Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak określić wersję zainstalowanego produktu Microsoft Office 2007. Podano także numery wersji oryginalnego wydania.
Więcej informacji
Aby określić wersję zainstalowanego produktu Office 2007, użyj jednej z podanych niżej metod:

Metoda 1: Użycie apletu „Dodaj lub usuń programy” w Panelu sterowania w systemie Windows XP i Windows Serwer 2003 lub elementu Programy w systemie Windows Vista.

Systemy Windows XP i Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście zainstalowanych produktów kliknij, aby zaznaczyć produkt Office 2007.
 3. Kliknij łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej, aby określić wersję zainstalowanego produktu.
Aby sprawdzić zainstalowane aktualizacje, w tym dodatki Service Pack, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokaż aktualizacje.
 3. Na liście zainstalowanych produktów zlokalizuj produkt Office 2007. Wszelkie zainstalowane aktualizacje produktu będą wymienione poniżej jego nazwy.

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W menu Organizuj kliknij pozycję Okienko szczegółów poniżej opcji Układ.
 3. Sprawdź informacje poniżej pozycji Programy i funkcje.
Aby sprawdzić zainstalowane aktualizacje, w tym dodatki Service Pack, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście Zadania w lewym okienku kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, aby wyświetlić listę zainstalowanych aktualizacji, w tym dodatków Service Pack.

Metoda 2: Weryfikacja wersji we właściwościach pliku wykonywalnego

Aktualizacje publiczne i poprawki inne niż dodatki Service Pack nie zmieniają wersji zainstalowanego produktu. Aby zweryfikować wersję pliku wykonywalnego lub innego podstawowego pliku aplikacji, można wyświetlić właściwości pliku.

Uwaga: Jeśli aktualizacja nie zawiera zaktualizowanej wersji pliku wykonywalnego programu, należy wyświetlić dokumentację dołączoną do aktualizacji, aby ustalić, które pliki zostały zaktualizowane. Następnie należy sprawdzić wersje zaktualizowanych plików.

Domyślnie programy pakietu Office 2007 są zlokalizowane w następującym folderze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Domyślnie plik Mso.dll jest zlokalizowany w następującym folderze:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12
Oryginalne wydanie i dodatki Service Pack programów pakietu Office 2007 mają następujące nazwy i numery wersji plików wykonywalnych:
Nazwa produktu pakietu Office 2007Nazwa plikuWersja oryginalnego wydaniaWersja dodatku SP1
Pakiet Microsoft Office 2007Mso.dll12.0.4518.101412.0.6213.1000
Microsoft Office Access 2007Msaccess.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Excel 2007Excel.exe12.0.4518.101412.0.6214.1000
Microsoft Office Groove 2007Groove.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office InfoPath 2007InfoPath.exe12.0.4518.101412.0.6214.1000
Microsoft Office OneNote 2007OneNote.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Outlook 2007Outlook.exe12.0.4518.101412.0.6212.1000
Microsoft Office PowerPoint 2007PowerPnt.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Project 2007WinProj.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Publisher 2007Mspub.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office SharePoint Designer 2007Spdesign.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Word 2007WinWord.exe12.0.4518.101412.0.6211.1000
Microsoft Office Visio 2007VisLib.dll12.0.4518.101412.0.6211.1000
Aby zlokalizować plik wykonywalny w celu ustalenia wersji zainstalowanego produktu Office 2007, wykonaj następujące kroki:

Systemy Windows XP i Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "%programfiles%\Microsoft Office\Office12" w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik wykonywalny lub plik podstawowy w folderze.

  Uwaga: W zależności od ustawień systemu Windows rozszerzenie nazwy pliku exe może nie być wyświetlane.
Uwaga: Plik Mso.dll znajduje się w innym folderze. Aby zlokalizować ten plik, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "%programfiles%\Common Files\microsoft shared\OFFICE12" w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik Mso.dll w folderze.

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz "%programfiles%\Microsoft Office\Office12" w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik wykonywalny lub plik podstawowy w folderze.

  Uwaga: W zależności od ustawień systemu Windows rozszerzenie nazwy pliku exe może nie być wyświetlane.
Uwaga: Plik Mso.dll znajduje się w innym folderze. Aby zlokalizować ten plik, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz "%programfiles%\Common Files\microsoft shared\OFFICE12" w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik Mso.dll w folderze.

Metoda 3: Użycie okna dialogowego Microsoft Nazwa_produktu – informacje

Okno dialogowe Microsoft Nazwa_produktu – informacje zawiera następujące informacje:
 • Nazwa programu
 • Numer wersji pliku wykonywalnego programu
 • Numer wersji pliku Mso.dll
Plik Mso.dll zawiera wiele informacji używanych przez wszystkie aplikacje pakietu Office. Na ogół, gdy jest aktualizowany plik wykonywalny programu, plik Mso.dll jest także modyfikowany.Dlatego są wyświetlane oba numery wersji.

Na przykład podczas wyświetlania okna dialogowego Microsoft Office Excel – informacje w wersji wydania programu Excel 2007 są wyświetlane następujące informacje:
Microsoft Office Excel 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014)
Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft Nazwa programu – informacje w programach korzystających ze Wstążki, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie, którego wersję chcesz zweryfikować, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Nazwa_programu.
 2. Kliknij polecenie Zasoby, a następnie kliknij polecenie Informacje.
Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft Nazwa_programu – informacje w programach niekorzystających ze Wstążki, kliknij polecenie Informacje w menu Pomoc.

Ważne:
 • Można zastosować poprawkę lub aktualizację publiczną zawierającą poprawki dostarczone w najnowszym dodatku Service Pack. Poprawki również mogą aktualizować plik Mso.dll.
 • Nie wszystkie aktualizacje zmieniają numer wersji wymieniony w oknie dialogowym Microsoft Nazwa_programu – informacje. Dlatego należy sprawdzić właściwości pliku wykonywalnego programu.
OFF12 OFF2007 Office2007 Office 2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928116 — ostatni przegląd: 05/13/2010 17:03:04 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB928116
Opinia