Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak analizować wpisy pliku dziennika generowane przez program Microsoft Windows Resource Checker (SFC.exe) w systemie Windows Vista

WPROWADZENIE
W tym artykule wyjaśniono, jak analizować wpisy dziennika generowane przez program Microsoft Windows Resource Checker (SFC.exe) w systemie Windows Vista.
Więcej informacji

Omówienie

Program SFC.exe ułatwia rozwiązywanie problemów z awariami występującymi w części trybu użytkownika systemu Windows Vista. Awarie tego typu mogą być związane z brakującymi lub uszkodzonymi plikami systemu operacyjnego.

Program SFC.exe wykonuje następujące operacje:
 • Sprawdza, czy nie zostały zmienione pliki systemu Windows Vista, które nie podlegają konfiguracji. Sprawdza także, czy te pliki są zgodne z zawartą w systemie operacyjnym definicją plików, które powinny być zainstalowane na komputerze.
 • Gdy jest to możliwe, naprawia pliki systemu Windows Vista, które nie podlegają konfiguracji.

Jak analizować plik dziennika wygenerowany przez program SFC.exe

Jak wyświetlić plik dziennika

Program SFC.exe zapisuje szczegóły każdej operacji sprawdzania i naprawy w pliku CBS.log. Każdy wpis programu SFC.exe w tym pliku ma etykietę [SR]. Plik CBS.log znajduje się w folderze %windir%\Logs\CBS (w katalogu systemu Windows).

Uwaga Usługa Instalator modułów systemu Windows również zapisuje informacje w tym pliku. Ta usługa instaluje opcjonalne funkcje, aktualizacje i dodatki Service Pack.

Aby odnaleźć wpisy programu SFC.exe, można wyszukać etykiety [SR]. Aby wykonać takie wyszukiwanie i przekierować jego wyniki do pliku tekstowego, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz polecenie cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log > sfcdetails.txt
Plik Sfcdetails.txt zawiera wpisy rejestrowane przy każdym uruchomieniu programu SFC.exe na komputerze.

Jak interpretować wpisy pliku dziennika

Program SFC.exe sprawdza pliki w grupach po 100. Z tego powodu wpisy programu SFC.exe zawierają wiele grup. Każdy wpis ma następujący format:
datagodzinatyp_wpisu szczegóły
Następujący przykładowy fragment pliku CBS.log wskazuje, że program SFC.exe nie wykrył żadnych problemów z plikami systemu Windows Vista:
<data> <godzina>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components <data> <godzina>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction <data> <godzina>, Info  CSI  00000009 [SR] Verify complete <data> <godzina>, Info  CSI  0000000a [SR] Verifying 100 (0x00000064) components <data> <godzina>, Info  CSI  0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction <data> <godzina>, Info  CSI  0000000d [SR] Verify complete <data> <godzina>, Info  CSI  0000000e [SR] Verifying 100 (0x00000064) components <data> <godzina>, Info  CSI  0000000f [SR] Beginning Verify and Repair transaction <data> <godzina>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete <dodatkowe wpisy> <dodatkowe wpisy> <data> <godzina>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete
Następujący przykładowy fragment pliku CBS.log wskazuje, że program SFC.exe wykrył problemy z plikami systemu Windows Vista:
<data> <godzina>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components <dodatkowe wpisy> <dodatkowe wpisy> <data> <godzina>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction <data> <godzina>, Info  CSI  00000008 [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:108{54}]"\??\E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO"\[l:20{10}]"dao360.dll" from store <data> <godzina>, Info  CSI  0000000a [SR] Verify complete
Uwaga Wpisy w pliku dziennika przygotowywanym przez program SFC.exe informują, że program naprawia zmieniony plik, jednak podczas weryfikacji plików nie następuje naprawa.

W poniższej tabeli przedstawiono inne komunikaty, które mogą zostać zarejestrowane we wpisach programu SFC.exe w pliku CBS.log po zakończeniu weryfikacji.
WpisPrzykładWyjaśnienie
Cannot repair member file szczegóły plikuCannot repair member file [l:14{7}]"url.dll" of Microsoft-Windows-IE-WinsockAutodialStub, Version = 6.0.5752.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeNTen wpis wskazuje, że zawartość pliku nie jest zgodna z definicją tego pliku w systemie operacyjnym. W takiej sytuacji program SFC.exe nie może naprawić pliku.
Repaired file szczegóły pliku by copying from backupRepaired file \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:24{12},l:18{9}]"netnb.inf" by copying from backupTen wpis oznacza problem z plikiem. Program SFC.exe może naprawić ten plik przez skopiowanie wersji z kopii zapasowej prywatnego magazynu systemu.
Repairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from storeRepairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from storeTen wpis oznacza problem z plikiem. Program SFC.exe może naprawić ten plik przez skopiowanie wersji z magazynu systemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928228 — ostatni przegląd: 06/30/2009 17:31:07 — zmiana: 1.5

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbexpertiseadvanced kbfilesystems kbhowto kbinfo KB928228
Opinia