Jak włączyć hibernację na komputerze z systemem Windows Vista?

Opis problemu
Użytkownik chcący włączyć hibernację na komputerze z systemem Windows Vista może napotkać jeden lub więcej z następujących problemów:
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w menu opcji zasilania menu StartPrzycisk Start.
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows.

  Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe Zamykanie systemu Windows, naciśnij klawisze ALT+F4.
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w menu przycisku zasilania, które pojawia się na bezpiecznym pulpicie.

  Uwaga Do menu przycisku zasilania na bezpiecznym pulpicie można uzyskać dostęp podczas wylogowywania się z systemu Windows Vista.
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć. Aby ustalić, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji, zobacz sekcję Więcej informacji.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Aby można było włączyć plik hibernacji, na dysku systemowym musi być co najmniej tyle wolnego miejsca, ile jest pamięci fizycznej w komputerze. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, po uruchomieniu tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej zostanie zwrócony następujący błąd:
This "Fix it" does not apply to your system. (Ta poprawka automatyczna nie ma zastosowania do tego systemu).

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:
 • Użyto narzędzia Oczyszczanie dysku do usunięcia Oczyszczarki plików hibernacji.
 • Komputer nie obsługuje funkcji hibernacji.
 • Funkcja hibernacji jest wyłączona.
 • Jest włączona funkcja uśpienia hybrydowego.

  Uwaga Funkcja uśpienia hybrydowego wprowadza komputer w stan uśpienia i generuje plik hibernacji, jeśli użytkownik wybrał opcję Uśpienie w dowolnym menu opcji zasilania. Dlatego opcja Hibernacja nie pojawia się jako opcja zasilania przy włączonej funkcji uśpienia hybrydowego.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć narzędzia PowerCfg w celu włączenia funkcji hibernacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu używania narzędzia PowerCfg w celu ustalenia, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji, zobacz sekcję Więcej informacji.
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg command w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W wierszu polecenia wpisz powercfg /hibernate on.
Więcej informacji
Narzędzia PowerCfg można również użyć w celu ustalenia, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg command w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W wierszu polecenia wpisz powercfg /a.
Narzędzie PowerCfg generuje dane wyjściowe podobne od następujących:
Następujące stany uśpienia są dostępne w tym systemie: Wstrzymanie (S1 S3) Hibernacja Uśpienie hybrydowe Następujące stany uśpienia są niedostępne w tym systemie: Wstrzymanie (S2) Oprogramowanie układowe systemu nie obsługuje tego stanu wstrzymania.
Stany uśpienia wymieniane jako dostępne i niedostępne zależą od sprzętu komputera.

Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928897 Po skorzystaniu z narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows Vista funkcje uśpienia hybrydowego i hibernacji są niedostępne
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów ze zużyciem energii i czasem pracy baterii w systemie Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929658 — ostatni przegląd: 09/25/2011 02:25:00 — zmiana: 6.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658
Opinia