Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania programu Money 2007: „Money requires a software update”

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Aby zapewnić optymalne działanie programu Microsoft Money 2007, firma Microsoft udostępniła dodatki Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Money 2007. Podczas otwierania programu Money 2007 może pojawić się następujący komunikat:
To continue operating successfully, Money requires a software update. Click OK to close Money and begin the update now.
Kliknięcie przycisku OK powoduje automatyczne pobranie dodatków SP1 i SP2 dla programu Money 2007. Następnie program Money 2007 zostanie zaktualizowany.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.
Metoda 1: Zaktualizowanie programu Money 2007

Krok 1: Ustalenie bieżącej wersji programu Microsoft Money

 1. Otwórz program Money.
 2. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Microsoft Money — informacje.
 3. Sprawdź wersję programu Money. Po aktualizacji powinien być wyświetlany numer wersji 1024 (SP1), 1303 (SP2) lub większy.

Krok 2: Ponowne uruchomienie komputera

 1. Zamknij program Money.
 2. Ponownie uruchom komputer.

Krok 3: Zainstalowanie aktualizacji

 1. Połącz się z Internetem.
 2. Otwórz program Money.

  Podczas otwierania programu Money pojawia się komunikat informujący, że należy pobrać najnowsze aktualizacje. Kliknij przycisk Tak.
 3. Po ukończeniu pobierania zainstalowana wersja programu Money powinna zostać zaktualizowana do wersji 1303 lub nowszej.
Metoda 2: Wyłączenie powtarzającego się monitu o aktualizację w systemie Windows Vista
Uwaga: Po pomyślnym zaktualizowaniu programu Money do wersji SP2 monit o aktualizację nie powinien być wyświetlany.

Jeśli jest używany komputer z systemem Windows Vista, to monit o pobranie aktualizacji dostępnej dla programu Money 2007 może pojawiać się nieustannie. Aby wyłączyć ten monit, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1: Ponowne uruchomienie komputera

 1. Zamknij program Money oraz wszystkie inne programy uruchomione na komputerze.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Zaloguj się do komputera.

Krok 2: Otwarcie elementu Panelu sterowania Wygląd i personalizacja

Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz Wygląd i personalizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Krok 3: Zmiana ustawień folderów i plików

 1. W oknie dialogowym Wygląd i personalizacja kliknij przycisk Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Widok.
 3. Na liście Ustawienia zaawansowane kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery w obszarze Ukryte pliki i foldery.
 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tej zmiany, kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk OK.

Krok 4: Wyszukanie pliku MNYCoreFiles

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Startprzycisk Start, wpisz %ProgramFiles% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W folderze Program Files kliknij dwukrotnie folder Microsoft Money 2007.
 3. Kliknij w prawym okienku folder MNYCoreFiles, aby go otworzyć.
 4. Na pasku Eksploratora Windows kliknij przycisk Pliki zgodności, aby otworzyć okno plików VirtualStore dla programu Money 2007.

Krok 5: Usunięcie pliku MNYCoreFiles

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik MNYCoreFiles, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 3. Zamknij aktywne okno.
 4. Uruchom program Money 2007.
Więcej informacji

Dodatek SP1 dla programu Money 2007

Dodatek SP1 dla programu Money 2007 rozwiązuje następujące problemy:
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że etykietka narzędzia programu Money powoduje awarię programów .NET WinForm. Ten problem występuje w przypadku zatrzymania wskaźnika myszy na odbiorcy płatności w programie Microsoft Money, gdy jednocześnie jest otwarty jakiś program .Net WinForm.
 • Koryguje sumę częściową dla salda konta pojawiającego się w raportach, takich jak Wartość netto i Saldo konta, podczas dostosowywania danych.
 • Wyświetla bogatszy w informacje tekst błędu, jeśli dana instytucja finansowa wymaga dodatkowej rejestracji w celu połączenia się z programem Money 2007.
 • Zapewnia lepszą obsługę nowej wersji specyfikacji Open Financial Exchange (OFX) — 2.03. Instytucje finansowe mogą wykorzystać tę wersję specyfikacji OFX w celu dodania dostępnych w niej nowych funkcji zabezpieczeń.
 • Zapewnia lepsze działanie rachunków, tak aby podczas dokonywania spłaty rat kredytu były uwzględniane informacje o koncie i dacie.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Money 2007 w pewnych sytuacjach ulega awarii. Zazwyczaj ten problem występuje podczas pobierania informacji o inwestycjach, z którymi jest skojarzony sam symbol bez nazwy.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Money 2007 zostaje zamknięty po odebraniu danych o inwestycjach z symbolem wyświetlanym na pasku giełdowym, zawierającym więcej niż 16 znaków.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Money podwaja pozycje inwestycyjne odebrane z pewnych źródeł.
 • Zapobiega błędowi w pliku Mnyob99.dll, którego przyczyną jest awaria połączenia online. Ten błąd uniemożliwia ponowne połączenie online w pliku danych programu Money.
 • Zapobiega awarii podczas aktualizowania programu Money 2007, gdy jest uruchomiony program Windows Internet Explorer 7.

  Uwaga: Aby rozwiązać ten problem, można również wybrać opcję automatycznego wykrywania ustawień serwera proxy przez program Windows Internet Explorer 7.

Dodatek SP2 dla programu Money 2007

Dodatek SP2 dla programu Money 2007 rozwiązuje następujące problemy:
 • Eliminuje problem występujący w systemie Windows Vista, który polega na tym, że nieustannie jest wyświetlany monit o pobranie aktualizacji dla programu Money 2007.
 • Na koniec aktualizacji wyświetla nowy tekst, który monituje o naciśnięcie klawisza ENTER zamiast kliknięcie przycisku OK, ponieważ przycisk OK nie pojawia się na wszystkich komputerach.
 • Na koniec aktualizacji wyświetla nowy tekst, który monituje o ponowne uruchomienie systemu Windows, jeśli występuje problem z zarejestrowaniem się w pliku programu Money po zainstalowaniu dodatku Service Pack.
 • Zawiera wszystkie aktualizacje zawarte w dodatku SP1 dla programu Money 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927811 — ostatni przegląd: 12/09/2015 08:08:40 — zmiana: 2.2

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbnomt kbceip KB927811
Opinia