Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wskazówki dotyczące wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 9 stycznia 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i rozmieszczania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania oraz rozmieszczania zaleceń dotyczących rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania narzędzi, takich jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool (ODT), Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool oraz Enterprise Scan Tool (EST).

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 stycznia 2007 r.
Więcej informacji

Wykrywanie i rozmieszczanie

Środowiska, które wykrywają i rozmieszczają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 stycznia 2007 r. są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
  • System Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003
 • Witryna Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate&ln=pl-pl
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  • Pakiety Office XP i Office 2003
  • Microsoft Programy Exchange 2000 i Microsoft Exchange 2003
  • Programy Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Aktualizacja zabezpieczeń 921585 (biuletyn zabezpieczeń MS07-001)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 927198 (biuletyn zabezpieczeń MS07-002)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 925938 (biuletyn zabezpieczeń MS07-003)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Outlook 2000.
 • Witryna Office Update
  • Office 2000, Office XP i Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office w wersji X dla komputerów Mac
  • Office 2004 dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1, 2.0 lub 2.0.1.

Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool). Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1, 2.0 i 2.0.1 mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 stycznia 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • Narzędzie ODT (Office Detection Tool) stanowiące część narzędzia MBSA 1.2.1 jest używane tylko do lokalnego skanowania.
 • Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.01 nie obsługują części aktualizacji zabezpieczeń 921585 (biuletyn zabezpieczeń MS07-001) przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.01 nie obsługują części aktualizacji zabezpieczeń 927198 (biuletyn zabezpieczeń MS07-002) przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.01 nie obsługują części aktualizacji zabezpieczeń 925938 (biuletyn zabezpieczeń MS07-003) przeznaczonej dla programu Outlook 2000.
 • Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części aktualizacji zabezpieczeń 929969 (biuletyn zabezpieczeń MS07-004). Narzędzie Enterprise Scan Tool wydane 9 stycznia 2007 r. może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna (z wyjątkiem programu Internet Explorer 7).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Enterprise Scan Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i korzystać z niego

Środowiska, które wykrywają i rozmieszczają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 stycznia 2007 r. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.

Uwaga: Usługi SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie obsługują wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Usługa SUS nie obsługuje żadnej części aktualizacji zabezpieczeń 921585 (biuletyn zabezpieczeń MS07-001). Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Usługi SUS nie obsługują żadnej części aktualizacji zabezpieczeń 927198 (biuletyn zabezpieczeń MS07-002). Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Usługi SUS nie obsługują żadnej części aktualizacji zabezpieczeń 925938 (biuletyn zabezpieczeń MS07-003). Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Outlook 2000.

Środowiska, które wykrywają i rozmieszczają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool lub programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates


Jeżeli do wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń używany jest program SMS 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT), program SMS 2003 z narzędziem SUIT lub program SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 stycznia 2007 r. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.

Uwaga: Program SMS 2.0 nie obsługuje wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Usługa SMS ITMU nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 921585 (biuletyn zabezpieczeń MS07-001) przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 927198 (biuletyn zabezpieczeń MS07-002) przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 925938 (biuletyn zabezpieczeń MS07-003) przeznaczonej dla programu Outlook 2000.
 • Program SMS z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) nie obsługuje żadnej części aktualizacji zabezpieczeń 929969 (biuletyn zabezpieczeń MS07-004). Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn zabezpieczeń Składnik Witryna Office Update Windows Update Witryna Microsoft Update Program MBSA 1.2 i narzędzie ODT (Office Detection Tool) Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 Usługi SUS Usługi WSUS Narzędzie EST (Enterprise Scan Tool) Narzędzie SUIT (Security Update Inventory Tool) programu SMS SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie
921585 MS07-001 Office Tak Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Tak
927198 MS07-002 Excel Tak Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Tak
925938 MS07-003 Outlook Tak Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Tak
929969 MS07-004 VML Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

W tym miesiącu nie wydano żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

P1: Jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić wskazówki dotyczące rozmieszczania tych aktualizacji?
O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 10 stycznia 2007 roku o godzinie 19:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool występuje w wersji zbiorczej dla programu SMS. Czy narzędzie Enterprise Scan Tool występuje również w wersji zbiorczej?

O2: Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie jest też planowane utworzenie zbiorczej wersji narzędzia Enterprise Scan Tool.

P3: Czy można użyć narzędzia MBSA, aby ustalić, czy aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, za pomocą narzędzi MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 można dokładnie określić, czy występuje potrzeba zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 stycznia 2007 r. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
921585 MS07-001 Office Zobacz sekcję MBSA
927198 MS07-002 Excel Zobacz sekcję MBSA
925938 MS07-003 Outlook Zobacz sekcję MBSA
929969 MS07-004 VML Zobacz sekcję MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 is available
Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z programem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?
O4: Następujące aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia tego narzędzia razem z programem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci:
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseIdentyfikator biuletynuSkładnik
929969MS07-004VML

P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?
O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i rozmieścić te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje przy użyciu technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2003 i SMS 2.0 mają podobne ograniczenia jak technologia MBSA 1.2.1. Więcej informacji o programie SMS można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i rozmieszczania aktualizacji mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w witrynie Microsoft Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930583 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:12:44 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB930583
Opinia