Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu systemu Windows Vista wraz z systemem Windows XP w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych nie można uruchomić systemu Windows XP

Symptomy
Po zainstalowaniu systemu Windows Vista w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych wraz z systemem Microsoft Windows XP, podczas uruchamiania komputera przy użyciu systemu Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Zainstaluj ponownie kopię tego pliku.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli system Windows Vista zostanie zainstalowany na wcześniej nieprzydzielonym obszarze dysku poprzedzającym partycję, na której jest zainstalowany system Windows XP.

W tej sytuacji program Instalatora systemu Windows Vista tworzy nową partycję na nieprzydzielonym obszarze dysku. Ponieważ nowo utworzona partycja poprzedza partycję, na której jest zainstalowany system Windows XP, wpis w pliku Boot.ini dla instalacji systemu Windows XP wskazuje nieprawidłową partycję.

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Użytkownik posiada dysk twardy lub dysk 0, na którym znajduje się pewna ilość nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym poprzedzająca partycję z systemem Windows XP.
 • Plik Boot.ini systemu Windows XP wskazuje ścieżkę disk(0)partition(1) jako lokalizację plików startowych systemu Windows XP.
 • Program Instalatora systemu Windows Vista tworzy partycję na nieprzydzielonym obszarze dysku twardego.
W tym scenariuszu pliki startowe systemu Windows XP znajdą się teraz w ścieżce disk(0)partition(2). Jednakże plik Boot.ini nadal wskazuje ścieżkę disk(0)partition(1) jako lokalizację tych plików. W związku z tym nie można uruchomić systemu Windows XP.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania tego problemu należy zmodyfikować plik Boot.ini systemu Windows XP, aby wskazywał poprawną partycję. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom system Windows Vista.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 3. W menu Organizuj kliknij polecenie Opcje folderów i wyszukiwania.
 4. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Widok.
 5. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij opcję Pokaż ukryte pliki foldery, kliknij pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, aby je wyczyścić, kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), aby je wyczyścić, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz wyświetlać pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zlokalizuj, a następnie kliknij dysk systemowy systemu Windows XP. W programie Eksploratora Windows systemu Windows Vista będzie to prawdopodobnie dysk D.
 7. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy plik boot.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. W oknie dialogowym Właściwości: boot.ini kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 9. Kliknij kartę Właściciel, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

   Zezwolenie kontroli konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 10. Na liście Zmień właściciela na kliknij swój alias lub pozostaw wybraną opcję domyślną Administratorzy, a następnie kliknij cztery razy przycisk OK.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik boot.ini, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
 12. Zmodyfikuj ścieżkę Advanced RISC Computing (ARC) tak, aby odpowiadała poprawnej ścieżce partycji startowej systemu Windows XP. Jeśli na przykład program Instalatora systemu Windows Vista utworzył partycję na nieprzydzielonym obszarze dysku poprzedzającym partycję, na której jest zainstalowany system Windows XP, należy zwiększyć wartość partycji o jeden. Jeśli zatem plik Boot.ini zawiera wpis partition(1) wraz ze ścieżką ARC systemu operacyjnego Windows XP, zmodyfikuj ścieżkę ARC, aby była używana partition(2). W tej sytuacji ścieżka ARC jest podobna do następującej:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Zapisz zmiany w pliku Boot.ini, a następnie zamknij Notatnik.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ścieżek ARC, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102873 Plik BOOT.INI i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie
155222 Określanie ścieżki ARC
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289022 Jak edytować plik Boot.ini w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927817 — ostatni przegląd: 09/27/2007 16:09:00 — zmiana: 2.0

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • kbtshoot kbbug kbenv kbprb kbpending kbexpertisebeginner KB927817
Opinia