Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System plików uwzględniający wielkość liter przestaje uwzględniać wielkość liter po zainstalowaniu aktualizacji programu .NET Framework 2.0

Streszczenie
Po zainstalowaniu aktualizacji programu Microsoft .NET Framework 2.0 system plików przestaje uwzględniać wielkość liter.
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik włącza funkcję uwzględniania wielkości liter w systemie plików Microsoft Windows w celu umożliwienia współdziałania systemów Windows i UNIX. Po zainstalowaniu aktualizacji programu Microsoft .NET Framework 2.0 ponownie uruchamia komputer. W tym scenariuszu system plików przestaje uwzględniać wielkość liter. W związku z powyższym mogą być wyświetlane komunikaty o błędach w aplikacjach, które są zależne od wielkości liter. Ponadto może to spowodować utratę danych, ponieważ niespodziewane wyłączenie funkcji uwzględniania wielkości liter powoduje niezamierzone zastąpienie plików.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest problem z Instalatorem oryginalnego programu .NET Framework 2.0, w wyniku którego wartość klucza rejestru
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
jest ustawiana na 1. Klucz rejestru
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
określa, czy system plików ma uwzględniać wielkość liter. Jeśli wartość klucza rejestru jest ustawiona na 1, system plików nie uwzględnia wielkości liter. Jeśli wartość klucza rejestru jest ustawiona na 0, system plików uwzględnia wielkość liter.

Sposób działania aktualizacji Instalatora Windows powoduje, że podczas każdej aktualizacji zmiany w Instalatorze oryginalnego programu .NET Framework 2.0 są wprowadzane od nowa. Dlatego wartość klucza rejestru jest ustawiona na 0, podobnie jak w Instalatorze programu .NET Framework. Takie zachowanie może spowodować zastąpienie wartości skonfigurowanej w tym kluczu przez użytkownika. Na przykład, jeśli wartość tego klucza rejestru została ustawiona na 0, aby system plików uwzględniał wielkość liter, a następnie zainstalowana została aktualizacja do programu .NET Framework 2.0 wydana przed 27 listopada 2006 roku, to po zainstalowaniu tej aktualizacji wartość klucza rejestru będzie ustawiona na 1. W wyniku takiego ustawienia system przestaje uwzględniać wielkość liter.

Uwaga: Ten problem nie występuje w przypadku aktualizacji programu .NET Framework 2.0 wydanych po 27 listopada 2006 roku.
Obejście problemu
Jeśli wartość klucza rejestru
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
zostanie celowo ustawiona na 0 w związku z koniecznością uwzględniania wielkości liter przez system plików, a aktualizacja programu .NET Framework 2.0 spowoduje przywrócenie wartości 1, należy ręcznie ustawić wartość tego klucza rejestru na 0. Następnie należy ponownie uruchomić system, aby zmiany zostały wprowadzone. Na przykład, jeśli serwer jest serwerem NFS w środowisku heterogenicznym, a wartość klucza rejestru jest ustawiona na 1, można ustawić tę wartość na 0 ręcznie.

Uwaga: W przypadku ponownego zainstalowania programu .NET Framework 2.0 albo naprawienia lub ponownego zainstalowania jakichkolwiek aktualizacji programu .NET Framework 2.0 wydanych przed 27 listopada 2006 roku konieczne będzie ponowne ręczne wprowadzenie zmiany.
kbsecurity kbprb case insensitive insensitivity .NET Framework 2.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929110 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:58:56 — zmiana: 1.6

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Edition, Microsoft .NET Framework 2.0 IA64 Edition

  • kbtshoot kbsecurity kbprb KB929110
Opinia
0].appendChild(m);