POPRAWKA: Uwierzytelnienie nazwy i hasła użytkownika może się nie powieść podczas próby zalogowania się do witryny sieci Web, która używa identyfikatora Windows Live ID na komputerze z programem Internet Explorer 6

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Wykorzystywany jest komputer z systemem Microsoft Windows XP oraz programem Microsoft Internet Explorer 6. Ponadto na komputerze uruchomiona jest aplikacja oparta na systemie Windows, która korzysta z rozszerzeń Microsoft Internet Extensions dla platformy Win32 (Wininet.dll). Taką aplikacją jest program Microsoft Office Outlook 2007. Z tego komputera następuje próba zalogowania się do witryny sieci Web, która korzysta z identyfikatora Windows Live ID. W tym scenariuszu uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła może się nie powieść lub proces obsługujący plik Wininet.dll może przestać odpowiadać.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu stosowania poprawek uwzględnionych w zbiorczych aktualizacjach zabezpieczeń programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga: Ta poprawka została uwzględniona w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 928090 oraz w nowszych aktualizacjach zbiorczych programu Internet Explorer. Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń 928090 jest opisana w biuletynie zabezpieczeń MS07-016.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Wininet.dll6.0.2900.3038664,57620-Nov-200614:03
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biuletynu MS07-016, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928492 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:58:05 — zmiana: 1.3

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbie600sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc KB928492
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)