Pakiet instalacyjny programu Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano pakiet instalacyjny programu Microsoft Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista. Tę przygotowaną do publikacji w sieci Web (RTW, Release-To-Web) wersję programu Windows PowerShell 1.0 można instalować tylko w oryginalnie wydanych wersjach systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Program Windows PowerShell 1.0 jest nową powłoką wiersza polecenia opartą na zadaniach i językiem skryptów zaprojektowanym zgodnie z wymaganiami dotyczącymi administrowania systemami. Program Windows PowerShell, zgodny z architekturą .NET Framework, ułatwia specjalistom IT i zaawansowanym użytkownikom kontrolowanie i automatyzowanie administracji systemu operacyjnego Windows i aplikacji uruchamianych w systemie Windows.

Administratorzy korzystający z programu Windows PowerShell mogą zarządzać systemami, wpisując indywidualne polecenia lub uruchamiając skrypty automatyzujące zadania związane z zarządzaniem. Programy Exchange Server 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Data Protection Manager V2 i System Center Virtual Machine Manager używają programu Windows PowerShell do zwiększania efektywności i wydajności.

W programie Windows PowerShell uwzględniono następujące składniki:
 • Sto dwadzieścia dziewięć standardowych programów narzędziowych („cmdlets”) służących do wykonywania typowych zadań związanych z administrowaniem systemami, takich jak zarządzanie rejestrem, usługami, procesami, oraz dzienniki zdarzeń i funkcje umożliwiające korzystanie z Instrumentacji zarządzania Windows.
 • Język skryptów oparty na zadaniach oraz obsługa istniejących skryptów i narzędzi wiersza polecenia.
 • Spójny projekt. Narzędzia („cmdlets”) programu Windows PowerShell i magazyny danych systemowych korzystają ze wspólnej składni i konwencji nazewnictwa, dlatego dane można w łatwy sposób udostępniać, a dane wyjściowe narzędzia można wykorzystać jako dane wejściowe innego narzędzia bez konieczności ponownego formatowania lub edytowania danych.
 • Korzystając z uproszczonej, opartej na poleceniach nawigacji w systemie operacyjnym, użytkownicy mogą przeglądać rejestr oraz inne magazyny danych przy użyciu tych samych technik, które są używane do przeglądania systemu plików.
 • Zaawansowane funkcje edytowania obiektów. Obiekty można edytować bezpośrednio albo wysyłać je do innych narzędzi lub baz danych.
 • Interfejs przystosowany do rozbudowy. Niezależni dostawcy oprogramowania i deweloperzy aplikacji klasy enterpise mogą tworzyć niestandardowe narzędzia służące do administrowania ich oprogramowaniem.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Windows PowerShell, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania systemowe

 • System Windows Vista (tylko oryginalnie wydana wersja)
Program Windows PowerShell wymaga architektury Microsoft .NET Framework 2.0. Architekturę .NET Framework 2.0 uwzględniono w systemie Windows Vista.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Ponowne uruchamianie komputera po zainstalowaniu programu Windows PowerShell 1.0 w systemie Windows Vista nie jest konieczne.

Funkcje językowe

Ten pakiet instalacyjny jest przeznaczony dla wszystkich wersji językowych systemu Windows Vista. Dotyczy to wersji dla języka angielskiego, wersji zlokalizowanych i pakietów języka interfejsu (LIP).

Pakiet instalacyjny z usługami opartymi na składnikach dla programu Windows PowerShell 1.0 automatycznie instaluje pakiet językowy programu Windows PowerShell 1.0 zgodny z ustawieniami regionalnymi wybranymi dla systemu operacyjnego.

Program Windows PowerShell 1.0 został całkowicie zlokalizowany w następujących językach:
 • chiński uproszczony
 • chiński tradycyjny
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • włoski
 • japoński
 • koreański
 • portugalski (Brazylia)
 • rosyjski
 • hiszpański
Uwaga: W przypadku ustawień regionalnych skojarzonych z innymi językami interfejs użytkownika programu Windows PowerShell 1.0 jest wyświetlany w języku bazowym lub języku angielskim.

Odinstalowywanie programu Windows PowerShell

Aby odinstalować program Windows PowerShell 1.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście zadań kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Na liście aktualizacji do instalacji, w grupie Microsoft Windows kliknij dwukrotnie pozycję Windows PowerShell(TM) 1.0, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć program Windows PowerShell 1.0.
Aby wyłączyć program Windows PowerShell 1.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście zadań kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 3. Wyczyść pole wyboru dla programu Windows PowerShell.

Pobieranie programu Windows PowerShell

Aby pobrać program Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista, wybierz pakiet instalacyjny dla używanej platformy.
Program Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista (wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x86)
PobierzPobierz pakiet programu Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista (wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x86) teraz.
Program Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista (wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x64)
PobierzPobierz pakiet programu Windows PowerShell 1.0 dla systemu Windows Vista (wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x64) teraz.

Firma Microsoft przeskanowała te pliki w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Foldery instalacyjne

Program Windows PowerShell 1.0 jest instalowany w następujących folderach. Nie można konfigurować lokalizacji folderu instalacyjnego programu Windows PowerShell.
Uwaga: W następujących przykładach %windir% reprezentuje folder systemu Windows. Zazwyczaj jest to folder C:\Windows.
W 32-bitowych wersjach systemu Windows program Windows PowerShell 1.0 jest instalowany w następującym folderze:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
W 64-bitowych wersjach systemu Windows program Windows PowerShell 1.0 jest instalowany w następującym folderze:
%windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Pliki zasobów są instalowane w podfolderze folderu instalacyjnego specyficznym dla ustawień regionalnych. Na przykład pliki zasobów dla niemieckiej wersji programu Windows PowerShell 1.0 są instalowane w następującym folderze:
%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\de-DE
Pliki Pomocy są instalowane w specyficznym dla ustawień regionalnych podfolderze folderu Documents w folderze instalacyjnym. Na przykład pliki Pomocy dla japońskiej wersji programu Windows PowerShell 1.0 są instalowane w następującym folderze:
%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Documents\ja-JP

Instalowane pliki

Następujące pliki są instalowane z programem Windows PowerShell 1.0:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.xml.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt
 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt
 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt
 • About_regular_expression.help.txt
 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt
 • About_types.help.txt
 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.security.dll
 • Microsoft.powershell.security.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.resources.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.powershell.security.resources.dll
 • System.management.automation.resources.dll
 • System.management.automation.dll
 • System.management.automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • Pwrshmsg.dll.mui
 • Powershell.exe
 • Powershell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928439 — ostatni przegląd: 03/13/2007 18:59:16 — zmiana: 1.3

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced atdownload kbinfo KB928439
Opinia