MS07-021: Luka w zabezpieczeniach programu Windows CSRSS umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-021, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć cały biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 930178 (MS07-021) może występować jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Należy rozważyć następujący scenariusz. Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4 użytkownik używa Kreatora importu certyfikatów w celu zaimportowania certyfikatu do magazynu certyfikatów zaufanych głównych urzędów certyfikacji. W tym scenariuszu jest wyświetlany pusty komunikat. Komunikat zawiera przyciski Tak i Nie. Kliknięcie przycisku Tak powoduje pomyślne zainstalowanie certyfikatu. Zamiast pustego komunikatu powinien być wyświetlany następujący komunikat potwierdzenia:
  Za chwilę zostanie zainstalowany certyfikat z urzędu certyfikacji, który rzekomo reprezentuje: Nazwa_urzędu_certyfikacji Informacje_o_certyfikacie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat?

  Uwaga: W tym certyfikacie Nazwa_urzędu_certyfikacji to symbol zastępczy nazwy urzędu certyfikacji, a Informacje_o_certyfikacie to symbol zastępczy informacji dotyczących danego certyfikatu.

  Ten problem występuje, jeśli użytkownik uruchomi Kreatora importu certyfikatów przy użyciu konta, które nie ma praw administratora.
 • Użytkownik loguje się na komputerze przenośnym z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 przy użyciu konta, które nie ma praw administratora. Następnie mimo niskiego poziomu energii baterii w obszarze powiadomień nie jest wyświetlane w dymku tekstowe ostrzeżenie Alarm o niskim poziomie energii baterii. W obszarze powiadomień nadal może być wyświetlany żółty trójkąt ze znakiem wykrzyknika. Jednak może nie być wyświetlane tekstowe ostrzeżenie w dymku.
 • Spada wydajność komputera przenośnego z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Ponadto komputer może przestać odpowiadać, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie Alarm o niskim poziomie energii baterii. Te symptomy występują, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Użytkownik loguje się na komputerze przy użyciu konta, które nie ma praw Administratora.
  • Użytkownik loguje się na komputerze przy użyciu opcji Przełącz użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
940275 Kilka problemów może występować po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 930178 (MS07-021) na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930178 — ostatni przegląd: 04/07/2008 19:57:12 — zmiana: 3.2

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4

 • kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB930178
Opinia