Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas wyświetlania w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista obrazów TIFF o rozmiarze przekraczającym jedną stronę komputer działa wolniej

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacjiUruchom terazUwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
Podczas wyświetlania obrazów TIFF o rozmiarze przekraczającym jedną stronę w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista system działa wolniej.

W celu określenia typu pliku obrazu należy przejść do sekcji
.
Przyczyna
Natychmiast po zakończeniu wyświetlania pierwszego obrazu z serii w Galerii fotografii systemu Windows jest ładowany następny obraz. Ten proces jest nazywany buforowaniem wstępnym. Jeśli następnym obrazem jest wielostronicowy plik TIFF, Galeria fotografii systemu Windows przetworzy cały plik. Ten proces może zająć trochę czasu i używać zbyt wiele zasobów systemowych w zależności od rozmiaru pliku TIFF. Może to spowodować spadek wydajności systemu i znaczący wzrost użycia pamięci komputera.
Jak określić typ pliku obrazu
Aby określić typ pliku obrazu, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik obrazu, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne jest wyświetlany typ pliku.
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików” na karcie Widok w oknie wyświetlanym po dwukrotnym kliknięciu pozycji Opcje folderów w Panelu sterowania. Spowoduje to wyświetlenie typów wszystkich plików.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


W celu rozwiązania tego problemu należy wyłączyć buforowanie wstępne w Galerii fotografii systemu Windows. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz CacheSize, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CacheSize, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ pracę Edytora rejestru.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy są spełnione następujące warunki:
  • Na komputerze działa system Windows Vista.
  • W podfolderze %userprofile% znajduje się więcej niż 20 plików TIFF.
  • Wartość rejestru CacheSize znajdująca się w następującej lokalizacji nie jest równa 0 lub nie istnieje:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer

 2. Pakiet MATS wyłącza buforowanie wstępne w Galerii fotografii systemu Windows.

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania.
 3. Pakiet MATS sprawdza, czy buforowanie wstępne w Galerii fotografii systemu Windows zostało pomyślnie wyłączone.
Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS
2415237 Nie można wyświetlać podglądu obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
2415238 Problemy z kolorami w podglądzie wydruku obrazu w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
938818 Nie można wyświetlać obrazów w trybie pokazu slajdów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
2009298 Nie można pobierać albumów w Galerii fotografii usługi Windows Live po wykonaniu uaktualnienia z systemu Windows Vista do systemu Windows 7
939395 Obraz i jego tło w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista stają się żółte
930102 Problemy z przejściami obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows XP lub Windows Vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930097 — ostatni przegląd: 02/29/2012 04:01:00 — zmiana: 6.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB930097
Opinia