Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Formanty ActiveX są nieaktywne, gdy strona sieci Web jest otwierana przy użyciu programu Internet Explorer 7

Symptomy
W programie Windows Internet Explorer 7 otwierana jest strona sieci Web, która zawiera formant ActiveX. Formant jest jednak nieaktywny. Problem ten występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Na komputerze został zainstalowany debuger skryptów, na przykład program Microsoft Script Debugger.
  • W programie Internet Explorer zostało wyczyszczone pole wyboru Wyłącz debugowanie skryptu (Internet Explorer) w obszarze Przeglądanie na karcie Zaawansowane w oknie Opcje internetowe.
Uwaga Nieaktywny formant ActiveX nie będzie reagował na czynności wykonywane przez użytkownika.
Przyczyna
Problem ten występuje w sytuacji, gdy program Internet Explorer nie oceni poprawnie zmian wprowadzonych w ustawieniu Wyłącz debugowanie skryptu (Internet Explorer) .
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Ta aktualizacja została po raz pierwszy dołączona do zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń MS07-027 (KB931768). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931768 MS07-027: Cumulative Security Update for Internet Explorer
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, sprawdź, czy ustawienie Wyłącz debugowanie skryptu jest włączone w programie Internet Explorer 7.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Problem opisany w sekcji „Symptomy” może występować nawet wtedy, gdy strona sieci Web jest zgodna z dokumentacją MSDN pod względem automatycznego włączania formantów ActiveX.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat, w jaki sposób automatycznie włączyć formanty ActiveX, odwiedź następującą witrynę Microsoft MSDN w sieci Web:

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

  1. Uruchom program Internet Explorer 7.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. Kliknij na karcie Zaawansowane, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz debugowanie skryptu (Internet Explorer).
  4. Zainstaluj debuger skryptów. Aby pobrać program Microsoft Script Debugger zgodny z systemem Microsoft Windows NT 4.0 i nowszymi wersjami systemu operacyjnego Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  5. Odwiedź witrynę sieci Web zawierającą automatycznie włączane formanty ActiveX. Na przykład może to być następująca witryna MSN w sieci Web używająca formantów tego rodzaju:
  6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  7. Kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat debugowania skryptów w programie Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę dziennika strony MSDN w sieci Web:
rectangle icon activate
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929864 — ostatni przegląd: 08/24/2007 19:52:00 — zmiana: 1.1

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbtshoot kbactivexscript kbdebug kbprb atdownload kbexpertiseinter KB929864
Opinia