Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2005

WPROWADZENIE
Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Zawierają one poprawki i aktualizacje oprogramowania. Dodatki Service Pack mogą również zawierać systemowe narzędzia administracyjne, sterowniki oraz składniki dodatkowe. Te aktualizacje i składniki są powiązane ze sobą w celu ułatwienia pobierania.

Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed instalacją najnowszego dodatku nie trzeba instalować żadnych wcześniejszych dodatków.
Więcej informacji

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Visual Studio 2005

Data wydania: 14 grudnia 2006

Jak uzyskać dodatek Service Pack

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Visual Studio 2005, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać listę usterek naprawianych przez dodatek SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918526 List of bugs that are fixed in Visual Studio 2005 Service Pack 1

Informacje o wersji

Aby wyświetlić informacje o wersji dodatku SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928957 Visual Studio 2005 Service Pack 1 release notes
vs2005sp1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929697 — ostatni przegląd: 05/15/2011 13:57:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition

  • kbhowto atdownload kbgetsp kbinfo KB929697
Opinia