Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Stacja dysków CD lub DVD nie działa zgodnie z oczekiwaniami na komputerze uaktualnionym do systemu Windows Vista

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Stacja dysków CD lub DVD nie może odczytać lub zapisać nośnika umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom terazNarzędzie do rozwiązywania problemów Stacja dysków CD lub DVD nie może odczytać lub zapisać nośnika umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom teraz Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
Po ponownym uruchomieniu komputera stacja dysków CD lub DVD nie działa w oczekiwany sposób. Ten problem może występować w jednej z następujących sytuacji:
 • Komputer został uaktualniony do systemu Windows Vista.
 • Zainstalowano dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista.
 • Zainstalowano lub odinstalowano aplikacje, które mają sterownik filtra CD/DVD.
Przyczyna
Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:
 • Migracja sterowników filtrów w stosie magazynowania dysków CD i DVD do systemu Windows Vista nie powiodła się.
 • Odinstalowano oprogramowanie do obsługi dysków CD, które nie może poprawnie usunąć własnych wpisów z rejestru.
 • Zainstalowano oprogramowanie, które powoduje dodanie do stosu magazynowania dysków CD i DVD sterowników filtrów zakłócających działanie istniejących filtrów.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, usuń odpowiednie sterowniki filtrów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Przestroga Może istnieć wiele wystąpień podklucza rejestru wymienionego w kroku 2. Przed zmodyfikowaniem wartości UpperFilters i LowerFilters należy się upewnić, że wybrano odpowiedni podklucz rejestru. Aby sprawdzić, czy znajdujesz się w odpowiednim podkluczu rejestru, upewnij się, że wartość danych podklucza Default to DVD/CD-ROM, a wartość danych podklucza Class to CDROM.
 3. W przypadku wpisu UpperFilters kliknij prawym przyciskiem myszy wpis UpperFilters w prawym okienku, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wpisu rejestru UpperFilters kliknij przycisk Tak.
 5. W przypadku wpisu LowerFilters kliknij prawym przyciskiem myszy wpis LowerFilters w prawym okienku, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wpisu rejestru LowerFilters kliknij przycisk Tak.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga: Po usunięciu wpisu rejestru UpperFilters oraz wpisu rejestru LowerFilters niektóre programy, takie jak programy do nagrywania dysków CD, mogą przestać funkcjonować. W takim przypadku należy ponownie zainstalować niedziałające programy. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z dostawcą programu w celu sprawdzenia, czy jest dostępna jego aktualizacja.

Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowników filtrów, które mogą być ładowane w systemie Windows Vista, uruchom program DevCon. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uzyskaj i wyodrębnij program DevCon. Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
  Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet DevCon.Data wydania: 29-sty-2003
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania i używania tego programu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  311272 Narzędzie wiersza polecenia DevCon jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do Menedżera urządzeń
 2. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia zmień katalog na ten, do którego zostały wyodrębnione pliki programu DevCon.
 4. Wpisz devcon stack gencdrom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Wyświetlone zostaną informacje podobne do następujących:
IDE\CDROM<nazwa>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <nazwa>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <nazwa sterownika> Controlling service: cdrom Lower filters: <nazwa sterownika> 1 matching device(s) found.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnego problemu, który może wystąpić na komputerze z systemem Microsoft Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314060 Po usunięciu programu do nagrywania dysków CD lub DVD w systemie Windows XP nie można uzyskać dostępu do stacji dysków CD lub DVD albo zwracany jest komunikat o błędzie z kodem błędu 31
optyczne stacje dysków
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929461 — ostatni przegląd: 09/26/2011 06:58:00 — zmiana: 6.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461
Opinia