Problem związany z niską jakością wideo lub powolnym działaniem w przypadku użycia funkcji Windows Media Extender na komputerze z systemem Windows Vista w sieci domowej, korzystającej z przełącznika sieci Gigabit Ethernet

Symptomy
Komputer z systemem Windows Vista jest połączony z siecią domową za pośrednictwem przełącznika sieci Gigabit Ethernet. Po użyciu funkcji urządzenia Windows Media Center Extender na komputerze może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Słaba jakość wideo
 • Niska wydajność
 • Nieodtwarzanie zawartości wideo
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy pojemność buforu przełącznika sieci Gigabit Ethernet jest niewystarczająca. Jeśli sterowanie przepływem jest wyłączone, wiele przełączników sieci Gigabit Ethernet używanych przez użytkowników indywidualnych nie może obsłużyć dużego przepływu strumieni wideo w urządzeniu Media Center Extender przy połączeniu o przepustowości od 1 gigabita do 100 megabitów (100 Mb/s). Połączenie gigabitowe zapewnia prędkość przepływu wynoszącą 1000 megabitów na sekundę (Mb/s).
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Zmień szybkość łącza na 100 Mb/s, pełny dupleks

Aby zmienić szybkość łącza na 100 Mb/s, pełny dupleks, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz ncpa.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję ncpa.cpl na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy gigabitowe połączenie sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Na karcie Sieć kliknij przycisk Konfiguruj.
 4. Na karcie Zaawansowane kliknij właściwość znajdującą się w polu Właściwość.
 5. W polu Wartość kliknij wartość odpowiadającą ustawieniu 100 Mb/s, pełny dupleks, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Ręcznie włącz sterowanie przepływem w kierunku odbierania (Rx)

Aby ręcznie włączyć sterowanie przepływem w kierunku odbierania (Rx) dla gigabitowego połączenia sieciowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz ncpa.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję ncpa.cpl na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy gigabitowe połączenie sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Na karcie Sieć kliknij przycisk Konfiguruj.
 4. Na karcie Zaawansowane kliknij właściwość sterowania przepływem znajdującą się w polu Właściwość.
 5. W polu Wartość kliknij wartość odpowiadającą włączeniu sterowania przepływem w kierunku odbierania (Rx), a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929707 — ostatni przegląd: 12/13/2007 19:09:00 — zmiana: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium

 • kbtshoot kbnetwork kbprb kbexpertiseinter KB929707
Opinia