Komputery z systemem Windows Server 2003 i komputery z systemem Windows XP, na których skonfigurowano strefą czasową Australii Zachodniej, nie są przełączane na czas letni 3 grudnia 2006 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputery z systemem Windows Server 2003 i systemem Windows XP, na których skonfigurowano strefą czasową Australii Zachodniej, nie są przełączane na czas letni 3 grudnia 2006 roku.

Uwaga: Nazwa wyświetlana strefy czasowej Australii Zachodniej w oknie dialogowym Właściwości daty i godziny to (GMT+08:00) Perth.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ stan Australia Zachodnia wprowadził ostatnio czas letni w trybie próbnym na następne trzy lata. Próba rozpocznie się o godzinie 02:00 3 grudnia 2006 roku. Strefa czasowa Australii Zachodniej w systemie Windows Server 2003 i Windows XP nie jest skonfigurowana do przełączenia na czas letni 3 grudnia 2006 roku.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje dotyczące aktualizacji systemu Windows Server 2003

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x86

PobierzPobierz pakiet 929120 teraz.

System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium

PobierzPobierz pakiet 929120 teraz.

System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64

PobierzPobierz pakiet 929120 teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaplanowano uwzględnienie tej aktualizacji w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Server 2003.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.61658 36827-lis-200608:59x86BrakRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.61658 36827-lis-200609:17x86BrakRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.284060 92827-lis-200609:30x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.284060 92827-lis-200609:51x86SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.616124 41629-lis-200604:56IA-64BrakRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.61658 36829-lis-200604:56x86BrakWOW
Tzchange.exe5.2.3790.616124 41629-lis-200604:56IA-64BrakRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.61658 36829-lis-200604:56x86BrakWOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136 19229-lis-200605:02IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200605:02x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136 19229-lis-200604:56IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200604:56x86SP1WOW
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.284084 99229-lis-200605:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200605:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084 99229-lis-200604:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200604:57x86SP1WOW

Informacje dotyczące aktualizacji systemu Windows XP

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

System Windows XP

PobierzPobierz pakiet 929120 teraz.

System Windows XP Professional x64 Edition

PobierzPobierz pakiet 929120 teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.Ta aktualizacja zostanie uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla systemu Microsoft Windows XP.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP Professional x64 Edition należy zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows XP.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.1.2600.304260 41627-lis-200608:45x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.304260 41627-lis-200610:25x86SP2SP2QFE
System Windows XP Professional x64 Edition
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Tzchange.exe5.2.3790.284084 99229-lis-200605:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200605:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084 99229-lis-200604:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060 92829-lis-200604:57x86SP1WOW
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Dla strefy czasowej Australii Zachodniej używany będzie następujący harmonogram przełączania czasu letniego w 2007 roku:
  • Zegary będą przesuwane o jedną godzinę wstecz o godzinie 02:00 25 marca 2007 roku w celu zmiany na czas standardowy.
  • Zegary będą przesuwane o jedną godzinę do przodu o godzinie 02:00 3 grudnia 2007 roku w celu zmiany na czas letni.

Ustawienia czasu letniego i strefy czasowej

Nazwa podklucza rejestruNazwa wyświetlanaNazwa czasu letniegoNazwa czasu standardowegoRozpoczęcie czasu letniegoZakończenie czasu letniegoWartość wpisu TZI
W. Australia Standard Time (GMT+08:00) PerthW. Australia Daylight TimeW. Australia Standard Time3 grudnia 2006 o godzinie 02:00:00 25 marca 2007 o godzinie 02:00:00hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Ta aktualizacja modyfikuje istniejącą strefę czasową w rejestrze, aby odzwierciedlić oficjalną datę zmiany na czas letni w 2006 roku dla strefy czasowej Australii Zachodniej zgodnie z tą tabelą.

Uwagi:
  • Jeżeli funkcja Aktualizacje automatyczne jest włączona na komputerze, na którym skonfigurowano jedną z pięciu stref czasowych Australii, wykonywanie dodatkowych czynności nie jest konieczne. Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne, począwszy od 12 grudnia 2006 roku.
  • Aktualizacja dla strefy czasowej Australii Zachodniej, opisana w tym artykule, nie jest uwzględniona w aktualizacji stref czasowych w 2007 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows, która zostanie wydana 12 grudnia 2006 roku. Zmiana strefy czasowej Australii Zachodniej została uwzględniona w obowiązujących przepisach po utworzeniu aktualizacji stref czasowych w 2007 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie obu aktualizacji w celu zapewnienia dostępności najnowszych danych stref czasowych na komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji stref czasowych w 2007 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931836 February 2007 cumulative time zone update for Microsoft Windows operating systems
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
win2003 winxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929120 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:22:38 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB929120
Opinia