Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS07-016: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowsze aktualizacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn MS07-016 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn zawiera wszystkie ważne informacje o aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje rozmieszczania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Przed załadowaniem formantów ActiveX jest wyświetlany monit.

  Uwaga: W witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane, występuje następujący problem: Ten problem można rozwiązać przy użyciu technik opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Pewne formanty ładowane na stronie Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem ze zbiorczą aktualizacją zabezpieczeń 910620 (MS06-004)

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poszczególne aktualizacje można instalować w zależności od systemu operacyjnego i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Poprawki GDR (General Distribution Release)

 • 928089 Komputer może bardzo wolno reagować na polecenia podczas oceniania zawartości strony sieci Web przez filtr witryn wyłudzających informacje w programie Internet Explorer 7
 • 926046 POPRAWKA: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-042 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003: „Odmowa uprawnień”
 • 927357 POPRAWKA: Program konfiguracyjny aplikacji nie jest uruchamiany, a klucz rejestru RunOnceEx jest czyszczony po ponownym uruchomieniu komputera z programem Internet Explorer 7
 • 925683 POPRAWKA: W programie Internet Explorer 6 zdarzenie OnChange nie występuje w polu podczas zmiany znaku „ß” na znaki „ss” lub zmiany znaków „ss” na znak „ß”
 • 928387 Program Internet Explorer 6 przestaje odpowiadać po kliknięciu łącza na stronie sieci Web
 • 925418 POPRAWKA: Podczas korzystania z programu Internet Explorer 6 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP, wyświetlany jest komunikat o błędzie:
 • 928492 POPRAWKA: Uwierzytelnienie nazwy i hasła użytkownika może się nie powieść podczas próby zalogowania się do witryny sieci Web, która używa identyfikatora Windows Live ID na komputerze z programem Internet Explorer 6
 • 930228 Obcięta lub zmieniona wersja oryginalnej nazwy pliku jest wyświetlana w oknie dialogowym Zapisywanie strony sieci Web w programie Windows Internet Explorer 7
 • 925973 POPRAWKA: Pasek postępu sygnalizuje aktywność nawet po zwróceniu danych z serwera, gdy formularz jest przesyłany do obiektu iframe w programie Internet Explorer 6
 • 924764 Program Internet Explorer 6 przestaje odpowiadać podczas próby drukowania lub wyświetlenia podglądu strony sieci Web na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 928090 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawki programu Internet Explorer oraz pliki GDR (General Distribution Release). Jeżeli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 928090 zainstaluje pliki GDR. Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują. Poprawki mogą być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania poprawek uwzględnionych w aktualizacji zabezpieczeń 928090, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga: Oprócz zainstalowania plików poprawek należy zapoznać się z artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonym z określoną instalowaną poprawką, aby uzyskać informacje na temat modyfikacji rejestru wymaganej do włączenia określonej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki lub ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928090 — ostatni przegląd: 11/21/2007 01:40:35 — zmiana: 2.5

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbvistasp1fix kbresolve kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB928090
Opinia
tml>