyświetlany po kliknięciu powiązanej jednostki w formularzu jednostki niestandardowej w tureckiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun”
934738 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas edycji notatki po zainstalowaniu poprawki 917797 w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Error on page” (Błąd na stronie)
938238 Można odczytać działania konta nawet bez dostępu do konta w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0

Poprawki i aktualizacje, które trzeba ręcznie włączyć lub ręcznie skonfigurować

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 zawiera poprawki i aktualizacje, które trzeba ręcznie włączyć lub ręcznie skonfigurować. Te poprawki i aktualizacje zostały opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Poprawki zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1, które trzeba ręcznie włączyć lub ręcznie skonfigurować

Uwaga: Jeśli wcześniej zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 1 i ręcznie włączono te poprawki oraz aktualizacje, nie trzeba ich ręcznie włączać po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2.
911022 Nie można ograniczyć możliwości drukowania danych przez użytkowników w programie Microsoft CRM 3.0 ani eksportowania danych z programu Microsoft CRM 3.0 do programu Microsoft Excel
911520 Działania e-mail nie są automatycznie wysyłane do adresatów podczas ich dystrybucji dla kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM
912061 Niektóre pola są niedostępne jako kryteria wyszukiwania podczas użycia funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
912153 Podczas tworzenia działania uzupełniającego polegającego na odpowiedzi dla kampanii lub uzupełniającego wykonania usługi w programie Microsoft Dynamics CRM pole Klient nie jest automatycznie wypełnione nazwą konta źródłowego
913645 Pola „Konto nadrzędne” i „Klient nadrzędny” są niedostępne podczas próby edycji zbiorczej wielu rekordów kontaktów lub wielu rekordów kont w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
917098 Nie można zmienić nazwy jednostki kampanii ani atrybutów jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas próby wyświetlenia kalendarza usług w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „An unhandled exception was generated during the execution of the current web request” (Wygenerowano nieobsługiwany wyjątek podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web)
919534 W kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Outlook wyświetlane są formularze programu Microsoft Outlook zamiast oczekiwanych formularzy sieci Web programu Microsoft Dynamics 3.0

Poprawki zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2, które trzeba ręcznie włączyć lub ręcznie skonfigurować

919419 Powielone elementy kolejki są tworzone po otrzymaniu wiadomości e-mail, która została wysłana do kolejki w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
923818 Zmiany opcji Typ zachowania w jednostce relacji nie są zapisywane po zaimportowaniu dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925473 Można wyświetlić dane wszystkich użytkowników systemu po kliknięciu przycisku „Znajdź dostępne godziny” w oknie dialogowym „Zaplanuj wykonanie usługi” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Synchronizacja dostawcy książki adresowej dla klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook może trwać kilka godzin, jeśli istnieje wiele rekordów w jednostkach w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348 Nie można skonfigurować relacji w oknie dialogowym „Relacja: Konto-konto” w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0
929634 Po uaktualnieniu wersji programu Microsoft CRM 1.2 do wersji Microsoft Dynamics CRM 3.0 nie można usunąć ani zmienić nazwy niestandardowych atrybutów, które zawierają rozszerzone znaki w nazwach schematów
921235 Po ponownym przypisaniu rekordów jednego użytkownika innemu użytkownikowi w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność
921065 Internetowe usługi informacyjne przestają odpowiadać na serwerze Microsoft Dynamics CRM 3.0

Sposób uzyskania pakietu zbiorczego aktualizacji

Serwer Microsoft Dynamics CRM 3.0

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz pakiet CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe teraz.

Data wydania: 25 czerwca 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz pakiet CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe teraz.

Data wydania: 25 czerwca 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

W celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji konieczne jest zainstalowanie programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje o pliku

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików pakietu zbiorczego aktualizacji w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Serwer Microsoft Dynamics CRM 3.0

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Action.jsNie dotyczy26 36714-mar-200719:05
Activity.jsNie dotyczy8 59514-mar-200719:05
Alllookups.xmlNie dotyczy18 68613-lut-200723:59
Appgrid.cssNie dotyczy1 86914-mar-200719:05
Appgrid.htcNie dotyczy11 81714-mar-200719:05
Autoshow.htcNie dotyczy9 56914-mar-200719:05
Blank.aspxNie dotyczy9814-mar-200719:05
Category_followup.htcNie dotyczy6 96714-mar-200719:05
Clientcontrol.htcNie dotyczy4 94614-mar-200719:05
Controls.cssNie dotyczy3 17714-mar-200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582 854 76015-mar-200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301 41615-mar-200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204 13615-mar-200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615-mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415-mar-200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583 157 35215-mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615-mar-200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583 903 33615-mar-200704:29
Customizations.xsdNie dotyczy54 36314-mar-200719:05
Duration.htcNie dotyczy9 74514-mar-200719:05
Edit.aspxNie dotyczy7 81514-mar-200719:05
Fileupload.jsNie dotyczy1 40514-mar-200719:05
Form.crm.htcNie dotyczy9 82514-mar-200719:05
Global.jsNie dotyczy19 44814-mar-200719:05
Grid.cssNie dotyczy1 76314-mar-200719:05
Img.lu.htcNie dotyczy17 85414-mar-200719:05
Invoice status detail.rdlNie dotyczy63 64414-mar-200719:05
Invoice status.rdlNie dotyczy31 99614-mar-200719:05
Listaction.jsNie dotyczy8 74814-mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNie dotyczy4 67714-mar-200719:05
Manageattribute.aspxNie dotyczy12 75614-mar-200719:05
Manageattribute.jsNie dotyczy15 56814-mar-200719:05
Menu.htcNie dotyczy13 02614-mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689 51215-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288 10415-mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370 02415-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615-mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968 04015-mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215-mar-200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415-mar-200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415-mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838 24815-mar-200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581 221 99215-mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247 14415-mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415-mar-200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308 58415-mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410 98415-mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673 12815-mar-200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816 23215-mar-200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275 81615-mar-200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456 04015-mar-200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871 01615-mar-200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875 11215-mar-200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854 63215-mar-200704:18
Notes.cssNie dotyczy80014-mar-200719:05
Notes.htcNie dotyczy16 90921-mar-200719:32
Notesprint.cssNie dotyczy45914-mar-200719:05
Pkgutil.cmdNie dotyczy11323-mar-200716:24
Popupmenu.jsNie dotyczy5 04314-mar-200719:05
Print.cssNie dotyczy1 07814-mar-200719:05
Print_dlg.aspxNie dotyczy8 82214-mar-200719:05
Relatedinformation.htcNie dotyczy8 60714-mar-200719:05
Sales pipeline.rdlNie dotyczy108 50614-mar-200719:06
Select.htcNie dotyczy14 68014-mar-200719:05
Service activity volume detail.rdlNie dotyczy100 12314-mar-200719:06
Service activity volume.rdlNie dotyczy65 80614-mar-200719:06
Sfautil.jsNie dotyczy40214-mar-200719:05
Showusage.aspxNie dotyczy1 63714-mar-200719:05
Showusage.jsNie dotyczy91214-mar-200719:05
Stage.aspxNie dotyczy78814-mar-200719:05
Startendduration.jsNie dotyczy9 73114-mar-200719:05
Syscustutil.jsNie dotyczy5 83114-mar-200719:05
Systemsettings.aspxNie dotyczy33 57914-mar-200719:05
Table.dtm.htcNie dotyczy13 28814-mar-200719:05
Util.jsNie dotyczy20 38114-mar-200719:05
Viewmanager.jsNie dotyczy13 64614-mar-200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584 126 05615-mar-200704:29
Edit.aspxNie dotyczy4 57714-mar-200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415-mar-200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815-mar-200704:19
Util.jsNie dotyczy1 52414-mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 56017-lis-200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 64817-lis-200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 21617-lis-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 78417-lis-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11 219 33617-lis-200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244 48817-lis-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 48817-lis-200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305 92817-lis-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105 83228-mar-200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860 77615-mar-200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858 72815-mar-200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896 10415-mar-200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889 44815-mar-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862 31215-mar-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875 62415-mar-200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106 85615-mar-200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863 84815-mar-200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875 11215-mar-200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997 64022-mar-200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861 28815-mar-200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883 81615-mar-200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869 48015-mar-200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890 98415-mar-200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863 33615-mar-200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865 89615-mar-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878 69615-mar-200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862 31215-mar-200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891 49615-mar-200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892 00815-mar-200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865 89615-mar-200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869 48015-mar-200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869 99215-mar-200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122 72815-mar-200704:26

Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Action.jsNie dotyczy26 36714-mar-200719:05
Activity.jsNie dotyczy8 59514-mar-200719:05
Alllookups.xmlNie dotyczy18 68613-lut-200723:59
Appgrid.cssNie dotyczy1 86914-mar-200719:05
Appgrid.htcNie dotyczy11 81714-mar-200719:05
Autoshow.htcNie dotyczy9 56914-mar-200719:05
Blank.aspxNie dotyczy9814-mar-200719:05
Category_followup.htcNie dotyczy6 96714-mar-200719:05
Clientcontrol.htcNie dotyczy4 94614-mar-200719:05
Controls.cssNie dotyczy3 17714-mar-200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581 182 56815-mar-200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615-mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415-mar-200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581 405 28815-mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615-mar-200704:30
Customizations.xsdNie dotyczy54 36314-mar-200719:05
Duration.htcNie dotyczy9 74514-mar-200719:05
Edit.aspxNie dotyczy7 81514-mar-200719:05
Form.crm.htcNie dotyczy9 82514-mar-200719:05
Global.jsNie dotyczy19 42814-mar-200719:05
Grid.cssNie dotyczy1 76314-mar-200719:05
Img.lu.htcNie dotyczy17 85414-mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNie dotyczy4 67714-mar-200719:05
Menu.htcNie dotyczy13 02614-mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558599 40015-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292 20015-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410 98415-mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615-mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883 30415-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738 66415-mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215-mar-200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415-mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215-mar-200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415-mar-200704:20
Notes.cssNie dotyczy80014-mar-200719:05
Notes.htcNie dotyczy16 90921-mar-200719:32
Notesprint.cssNie dotyczy45914-mar-200719:05
Pkgutil.cmdNie dotyczy11323-mar-200716:24
Popupmenu.jsNie dotyczy5 04314-mar-200719:05
Print.cssNie dotyczy1 07814-mar-200719:05
Print_dlg.aspxNie dotyczy8 82214-mar-200719:05
Relatedinformation.htcNie dotyczy8 60714-mar-200719:05
Select.htcNie dotyczy14 68014-mar-200719:05
Sfautil.jsNie dotyczy40214-mar-200719:05
Stage.aspxNie dotyczy78814-mar-200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396 13615-mar-200704:29
Table.dtm.htcNie dotyczy13 28814-mar-200719:05
Util.jsNie dotyczy1 52414-mar-200719:05
Viewmanager.jsNie dotyczy13 64614-mar-200719:05
Edit.aspxNie dotyczy4 57714-mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 57617-lis-200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 66417-lis-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 23217-lis-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 80017-lis-200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 50417-lis-200504:42
Więcej informacji

Znane problemy

Programy innych firm

W razie zainstalowania programu innej firmy, który rejestruje plik Microsoft.CRM.MetadataService.dll w globalnej pamięci podręcznej zestawów, może wystąpić problem w programie Microsoft Dynamics CRM po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Ten problem może wystąpić w razie zapisania bądź aktualizacji jednostki lub atrybutu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934690 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas zapisywania lub aktualizacji jednostki lub atrybutu w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu”

Eksportowanie i importowanie dostosowań

Jeśli dostosowania są eksportowane z serwera Microsoft Dynamics CRM, na którym zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji, nie można zaimportować dostosowań na serwerze Microsoft Dynamics CRM, który nie ma zainstalowanego tego samego pakietu zbiorczego aktualizacji. Podczas próby zaimportowania dostosowań w taki sposób pojawia się następujący komunikat o błędzie:
The selected schema file does not conform with the requested format. There has been an error with the schema validation in line 37977, position 16. (Wybrany plik schematu jest niezgodny z żądanym formatem. Wystąpił błąd sprawdzania poprawności schematu w wierszu 37977, pozycja 16).
Dlatego też podczas przenoszenia dostosowań między dwoma serwerami należy sprawdzić, czy mają one zainstalowany ten sam pakiet zbiorczy aktualizacji.

Usuwanie tymczasowych plików internetowych

Po zastosowaniu tych poprawek może być konieczne usunięcie tymczasowych plików internetowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Windows Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij przycisk Usuń pliki.

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie 1

Ostrzeżenie: Niepoprawne modyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może być przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.

W wypadku próby zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 2 programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Aplikacja wygenerowała wyjątek, którego nie można było obsłużyć. Identyfikator procesu 0x4f4 (1268), identyfikator wątku=0xe7c (3708).
Ten problem jest związany z aktualizacją zmiany czasu letniego zawartą w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2. Problem występuje z jednego z następujących powodów.

Przyczyna 1

Brak klucza rejestru. Ten klucz rejestru jest wymagany przez plik TimeZoneUpdatePatch.exe. Plik TimeZoneUpdatePatch.exe jest uruchamiany jako podproces instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 2. Patrz Rozwiązanie 1 niżej w tej sekcji.

Przyczyna 2

Kwerenda nieznanego klucza rejestru jest wykonywana przez plik TimeZoneUpdatePatch.exe. Plik TimeZoneUpdatePatch.exe jest uruchamiany jako podproces instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 2. Patrz Rozwiązanie 2 niżej w tej sekcji.

Uwaga: Strefy czasowe są zapisywane w rejestrze w następującej lokalizacji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Rozwiązanie 1

 1. Skopiuj wartości klucza rejestru strefy czasowej do pliku tekstowego. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w oknie wiersza polecenia.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Użyj tego samego polecenia na innym serwerze Microsoft Dynamics CRM, na którym powiodła się instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 2.
 3. Pobierz plik Windiff.exe. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Uruchom narzędzie Windiff, aby porównać pliki TimeZoneRegInfo.txt.
 5. Porównaj pliki TimeZoneReginfo.txt, aby określić, dla których stref czasowych brakuje wpisu indeksu dla określonej strefy czasowej. Strefy czasowe bez wpisu indeksu mają wartość typu DWORD. Następnie otwórz rejestr i wpisz poprawną wartość. Aby otworzyć rejestr, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit.

Rozwiązanie 2

 1. Skopiuj wartości klucza rejestru strefy czasowej do pliku tekstowego. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w oknie wiersza polecenia.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Użyj tego samego polecenia na innym serwerze Microsoft Dynamics CRM, na którym powiodła się instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 2.
 3. Pobierz plik Windiff.exe. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Uruchom narzędzie Windiff, aby porównać pliki TimeZoneRegInfo.txt.
 5. W pliku TimeZoneRegInfo.txt dla serwera Microsoft Dynamics CRM, na którym powiodła się instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 2, poszukaj nieznanych stref czasowych. Na przykład następujący klucz rejestru uniemożliwia pomyślną instalację pakietu zbiorczego aktualizacji 2:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Wyeksportuj klucz rejestru nieznanej strefy czasowej, aby utworzyć kopię zapasową. W tym celu zaznacz klucz rejestru, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik. Zapisz klucz rejestru jako plik reg.
 7. Ponownie rozpocznij instalację pakietu zbiorczego aktualizacji 2.
 8. Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 wprowadź klucz rejestru nieznanej strefy czasowej do rejestru. W tym celu kliknij dwukrotnie plik utworzony w kroku 6 wcześniej w tej sekcji.

Komunikat o błędzie 2

W wypadku próby zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 2 serwera Microsoft Dynamics CRM 3.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Instalator nie może zaktualizować bazy danych. Instalacja tej aktualizacji została zatrzymana. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dziennik instalacji może również zawierać następujący komunikat o błędzie:
(Error) DB update Initialization failed with code 64541. Function: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall File: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Line: 758

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ zainstalowano program Data Migration Framework.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 2. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Komunikat o błędzie 3

Podczas próby zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 2 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Instalator nie może zaktualizować bazy danych. Instalacja tej aktualizacji została zatrzymana. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Ponadto następujące informacje są rejestrowane w pliku KB927751_err.log na serwerze Microsoft Dynamics CRM:

(Diagnostic) Failed to execute CrmDbHfExecute for KB923057 (Error) CHfHarness Update failed with return value = 80040e31 Function: CCrmDbHf::Update File: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Line: 160 (Information) ConfirmInstallation failed.

Uwaga: Ten plik dziennika znajduje się w folderze %windir%. Zwykle jest to folder C:\Windows.

Przyczyna 1

Ten problem występuje zwykle wskutek aktualizacji dużej liczby kontaktów przez poprawkę 923057. Poprawka 923057 jest zawarta w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Przyczyna 2

Ten problem występuje zazwyczaj wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
 • System uaktualniono z wersji Microsoft CRM 1.2 do wersji Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Utworzono niestandardowe pola w programie Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla standardowych pól zadań określonego typu w programie Microsoft CRM 1.2.
Występowanie tych pól uniemożliwia instalację poprawki 913954. Poprawka 913954 jest zawarta w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Rozwiązanie 1

Ostrzeżenie: Niepoprawne modyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może być przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy zwiększyć wartość DWORD wpisu rejestru HotfixDBTimeout. Ten wpis rejestru jest zlokalizowany w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Ta wartość typu DWORD zależy od liczby kontaktów w bazie danych Microsoft Dynamics CRM. Nie należy ustawiać wartości większej niż wartość dziesiętna 65535, gdyż pakiet zbiorczy aktualizacji 2 nie rozpoznaje wartości dziesiętnych większych niż 65535. Aby zmienić wartość DWORD wpisu rejestru HotfixDBTimeout, wykonaj następujące czynności:
 1. Na serwerze Microsoft Dynamics CRM kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Jeśli wpis rejestru HotfixDBTimeout nie istnieje, przejdź do kroku 3. Jeśli wpis rejestru HotfixDBTimeout już istnieje, przejdź do kroku 5.
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę HotfixDBTimeout, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis HotfixDBTimeout, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Kliknij opcję Dziesiętny, wpisz 65000 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Instalacje poprawek rozpoznają wartości dziesiętne z przedziału od 0 do 65535. Wartość wskazuje, ile sekund program będzie oczekiwać na odpowiedź na kwerendę przed wyświetleniem komunikatu o błędzie. Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 można pozostawić tę wartość.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Jeśli po wykonaniu czynności prowadzących do zmiany wartości DWORD wpisu rejestru HotfixDBTimeout nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, może być konieczne dodanie lub zmodyfikowanie wartości DWORD wpisu rejestru OLEDBTimeout. Ten wpis rejestru jest zlokalizowany w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Na serwerze Microsoft Dynamics CRM kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Jeśli wpis rejestru OLEDBTimeout nie istnieje, przejdź do kroku 3. Jeśli wpis rejestru OLEDBTimeout już istnieje, przejdź do kroku 5.
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz OLEDBTimeout, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis OLEDBTimeout, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Kliknij opcję Dziesiętny, wpisz 65000 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Instalacje poprawek rozpoznają wartości dziesiętne z przedziału od 0 do 65535. Wartość wskazuje, ile sekund program będzie oczekiwać na odpowiedź na kwerendę przed wyświetleniem komunikatu o błędzie. Jeśli wartość DWORD wpisu rejestru OLEDBTimeout nie jest skonfigurowana, domyślny limit czasu wynosi 30 sekund.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
 8. Zainstaluj ponownie pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM na serwerze Microsoft Dynamics CRM.
 9. Zmień wartość wpisu rejestru OLEDBTimeout z powrotem na wartość z przedziału od od 30 do 300.

  Uwaga: Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 firma Microft zaleca przywrócenie temu wpisowi rejestru wartości dziesiętnej z przedziału od 30 do 300. To pozwala zapobiec problemom z wydajnością, gdyż większe wartości umożliwiają wykonywanie długotrwałych kwerend z programu Microsoft Dynamics CRM na serwerze Microsoft SQL Server, bez przerywania ze względu na przekroczenie limitu czasu. Długotrwałe kwerendy serwera SQL mogą spowodować zablokowanie wykonania innych kwerend na serwerze SQL.

Rozwiązanie 2

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć atrybuty, jeśli nie mają żadnych wartości. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową baz danych MSCRM i Metabase.
 2. Uruchom program Microsoft Dynamics CRM, kliknij pozycję Dostosowania, kliknij element Zadanie, a następnie kliknij element Atrybuty.
 3. Usuń następujące atrybuty:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Kliknij przycisk Save, a następnie kliknij przycisk Publish, aby usunąć atrybuty z jednostki Task.
 5. Spróbuj zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji programu Microsoft Business Solutions CRM
SPE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927751 — ostatni przegląd: 01/14/2008 14:10:24 — zmiana: 7.1

Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbcrmv3c kbinfo atdownload kberrmsg kbmbsmigrate kbpubtypekc KB927751
Opinia