Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak włączyć dzielenie wyrazów i programy szukające w programie SharePoint Server 2007

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Domyślnie moduł dzielenia wyrazów określonych języków jest wyłączany po zainstalowaniu programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po wykonaniu kwerendy wyszukiwania w jednym z tych języków w wynikach wyszukiwania może brakować niektórych oczekiwanych dokumentów. Ponadto niektóre ze zwracanych dokumentów nie spełniają kryteriów kwerendy.
Przyczyna
Ten problem występuje w sytuacji, gdy dla języka określonego w kwerendzie wyszukiwania zostanie wyłączony moduł dzielenia wyrazów. W takim przypadku tekst kwerendy nie jest analizowany przy użyciu reguł określonego języka lub reguł języka dokumentu. Zamiast tego dokumenty są przeszukiwane przy użyciu wielojęzycznego modułu dzielenia wyrazów.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć dzielenie wyrazów i programy szukające. Należy również zarejestrować moduły dzielenia wyrazów dla żądanego języka na każdym serwerze indeksu programu SharePoint 2007 oraz serwerze kwerend, który należy do farmy serwerów. Domyślnie instalowane są moduły dzielenia wyrazów dla następujących języków:

Uwaga: Instalowane są następujące moduły dzielenia wyrazów. Nie działają one jednak na każdym należącym do farmy serwerze programu SharePoint 2007.
 • czeski
 • duński
 • fiński
 • grecki
 • węgierski
 • polski
 • turecki
Aby zarejestrować moduły dzielenia wyrazów i programy szukające dla jednego z wymienionych języków, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz plik Langres.reg.
 2. Uruchom plik Langres.reg na każdym serwerze indeksu programu SharePoint Server 2007 oraz serwerze kwerend należącym do farmy.
 3. Sprawdź ustawienia rejestru.
 4. Uruchom ponownie usługę OSearch na każdym serwerze indeksu programu SharePoint Server 2007 oraz serwerze kwerend należącym do farmy.
 5. Wykonaj pełne przeszukiwanie.

Krok 1: Utwórz plik Langres.reg

 1. Za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi zaloguj się do komputera z programem SharePoint Server 2007.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz lub skopiuj następujący tekst do Notatnika:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default]
 4. Dla każdego rejestrowanego języka dołącz następujący kod na końcu pliku w Notatniku:
  JęzykWymagany kod
  czeski
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Czech]"Locale"=dword:00000405"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{F1E0C4F9-9F21-4636-A1F9-B958DB99E96C}""StemmerClass"="{AC561AC9-CCD6-4970-B3C2-34B7D5E89D8E}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,\ 00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  duński
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Danish]"Locale"=dword:00000406"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{16BC5CE4-2C78-4CB9-80D5-386A68CC2B2D}""StemmerClass"="{83BC7EF7-D27B-4950-A743-0F8E5CA928F8}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,64,00,61,00,6e,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,64,00,61,00,6e,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  fiński
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Finnish]"Locale"=dword:0000040b"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{5E01EAB0-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}""StemmerClass"="{5E01EAB1-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6d,00,69,00,72,00,5f,00,66,\ 00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6d,00,69,00,72,00,5f,00,66,00,69,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  grecki
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Greek]"Locale"=dword:00000408"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{1FB980F8-1764-4920-B8E5-89E341205B4A}""StemmerClass"="{3E9A499D-1A5C-4ca8-B948-C5D18DC466B1}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,67,00,72,00,63,00,73,00,74,\ 00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,67,00,72,00,63,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  węgierski
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Hungarian]"Locale"=dword:0000040e"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{4A909E33-F333-4728-AC15-2711093AF311}""StemmerClass"="{C6CCE075-8536-4660-A083-1B80EEB05B27}""WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,\ 00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  polski
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Polish]"Locale"=dword:00000415"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{CA665B09-4642-4C84-A9B7-9B8F3CD7C3F6}""StemmerClass"="{B8713269-2D9D-4BF5-BF40-2615D75723D8}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6c,00,72,00,50,00,6f,00,6c,\ 00,69,00,73,00,68,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6c,00,72,00,50,00,6f,00,6c,00,69,\ 00,73,00,68,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  turecki
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Turkish]"Locale"=dword:0000041f"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{8DF412D1-62C7-4667-BBEC-38756576C21B}""StemmerClass"="{23A9C1C3-3C7A-4D2C-B894-4F286459DAD6}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,74,00,72,00,6b,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,74,00,72,00,6b,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
  Jeżeli chcesz zarejestrować moduły dzielenia wyrazów dla wszystkich języków podanych w tabeli, plik powinien wyglądać podobnie do następującego:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Czech]"Locale"=dword:00000405"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{F1E0C4F9-9F21-4636-A1F9-B958DB99E96C}""StemmerClass"="{AC561AC9-CCD6-4970-B3C2-34B7D5E89D8E}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,\ 00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Danish]"Locale"=dword:00000406"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{16BC5CE4-2C78-4CB9-80D5-386A68CC2B2D}""StemmerClass"="{83BC7EF7-D27B-4950-A743-0F8E5CA928F8}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,64,00,61,00,6e,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,64,00,61,00,6e,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Finnish]"Locale"=dword:0000040b"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{5E01EAB0-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}""StemmerClass"="{5E01EAB1-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6d,00,69,00,72,00,5f,00,66,\ 00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6d,00,69,00,72,00,5f,00,66,00,69,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Greek]"Locale"=dword:00000408"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{1FB980F8-1764-4920-B8E5-89E341205B4A}""StemmerClass"="{3E9A499D-1A5C-4ca8-B948-C5D18DC466B1}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,67,00,72,00,63,00,73,00,74,\ 00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,67,00,72,00,63,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Hungarian]"Locale"=dword:0000040e"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{4A909E33-F333-4728-AC15-2711093AF311}""StemmerClass"="{C6CCE075-8536-4660-A083-1B80EEB05B27}""WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,68,00,75,00,63,00,7a,00,6c,\ 00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Polish]"Locale"=dword:00000415"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{CA665B09-4642-4C84-A9B7-9B8F3CD7C3F6}""StemmerClass"="{B8713269-2D9D-4BF5-BF40-2615D75723D8}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6c,00,72,00,50,00,6f,00,6c,\ 00,69,00,73,00,68,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,6c,00,72,00,50,00,6f,00,6c,00,69,\ 00,73,00,68,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Turkish]"Locale"=dword:0000041f"IsInstalled"=dword:00000001"WBreakerClass"="{8DF412D1-62C7-4667-BBEC-38756576C21B}""StemmerClass"="{23A9C1C3-3C7A-4D2C-B894-4F286459DAD6}""StemmerDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,\ 00,46,00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,\ 4f,00,53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,\ 00,53,00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,\ 30,00,5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,74,00,72,00,6b,00,6c,00,72,\ 00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00"WBDLLPathOverride"=hex(2):25,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52,00,41,00,4d,00,46,\ 00,49,00,4c,00,45,00,53,00,25,00,5c,00,5c,00,4d,00,49,00,43,00,52,00,4f,00,\ 53,00,4f,00,46,00,54,00,20,00,4f,00,46,00,46,00,49,00,43,00,45,00,20,00,53,\ 00,45,00,52,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,5c,00,31,00,32,00,2e,00,30,00,\ 5c,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,5c,00,5c,00,74,00,72,00,6b,00,6c,00,72,00,2e,\ 00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
 5. W programie Notatnik w menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 6. W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz nazwę langres.reg w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Krok 2: Uruchom plik Langres.reg na wszystkich serwerach indeksów i serwerach kwerend

Następujące kroki należy wykonać na każdym komputerze z serwerem kwerend programu SharePoint Services 2007 oraz serwerem indeksu należącym do farmy serwerów.
 1. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Dwukrotnie kliknij utworzony plik Langres.reg.

  Uwaga: W tym kroku inicjowany jest proces, podczas którego są ustawiane klucze rejestru niezbędne do zarejestrowania modułu dzielenia wyrazów.
 3. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: otwieranie pliku kliknij przycisk Uruchom.
 4. W Edytorze rejestru kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 3: Sprawdź ustawienia rejestru

Użyj następującej tabeli, aby sprawdzić, czy dla podkluczy rejestru WBDLLPathOverride i StemmerDLLPathOverride zostały zastosowane prawidłowe wartości:

czeski
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Czech
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
00000405
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{F1E0C4F9-9F21-4636-A1F9-B958DB99E96C}
StemmerClass
REG_SZ
{AC561AC9-CCD6-4970-B3C2-34B7D5E89D8E}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\huczlr.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\huczlr.dll
duński
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Danish]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
00000406
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{16BC5CE4-2C78-4CB9-80D5-386A68CC2B2D}
StemmerClass
REG_SZ
{83BC7EF7-D27B-4950-A743-0F8E5CA928F8}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\danlr.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\danlr.dll
fiński
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Finnish]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
0000040b
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{5E01EAB0-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}
StemmerClass
REG_SZ
{5E01EAB1-C410-11D6-B901-00C0262DEBB2}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\mir_fi.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\mir_fi.dll
grecki
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Greek]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
00000408
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{1FB980F8-1764-4920-B8E5-89E341205B4A}
StemmerClass
REG_SZ
{3E9A499D-1A5C-4ca8-B948-C5D18DC466B1}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\grclr.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\grcste.dll
węgierski
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Hungarian]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
0000040e
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{4A909E33-F333-4728-AC15-2711093AF311}
StemmerClass
REG_SZ
{C6CCE075-8536-4660-A083-1B80EEB05B27}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\huczlr.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\huczlr.dll
polski
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Polish]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
00000415
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{CA665B09-4642-4C84-A9B7-9B8F3CD7C3F6}
StemmerClass
REG_SZ
{B8713269-2D9D-4BF5-BF40-2615D75723D8}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\lrPolish.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\lrPolish.dll
turecki
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\LanguageResources\Default\Turkish]
NazwaTypDane
locale
REG_DWORD
0000041f
IsInstalled
REG_DWORD
00000001
WBreakerClass
REG_SZ 
{8DF412D1-62C7-4667-BBEC-38756576C21B}
StemmerClass
REG_SZ
{23A9C1C3-3C7A-4D2C-B894-4F286459DAD6}
WBDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\trklr.dll
StemmerDLLPathOverride
REG_EXPAND_SZ
%PROGRAMFILES%\\MICROSOFT OFFICE SERVERS\\12.0\\Bin\\trklr.dll

Krok 4: Uruchom ponownie usługę OSearch na wszystkich serwerach indeksu i serwerach kwerend

Następujące kroki należy wykonać na każdym komputerze z serwerem kwerend programu SharePoint Services 2007 oraz serwerem indeksu należącym do farmy serwerów.

Ważne: Nie używaj przystawki Usługi programu MMC do zatrzymywania i ponownego uruchamiania tej usługi OSearch. Przystawka Usługi programu MMC może spowodować odrzucenie informacji o konfiguracji.
 1. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Na każdym z serwerów indeksu oraz serwerów kwerend w farmie serwerów kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  net stop osearch
 4. Po zatrzymaniu usługi OSearch wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  net start osearch
  Uwaga: Po wykonaniu kroku 4 może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że żądana usługa została już uruchomiona. Ten komunikat jest komunikatem oczekiwanym, ponieważ system próbuje automatycznie ponownie uruchomić tę usługę, jeżeli nie jest uruchomiona.

Krok 5: Wykonaj pełne przeszukiwanie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie SharePoint 3.0 Central Administration.
 2. Na stronie Administracja centralna kliknij łącze Administracja usług udostępnionych.
 3. Na stronie Zarządzanie usługami udostępnionymi tej farmy kliknij łącze Dostawca usług udostępnionych.
 4. W obszarze Wyszukiwanie kliknij łącze Ustawienia wyszukiwania.
 5. Na stronie Konfigurowanie ustawień wyszukiwania kliknij łącze Źródła zawartości i harmonogramy przeszukiwania.
 6. Na stronie Zarządzaj źródłami zawartości kliknij menu obok pozycji Lokalne witryny programu Office SharePoint Server, a następnie kliknij łącze Rozpoczynanie przeszukiwania pełnego.
Więcej informacji
Moduł dzielenia wyrazów jest składnikiem, który określa granice wyrazów w strumieniu znaków w kwerendzie lub w przeszukiwanym dokumencie. Dla każdego języka zainstalowanego w farmie wymagany jest oddzielny moduł dzielenia wyrazów. Na przykład języki angielski i niemiecki wymagają oddzielnych modułów.

Domyślnie moduły dzielenia wyrazów i programy szukające dla języków wymienionych w sekcji „Determine requirements for word breakers and stemmers” (Określ wymagania dla modułów dzielenia wyrazów i programów szukających) w dokumencie „Plan for multilingual sites” (Plan dla witryn wielojęzycznych) są instalowane na wszystkich należących do farmy serwerach programu SharePoint Server 2007.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentu „Plan for multilingual sites” (Plan dla witryn wielojęzycznych), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Domyślnie moduły dzielenia wyrazów i programy szukające dla niektórych języków nie są włączone. W wyjątkowych przypadkach, gdy konieczne jest zainstalowanie modułu dzielenia wyrazów i programu szukającego innej firmy, należy zapoznać się z dołączonymi do nich instrukcjami instalacji.
MOSS2007 MOSS 2007 SPS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929912 — ostatni przegląd: 12/09/2015 08:50:42 — zmiana: 2.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbhowto KB929912
Opinia